To σχέδιο για τη ρύθμιση οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία

Κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του κάθε οφειλέτη με ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία θα είναι η ρύθμιση οφειλών, που ετοιμάζουν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και θα τεθεί σε εφαρμογή μέσα στο καλοκαίρι – το αργότερο τον Αύγουστο. Ασφαλείς πληροφορίες των «Ειδήσεων» αναφέρουν ότι η ρύθμιση που θα αφορά ελεύθερους επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, θα προσφέρει «κούρεμα» των προσαυξήσεων και των προστίμων από 20% έως 80%, τη δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης για μικρά χρέη και κλιμακωτές δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Σε ό,τι αφορά το ποσοστό του κουρέματος των προσαυξήσεων και των προστίμων ακόμη και στην εφάπαξ εξόφληση δεν προβλέπεται ολική διαγραφή (δηλαδή στο 100%). Η ρύθμιση θα επιτρέψει να πάρουν ανάσα χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν χρέη από 3.000 έως 20.000 ευρώ, καθώς θα μπορούν μέσω διμερών συμφωνιών με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και τις ΔΟΥ να ρυθμίζουν τις οφειλές τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Κέντρο Ασφαλιστικών Εισφορών το 80% των οφειλετών ήτοι 493.577 οφειλέτες έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας ενώ σε 300.000 με 320.000 εκτιμώνται εκείνοι που έχουν οφειλή έως 20.000 ευρώ και θα μπορούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης. Τα κριτήρια που θα καθορίζουν το ύψος των δόσεων αλλά και το ποσοστό κουρέματος των προσαυξήσεων είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, τα εξής: το ύψος των οφειλής, η οικονομική δυνατότητα που έχει από την επαγγελματική του δραστηριότητα, η περιουσιακή του κατάσταση η ανάπτυξη της εταιρείας, μετρούμενη με βάση τις πωλήσεις τα τελευταία τρία χρόνια, κερδοφορία, μετρούμενη ως αναλογία του EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων) και ο κύκλος εργασιών ή το κεφάλαιο και η αναλογία μόχλευσης. Το σχέδιο Τα βασικά σημεία της ρύθμισης ,που αυτή την περίοδο αποτελεί αντικείμενο συνεχών συσκέψεων, θα εξειδικευθεί με υπουργική απόφαση που επεξεργάζονται από τα συναρμόδια υπουργεία είναι τα ακόλουθα : 1.Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης ένταξης στη ρύθμιση. Το πλέον πιθανό είναι η πλατφόρμα ν΄ανοίξει την ίδια χρονική περίοδο που θα «τρέξει» η ρύθμιση για τον εξωδικαστικό, αρχές Αυγούστου. Εάν δεν συνδεθούν οι ρυθμίσεις, μπορεί η λειτουργία της να εκκινήσει και εντός Ιουλίου. 2.Δεν θα υπάρχει αναλυτικό πλάνο οφειλής, αλλά θα προβλέπεται μετά τη «διμερή συμφωνία» η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα περιγράφει η υπουργική απόφαση . 3.Θα ακολουθείται μια αυτοματοποιημένη διαδικασία και βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων που ζητούνται ο οφειλέτης θα εντάσσεται σ΄ένα συγκεκριμένο μοντέλο ρύθμισης, από το οποίο θα προκύπτει το ύψος των δόσεων που θα καλείται να καταβάλει και η διαγραφή ποσοστού προσαυξήσεων και προστίμων. 4.Η ρύθμιση θα προβλέπει από εφάπαξ εξόφληση της οφειλής και κλιμακωτές δόσεις αρχής γενομένης από τις 12 έως και τις 120. 5.Τη δυνατότητα χρήσης των 120 δόσεων, δεν θα την έχουν όλοι ,αλλά εκείνες οι περιπτώσεις που από το αυτοματοποιημένο σύστημα θα φαίνεται ότι πληρούν τα κριτήρια για να ενταχθούν .Εκτιμήσεις από παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι θα είναι περιορισμένος ο αριθμός εκείνων που έχουν την ευκαιρία να ρυθμίσουν οφειλή αυτού του ύψους μέσα σε διάστημα δεκαετίας. 6.Στις 12 δόσεις η διαγραφή των προσαυξήσεων θα ανέρχεται στο 80% ενώ στις 120 δόσεις θα περιορίζεται στο 20% επί του ποσού των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσµης καταβολής που έχουν διαμορφωθεί την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διατάξεις. 7. Υπάρχει το ενδεχόμενο, ο οφειλέτης να μην ενταχθεί σε καμία ρύθμιση και η αίτηση του ν΄απορριφθεί καθώς δεν θα συγκεντρώνει τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος. 8.Μπαίνοντας στη ρύθμιση οι οφειλέτες θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα, θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων καθώς και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων, εναντίον τους. Επίσης, θα αναστέλλεται κάθε ποινική δίωξη και θα αναβάλλεται η εκτέλεση ποινής που επιβλήθηκε για τις συγκεκριμένες οφειλές. 9. Ανάμεσα στα επαγγέλματα , που θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με αυτόν τον τρόπο ,και έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, λογιστές, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες. Παραμένουν στις 36 οι δόσεις για χρέη έως 3.000 ευρώ Υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο πλαίσιο θα παρέχεται η δυνατότητα και μικροοφειλέτες του δημοσίου οι οποίοι οφείλουν εως 3.000 ευρώ να εξοφλούν τις οφειλές τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία σε 36 δόσεις και με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 50 ευρώ.Όσον αφορά στα χρέη άνω των των 20.000 ευρώ εντάσσονται στο νόμο για τον «εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. . Όταν ενεργοποιηθεί η ιστοθέση της γραμματείας ιδιωτικού χρέους (keyd.gov.gr] ο επιχειρηματίας θα μπορεί να βρει τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα εισέρχεται με τους κωδικούς του taxis, θα βρίσκει έτοιμα όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και θα καταχωρεί τα υπόλοιπα. enikonomia

Ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία

Κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του κάθε οφειλέτη με ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία θα είναι η ρύθμιση οφειλών, που ετοιμάζουν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και θα τεθεί σε εφαρμογή μέσα στο καλοκαίρι – το αργότερο τον Αύγουστο. Ασφαλείς πληροφορίες των «Ειδήσεων» αναφέρουν ότι η ρύθμιση που θα αφορά ελεύθερους επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, θα προσφέρει «κούρεμα» των προσαυξήσεων και των προστίμων από 20% έως 80%, τη δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης για μικρά χρέη και κλιμακωτές δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. Σε ό,τι αφορά το ποσοστό του κουρέματος των προσαυξήσεων και των προστίμων ακόμη και στην εφάπαξ εξόφληση δεν προβλέπεται ολική διαγραφή (δηλαδή στο 100%). Η ρύθμιση θα επιτρέψει να πάρουν ανάσα χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν χρέη από 3.000 έως 20.000 ευρώ, καθώς θα μπορούν μέσω διμερών συμφωνιών με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και τις ΔΟΥ να ρυθμίζουν τις οφειλές τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Κέντρο Ασφαλιστικών Εισφορών το 80% των οφειλετών ήτοι 493.577 οφειλέτες έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας ενώ σε 300.000 με 320.000 εκτιμώνται εκείνοι που έχουν οφειλή έως 20.000 ευρώ και θα μπορούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης. Τα κριτήρια που θα καθορίζουν το ύψος των δόσεων αλλά και το ποσοστό κουρέματος των προσαυξήσεων είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, τα εξής: το ύψος των οφειλής, η οικονομική δυνατότητα που έχει από την επαγγελματική του δραστηριότητα, η περιουσιακή του κατάσταση η ανάπτυξη της εταιρείας, μετρούμενη με βάση τις πωλήσεις τα τελευταία τρία χρόνια, κερδοφορία, μετρούμενη ως αναλογία του EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων) και ο κύκλος εργασιών ή το κεφάλαιο και η αναλογία μόχλευσης. Το σχέδιο Τα βασικά σημεία της ρύθμισης ,που αυτή την περίοδο αποτελεί αντικείμενο συνεχών συσκέψεων, θα εξειδικευθεί με υπουργική απόφαση που επεξεργάζονται από τα συναρμόδια υπουργεία είναι τα ακόλουθα : 1.Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης ένταξης στη ρύθμιση. Το πλέον πιθανό είναι η πλατφόρμα ν΄ανοίξει την ίδια χρονική περίοδο που θα «τρέξει» η ρύθμιση για τον εξωδικαστικό, αρχές Αυγούστου. Εάν δεν συνδεθούν οι ρυθμίσεις, μπορεί η λειτουργία της να εκκινήσει και εντός Ιουλίου. 2.Δεν θα υπάρχει αναλυτικό πλάνο οφειλής, αλλά θα προβλέπεται μετά τη «διμερή συμφωνία» η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα περιγράφει η υπουργική απόφαση . 3.Θα ακολουθείται μια αυτοματοποιημένη διαδικασία και βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων που ζητούνται ο οφειλέτης θα εντάσσεται σ΄ένα συγκεκριμένο μοντέλο ρύθμισης, από το οποίο θα προκύπτει το ύψος των δόσεων που θα καλείται να καταβάλει και η διαγραφή ποσοστού προσαυξήσεων και προστίμων. 4.Η ρύθμιση θα προβλέπει από εφάπαξ εξόφληση της οφειλής και κλιμακωτές δόσεις αρχής γενομένης από τις 12 έως και τις 120. 5.Τη δυνατότητα χρήσης των 120 δόσεων, δεν θα την έχουν όλοι ,αλλά εκείνες οι περιπτώσεις που από το αυτοματοποιημένο σύστημα θα φαίνεται ότι πληρούν τα κριτήρια για να ενταχθούν .Εκτιμήσεις από παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι θα είναι περιορισμένος ο αριθμός εκείνων που έχουν την ευκαιρία να ρυθμίσουν οφειλή αυτού του ύψους μέσα σε διάστημα δεκαετίας. 6.Στις 12 δόσεις η διαγραφή των προσαυξήσεων θα ανέρχεται στο 80% ενώ στις 120 δόσεις θα περιορίζεται στο 20% επί του ποσού των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσµης καταβολής που έχουν διαμορφωθεί την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διατάξεις. 7. Υπάρχει το ενδεχόμενο, ο οφειλέτης να μην ενταχθεί σε καμία ρύθμιση και η αίτηση του ν΄απορριφθεί καθώς δεν θα συγκεντρώνει τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος. 8.Μπαίνοντας στη ρύθμιση οι οφειλέτες θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα, θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων καθώς και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων, εναντίον τους. Επίσης, θα αναστέλλεται κάθε ποινική δίωξη και θα αναβάλλεται η εκτέλεση ποινής που επιβλήθηκε για τις συγκεκριμένες οφειλές. 9. Ανάμεσα στα επαγγέλματα , που θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με αυτόν τον τρόπο ,και έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, λογιστές, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες. Παραμένουν στις 36 οι δόσεις για χρέη έως 3.000 ευρώ Υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο πλαίσιο θα παρέχεται η δυνατότητα και μικροοφειλέτες του δημοσίου οι οποίοι οφείλουν εως 3.000 ευρώ να εξοφλούν τις οφειλές τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία σε 36 δόσεις και με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 50 ευρώ.Όσον αφορά στα χρέη άνω των των 20.000 ευρώ εντάσσονται στο νόμο για τον «εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. . Όταν ενεργοποιηθεί η ιστοθέση της γραμματείας ιδιωτικού χρέους (keyd.gov.gr] ο επιχειρηματίας θα μπορεί να βρει τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα εισέρχεται με τους κωδικούς του taxis, θα βρίσκει έτοιμα όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και θα καταχωρεί τα υπόλοιπα. enikonomia

Από κόσκινο όσοι χρωστούν στην εφορία

Νεα πλήρες πληροφοριακό σύστημα που θα ελέγχει όλους τους οφειλέτες του Δημοσίου, θα προχωρά σε αυτόματους συμψηφισμούς χρεών με επιστροφές, θα μπορεί να παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση του φορολογούμενου και να ξεκινούν οι διαδικασίες κατάσχεσης. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκήρυξε διαγωνισμό για ένα νέο αυτοματοποιημένο πληροφοριακό σύστημα με τον τίτλο "Αυτοματοποίηση και Κεντρικοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την αποδοτικότερη διαχείριση και συλλογή οφειλών". Το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα, σύμφωνα με το newsit, θα μπορεί να προχωρά σε συμψηφισμούς αλλά και να ενεργοποιεί - μετά από απόφαση της φορολογικής διοίκησης - τις διαδικασίες εφαρμογής των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, να παρέχει πλήρη εικόνα για το σύνολο των οφειλών των φορολογούμενων, να εκτιμά τον κίνδυνο οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης. Στους πολύ στενούς ελέγχους και την την πολύ στενή παρακολούθηση υπάρχουν και δύο τουλάχιστον καλά για τους φορολογούμενους. Πρώτον θα γίνεται πλέον αυτόματος συμψηφισμός των χρεών των φορολογουμένων προς την εφορίας και της εφορίας προς τους φορολογούμενους. Οπως αναφέρεται στην προκήρυξη “ο συμψηφισμός θα ενεργείται αυτοματοποιημένα είτε για μεμονωμένες περιπτώσεις οφειλών με απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου ή άλλων φορέων είτε για ομάδα οφειλών η οποία θα προσδιορίζεται παραμετρικά με κριτήρια επιλογής. Και δεύτερον θα γνωρίζει πλέον ο φορολογούμενος και τι του χρωστά το Δημόσιο και όχι μόνο τι χρωστά αυτός στο Δημόσιο, όπως συμβαίνει τώρα. Και βεβαίως από ένα τόσο λεπτομερές σύστημα δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι κατασχέσεις. ¨οχι μόνο αυτές, αλλά γενικώς όλα τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης θα διενεργούνται ταχύτερα. Τα χαρακτηριστικά του σούπερ Μεγάλου Αδελφού Όπως προκύπτει από την προκήρυξη το νέο σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης οφειλών θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες εφαρμογές – υποσυστήματα: 1. Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης οφειλέτη και οφειλών2. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών και ρυθμίσεων3. Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων4. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης μέτρων είσπραξης5. Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέματα οφειλών6. Εφαρμογή εκτυπώσεων και αναφορών Στην προκήρυξη σημειώνεται ότι εκτός της οικονομικής δυσχέρειας και της συνακόλουθης αδυναμίας κάποιων φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σημαντικές αιτίες αύξησης των ληξιπροθέσμων οφειλών οι οποίες σχετίζονται με την επιχειρησιακή επάρκεια της φορολογικής διοίκησης είναι: - Μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες ως προς τη διαχείριση των οφειλών γενικά (εκούσια είσπραξη ή είσπραξη με τις διαδικασίες της διοικητικής εκτέλεσης)- Έλλειψη κεντρικοποιημένης και συνολικής πληροφόρησης και διάχυσης της πληροφορίας σε επίπεδο οφειλής/οφειλέτη- Έλλειψη στοχευμένης, έγκαιρης & ακριβούς πληροφορίας- Μη επαρκής αξιοποίηση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Κρίνονται επομένως σκόπιμες, μέσω της υλοποίησης του παρόντος έργου, οι ακόλουθες δράσεις:- Άμεση παροχή κεντρικοποιημένης πληροφορίας σε επίπεδο οφειλής (Προφίλ Οφειλέτη), συνδυάζοντας τις πληροφορίες από ηλεκτρονικές εφαρμογές και υποσυστήματα της Α.Α.Δ.Ε., όπως εισόδημα, περιουσιολόγιο, καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, Πληροφοριακό Σύστημα Αυτοματοποιημένης Επεξεργασίας, Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με κράτη μέλη της Ε.Ε. πληροφορίες από τρίτους.- Αυτοματοποίηση διαδικασιών πίστωσης, συμψηφισμού & συστήματος ρυθμίσεων.- Ενσωμάτωση και αξιοποίηση όλων των παρεχόμενων εκ του νόμου δυνατοτήτων για τη συλλογή πληροφοριών από τρίτους (ασφάλειες, τράπεζες, συμβολαιογράφους, μητρώο Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).- Άμεση έναρξη αυτοματοποίησης διαδικασιών με στόχο ένα πλήρες και ενιαίο μοντέλο διαχείρισης οφειλών.- Εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης. Ο σκοπός του έργου είναι η ελληνική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση να αναπτύξει έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό για τη διαχείριση των οφειλών, ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη βέλτιστη συλλογή αυτών. Με βάση τα παραπάνω το εν λόγω σύστημα πρέπει να αποτελέσει ένα σύστημα στο οποίο: 1. Επίκεντρο σε επίπεδο πληροφορίας θα είναι οι οφειλές και οι οφειλέτες και η παρακολούθηση - διαχείριση αυτών με βάση τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές ροές.2. Όλο το επιχειρησιακό δυναμικό της Α.Α.Δ.Ε. που εμπλέκεται στον επιχειρησιακό μηχανισμό είσπραξης θα μπορεί να έχει πλήρη και ενιαία εικόνα των οφειλών και οφειλετών και των ενεργειών που έχουν γίνει από τη γένεσή της μέχρι και την εξόφληση ή διαγραφή της.3. Όλο το επιχειρησιακό δυναμικό της Α.Α.Δ.Ε. που εμπλέκεται στον επιχειρησιακό μηχανισμό είσπραξης θα μπορεί να προβεί μέσω του συστήματος στην έκδοση πράξεων, την άσκηση καθηκόντων και την εκτέλεση διαφόρων ενεργειών που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον επιχειρησιακό μηχανισμό είσπραξης, συμπεριλαμβανομένης και της χρέωσης υποθέσεων (μέσω διαδικασιών προτεραιοποίησης βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου ή με ενέργεια Προϊσταμένου ή με άλλο τρόπο και σύμφωνα με τους ρόλους χρηστών που θα τους ανατεθούν) και της παρακολούθησης αυτής. Επιπλέον, η προτεραιοποίηση απαιτείται να διενεργείται, με βάσει τα διαθέσιμα στη Φορολογική Διοίκηση δεδομένα, και κεντρικά με τη χρήση διεθνώς αποδεκτών μεθόδων υποδειγματοποίησης (π.χ. regression, decision trees, neural networks κτλ).4. Οι φορολογούμενοι, τόσο σε επίπεδο φυσικών όσο και σε επίπεδο νομικών προσώπων, θα έχουν πλήρη εικόνα των οφειλών τους, του ιστορικού των οφειλών και των σχετικών πληρωμών και λοιπών ενεργειών τους, επιλεγμένων πληροφοριών για τις ενέργειες που κάνει ή προβλέπεται να κάνει η Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση για τις ενεργές οφειλές καθώς και θέματα συμψηφισμών και ρυθμίσεων των οφειλών τους.5. Όλες οι ενέργειες και διαδικασίες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον επιχειρησιακό μηχανισμό είσπραξης, θα μπορούν να γίνονται μαζικά και αυτοματοποιημένα, στα σημεία που αυτό είναι εφικτό και τα οποία θα συμφωνηθούν με την Αναθέτουσα Αρχή. Οι διαδικασίες που θα έχουν τη δυνατότητα να γίνονται μαζικά ή/και αυτοματοποιημένα θα υποβάλλονται υπό τη μορφή πρότασης του συστήματος ενώ η αποδοχή της εν λόγω λειτουργικότητας θα επιβεβαιώνεται από την εκάστοτε μονάδα/στέλεχος στον οποίο είναι χρεωμένος/η ο/η εν λόγω οφειλέτης/οφειλή στο πλαίσιο του συστήματος.6. Θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας των οφειλών, εισπράξεων και λοιπών στοιχείων και πληροφοριών του συστήματος ανά οποιαδήποτε παράμετρο ή συνδυασμό παραμέτρων του συστήματος (επιχειρησιακή, γεωγραφική, χρονική κλπ). Με βάση τον επιχειρησιακό μηχανισμό είσπραξης σε συνδυασμό με τις ως άνω απαιτήσεις το προς ανάπτυξη σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει και να υποστηρίζει, μαζικά, κεντρικά και αυτοματοποιημένα όπου είναι εφικτό, δεδομένα, διαδικασίες και ενέργειες κυρίως στις κάτωθι λειτουργικές περιοχές: 1. Διαχείριση οφειλής (ληξιπρόθεσμης ή μη) και οφειλέτη καθώς και διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου οφειλών. Επίσης, διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών (case management), σε κάθε επίπεδο (δηλαδή ελεγκτή ή ομάδας ελεγκτών, οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, Δ/νσης, Περιφέρειας, Κεντρικά) με πλήρη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων και των εκκρεμοτήτων περιλαμβανομένης της χρέωσης υποθέσεων και της ανάθεσης καθηκόντων για τη λήψη μέτρων είσπραξης (όπως η ανάθεση συγκεκριμένου –π.χ. ηλεκτρονικών κατασχετηρίων- σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως εάν το ΑΦΜ έχει χρεωθεί σε άλλο υπάλληλο) ή το χαρακτηρισμό οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης, σε υπαλλήλους και την παρακολούθηση των ενεργειών ή των μέτρων που λαμβάνουν καθώς και την απόδοση αυτών, ως ανωτέρω (βλ. προτεραιοποίηση οφειλών).2. Διαχείριση των συμψηφισμών: -των ενταλμάτων ΓΔΟΥ/Υ.Δ.Ε. ή/και συμψηφισμών που εκτελούνται κεντρικά με αποδέκτη της πίστωσης τις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης. -Βελτιστοποίηση της διαδικασίας επιστροφών με αυτοματοποίηση των προτεινόμενων ποσών συμψηφισμών από διάφορες πηγές (Φορολογικά χρέη, Ασφαλιστικά χρέη, Τελωνεία, παρακράτηση μέσω Φορολογικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής) και σύνδεση όλων των τρόπων εξόφλησης στον ίδιο τίτλο πληρωμής.3. Διαχείριση των ρυθμίσεων των οφειλών φορολογουμένων, όπως προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.4. Διαχείριση επικοινωνίας με τους φορολογουμένους μέσω μηχανισμού αποστολής, διαχείρισης και παρακολούθησης ειδοποιήσεων μέσω έγχαρτης επιστολής, e-mail, τηλεφώνου ή/και άλλου εναλλακτικού καναλιού επικοινωνίας (τα οποία θα μπορούν να ανακτηθούν οποτεδήποτε). Στον εν λόγω Μηχανισμό περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρονικές και μη επιδόσεις και κοινοποιήσεις όπως ορίζει το άρθρο 5 του ν.4174/2013 (και το άρθρο 4 του ν.δ. 356/1974) καθώς και οι απαιτούμενες επιδόσεις στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης εν γένει (συντηρητικών, αναγκαστικών και διασφαλιστικών μέτρων).5. Διαχείριση και πρόταση της λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης εν γένει, μέσω της εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου στα δεδομένα του χαρτοφυλακίου οφειλής, καρτέλας οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης των υπαλλήλων για τα προτεινόμενα μέτρα και της προβολής υπενθυμίσεων και μηνυμάτων6. Παρακολούθηση της απόδοσης των μέτρων είσπραξης καθώς και διαχείριση και πρόταση της διαδικασίας χαρακτηρισμού των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, με σκοπό τη διενέργεια ερευνών ηλεκτρονικά (προεπεξεργασία) και τη επιτάχυνσή της με τη χρήση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και κοινοποίηση, των συνδεόμενων με τη διαδικασία, πράξεων ηλεκτρονικά.7. Υποστήριξης της διαδικασίας ενημέρωσης των υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης (και των Φορολογικών Περιφερειών) για τις επιδόσεις τους σύμφωνα με προκαθορισμένους δείκτες απόδοσης (ΚPIs) οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν και στοιχεία βεβαίωσης ή άλλα.

Έρχονται κατασχέσεις εξπρές από την εφορία

Κατασχέσεις εξπρές για οφειλές στην εφορία αλλά και νέες, κατά περίπτωση ρυθμίσεις όπου υπάρχει βεβαιωμένη αδυναμία πληρωμής των φορολογικών υποχρεώσεων φέρνει η συμφωνία για την δεύτερη αξιολόγηση. Στο πλαίσιο της αύξησης της φορολογικής συμμόρφωσης και τη εξάλειψης των τεράστιων ποσών σε φόρους που χρωστούν επιχειρήσεις και ιδιώτες στην εφορία που έφτασαν στο τέλος Μαρτίου τα 94 δισ. ευρώ στην συμφωνία δανειστών και οικονομικού επιτελείου περιλαμβάνει μέτρα για την αύξηση της εισπραξιμότητας των φορολογικών εσόδων. Συγκριμένα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα πρέπει να αναθεωρήσει την αντιμετώπιση όσων χάνουν την ρύθμιση των 100 δόσεων ή την πάγια ρύθμιση των12 δόσεων θέτοντας ποιο αυστηρούς όρους για αυτούς που καθυστερούν για οποιοδήποτε λόγο να εκπληρώσουν εγκαίρως τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε αντιστάθμισμα οι δανειστές προτείνουν να υπάρξει νομοθεσία με συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα εξετάζονται στην περίπτωση του κάθε οφειλέτη που αποδεδειγμένα αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο δημόσιο. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που οφείλει στην εφορία μπορεί να επιτύχει ακόμη ευνοϊκότερη ρύθμιση με περισσότερες δόσεις και χαμηλότερο επιτόκιο από την πάγια και οριζόντια των 12 έως 24 δόσεων που ισχύει σήμερα. Τούτο με δεδομένο ότι βάση του μέτρου θα είναι ο εν λόγω να ανακτήσει την οικονομική του βιωσιμότητα. Στα δυσάρεστα του μνημονίου βρίσκεται και η προτροπή για αναβάθμιση του σχετικού λογισμικού ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης αυτοματοποίηση των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών από την ΑΑΔΕ. Μέχρι στιγμής γίνονταν επιλογή από την μέχρι πρότινος Γενική Γραμματεία Εσόδων και η διαδικασία της κατάσχεσης κινούνταν με ένα τηλεφώνημα ή e-mail προς την Τράπεζα του οφειλέτη η οποία δέσμευε το σύνολο ή μέρος του λογαριασμού. Με το πλήρη αυτοματισμό οι λογαριασμοί του οφειλέτη θα είναι διαθέσιμοι στην ΑΑΔΕ και μετά την παρέλευση της προθεσμίας θα έχουμε αυτόματα κατάσχεση των ληξιπρόθεσμών από το λογαριασμό του οφειλέτη. Πάντως ακόμη και τον αργό ρυθμό κατασχέσεων που είχαμε πέρσι άδειασαν λόγω χρεών στην εφορία 1.500.000 λογαριασμούς. Δίνεται επίσης προθεσμία μέχρι και τον Ιούλιο στις φορολογικές αρχές να εξετάσουν την δυνατότητα αποπληρωμής του φόρου εισοδήματος σε έξι μηνιαίες δόσεις αντί για τρείς διμηνιαίες δόσεις σήμερα ώστε η πληρωμή των υποχρεώσεων των φυσικών προσώπων να είναι πιο ομαλή. Αν μέχρι και τον Ιούλιο το υπουργείο οικονομικών απαντήσει ότι μπορεί να αλλάξει τους χρόνους πληρωμής τότε ο φόρος εισοδήματος το 2017 μπορεί να καταβληθεί φέτος σε έξι μηνιαίες δόσεις από τον Ιούλιο μέχρι και τον Δεκέμβριο. Ζητά επίσης από την ΑΑΔΕ να εισηγηθεί την αναθεώρηση της νομοθεσίας που ισχύει για να χαρακτηριστεί ένα χρέος προς την εφορία ανεπίδεκτο είσπραξης ώστε να ξεκαθαριστούν οι κατάλογοι των οφειλετών αφού απού πτωχευμένες επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζονται με τεράστια χρέη τα οποία συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω τόκων και προσαυξήσεων χωρίς όμως δυνατότητα να εισπραχθούν. Η ΑΑΔΕ θα πρέπει να αναθεωρήσει επίσης τις ποινές του κώδικα φορολογικών διαδικασιών όσων επανειλημμένα έχουν εντοπιστεί να μην εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι και τον Οκτώβριο. Θα πρέπει επίσης μέχρι και τον Σεπτέμβριο να δημοσιεύσει νέα λίστα μεγάλων οφειλετών μέχρι και τον Σεπτέμβριο αφού η τελευταία που δημοσιεύτηκε ήταν τον Ιούλιο του 2016. Οι υποθέσεις πριν από το 2012 Σε ότι αφορά το αίτημα των δανειστών για διακοπή των ελέγχων όσων υποθέσεων έχουν εντοπιστεί πριν από τις 31/12/2012 ώστε να επικεντρωθούν οι έλεγχοι στις υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας στην συμφωνία προβλέπεται ένα τελικό ξεκαθάρισμα μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Κυβέρνηση και δανειστές συμφώνησαν η ΑΑΔΕ να κάνει ένα ξεκαθάρισμα των χιλιάδων υποθέσεων που εκκρεμούν και επιλεγούν με κριτήρια κινδύνου φοροδιαφυγής και φορολογικού αντικειμένου αυτές που θα προχωρήσουν και θα ολοκληρωθούν μέχρι και το τέλος του Σεπτεμβρίου. enikonomia

Πώς να δηλώσετε ακατάσχετο λογαριασμό

Διαστάσεις πλημμυρίδας παίρνει το φαινόμενο των κατασχέσεων, φέρνοντας στα όριά τους όχι μόνο τους φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη αλλά και το ίδιο το τραπεζικό σύστημα, το οποίο καλείται να τρέξει ένα πρόγραμμα 1.600 ηλεκτρονικών κατασχετηρίων ανά τράπεζα, ανά ημέρα.Καθημερινά ήδη διέρχονται από το σύστημα «Τειρεσίας» 1.300 ηλεκτρονικά κατασχετήρια ανά τράπεζα, διαμορφώνοντας ένα εφιαλτικό τοπίο 5.200 κατασχετηρίων σε κάθε εργάσιμη.H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ζήτησε πρόσφατα από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών την αύξηση του ορίου των 1.300 ημερήσιων κατασχετηρίων ανά τράπεζα σε 1.800 για το διάστημα μέχρι την 31 Ιουλίου 2017.Η αρχική απάντηση από την πλευρά της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών, η οποία αποτυπώνεται και σε σχετικό έγγραφο προς τις τράπεζες, ήταν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε μία τόσο μεγάλη αύξηση του όγκου των κατασχετηρίων δεδομένου ότι «δεν έχει υλοποιηθεί το σύστημα των ηλεκτρονικών άρσεων των κατασχέσεων αλλά και των περιορισμένων ποσών κατάσχεσης».Παρ' όλα αυτά, η ΕΕΤ έδωσε μια αρχική πρώτη καταφατική απάντηση -εφόσον αυτό είναι εφικτό- για μία αύξηση των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων κατά 300 την ημέρα.Ένα δεύτερο αίτημα το οποίο επίσης έχει τεθεί από την πλευρά της ΑΑΔΕ προς τις τράπεζες αφορά στην ταχύτερη απόδοση των ποσών που κατάσχονται στο ελληνικό δημόσιο, ακόμα και μέσα σε διάστημα δέκα ημερών. Μια τέτοια εναλλακτική, όπως εξηγούν τραπεζικές πηγές, θα δημιουργούσε πρόσθετες διαχειριστικές επιβαρύνσεις, δεδομένου ότι τα συστήματα καθημερινών ροών και αποδόσεων ακόμα και πολύ μικρών ποσών δεν θα είναι έτοιμα πριν το τέλος Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον για τις συστημικές τράπεζες.Τα αιτήματα της ΑΑΔΕ αναδεικνύουν την αγωνία των εισπρακτικών μηχανισμών του δημοσίου για την ικανοποίηση των μνημονιακών στόχων τόσο στο μέτωπο των κατασχέσεων, όσο και -κυρίως- στο σκέλος των εσόδων.Πέρυσι, διενεργήθηκαν 1.533.451 κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, όπως έδειξαν τα απολογιστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έναντι 670.728 το 2015.Φέτος, με τα πρώτα σημάδια κόπωσης των εσόδων του προϋπολογισμού να έχουν κάνει την εμφάνισή τους τον Μάρτιο, ο εισπρακτικός μηχανισμός αναμένεται να πατήσει κι άλλο γκάζι στα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, προκειμένου να μη διαταραχθούν οι στόχοι εισπραξιμότητας σε μία χρονιά όπου κρίνονται πολλά περισσότερα από την κάλυψη των στόχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.Το πρωτογενές πλεόνασμα του 2017 αναμένεται να αποτελέσει σηματωρό των μελλοντικών εξελίξεων και ήδη πληθώρα αναλυτών εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος της περυσινής επίδοσης (3,9% του ΑΕΠ) δεν έχει διατηρήσιμα χαρακτηριστικά. Αν υπάρξει απότομη προσγείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος φέτος, η ντε φάκτο ενεργοποίηση των αντίμετρων το 2019 στην οποία ποντάρει η κυβέρνηση, μπορεί να απομακρυνθεί δραστικά.Ήδη τα στοιχεία τα οποία έδωσε χθες στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ για το πρώτο τρίμηνο του έτους δείχνουν περαιτέρω εντατικοποίηση των κατασχέσεων, όπως άλλωστε και νέα αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ιδιωτών προς το δημόσιο.Στο τέλος Μαρτίου, τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο ανήλθαν σε 3,277 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 2,277 δισ. ευρώ αφορούν μόνο σε απλήρωτους φόρους, χρήματα τα οποία η ΑΑΔΕ επιχειρεί να εισπράξει με όποιο τρόπο μπορεί.Στο ίδιο διάστημα, 889.455 φορολογούμενοι βρίσκονταν αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, κυρίως κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και καταθέσεων, δεδομένου ότι οι πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων ήταν παγωμένοι εξαιτίας της αποχής των συμβολαιογράφων. Μετά την επανεκκίνηση των πλειστηριασμών, η ΑΑΔΕ έχει προγραμματίσει να βγάλει στο σφυρί είκοσι ακίνητα μόνο για τον Μάιο (από αγροικίες και οικόπεδα έως ένα πρατήριο καυσίμων και αποθήκες στη Σαντορίνη και τη Μύκονο).Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει άλλωστε ότι στο τέλος Μαρτίου:- 3.974.364 φορολογούμενοι είχαν ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία- 1.623.306 φορολογούμενοι πληρούσαν τις «προϋποθέσεις» για να ασκηθούν σε βάρος τους αναγκαστικά μέτρα είσπραξης- 889.455 φορολογούμενοι βρίσκονταν ήδη αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Μικρό καλάθιΤην ίδια ώρα, οι φορολογικοί έλεγχοι δεν αποδίδουν όσο θα περίμενε κανείς. Τα στοιχεία για τα εισπρακτικά αποτελέσματα του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων είναι αποκαρδιωτικά.Στο τέλος Μαρτίου, 1.178 έλεγχοι βρίσκονταν σε εξέλιξη. Μέσα στον μήνα ολοκληρώθηκαν 43. Στο τρίμηνο έχουν βεβαιωθεί 263 εκατομμύρια ευρώ φόρων και προστίμων από αυτούς τους ελέγχους αλλά έχουν εισπραχθεί μόλις 14 εκατομμύρια ή ποσοστό 5,35%!Στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, το ποσοστό εισπραχθέντων φόρων και προστίμων σε σχέση με τα βεβαιωθέντα ποσά είναι σαφώς υψηλότερο, αγγίζοντας το 39,39%.Στο ταμείο όμως έχουν μπει μόλις 9,7 εκατομμύρια ευρώ, σε σύνολο βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων 24,63 εκατ. ευρώ. Βήμα-βήμα πως θα δηλώσετε τον ακατάσχετο λογαριασμό για να αποφύγετε κατασχέσεις-(STAR 28.4.2017) euro2day

Θα πληρώνουν φόρο ακόμη και αυτοί που παίρνουν 410 ευρώ το μήνα!

Χρεωστικό εκκαθαριστικό από την εφορία ακόμη και για μισθούς των 410 ευρώ φέρνει η μεγάλη μείωση του αφορολόγητου που έρχεται το 2020, ακόμη και μετά την εφαρμογή του αντισταθμιστικού μέτρου της μείωσης του πρώτου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 20%. Η συμφωνία που καθαρογράφεται στο κομμάτι της μείωσης του αφορολόγητου προβλέπει για τον άγαμο φορολογούμενο και τους συνταξιούχους ότι η έκπτωση φόρου μειώνεται από τα 1.900 ευρώ σήμερα, σε 1.250 ευρώ και το έμμεσο αφορολόγητο όριο από 8.636 ευρώ σε 5.685 ευρώ. Με την εφαρμογή του αντίμετρου της μείωσης της φορολογίας το αφορολόγητο μειώνεται από τις 8.636 ευρώ στις 6.250 ευρώ. Για φορολογούμενο με ένα παιδί, η έκπτωση φόρου από 1.950 ευρώ θα υποχωρήσει σε 1.300 ευρώ και το αφορολόγητο όριο από 8.864 ευρώ σε 5.905 ευρώ. Για φορολογούμενο με ένα παιδί, το αφορολόγητο διαμορφώνεται στις 6.500 ευρώ από 8.864 ευρώ. Για οικογένεια με δύο παιδιά, η έκπτωση φόρου θα διαμορφωθεί σε 1.350 ευρώ από 2.000 σήμερα και το αφορολόγητο σε 6.135 ευρώ από 9.090 ευρώ. Με την εφαρμογή του φορολογικού αντίμετρου για την οικογένεια με δύο παιδιά, το αφορολόγητο όριο περιορίζεται στις 6.750 ευρώ από 9.090 ευρώ σήμερα. Στους φορολογουμένους με τρία παιδιά και άνω, η έκπτωση φόρου από 2.100 ευρώ θα μειωθεί σε 1.450 ευρώ και το έμμεσο αφορολόγητο θα διαμορφωθεί σε 6.595 ευρώ από 9.545 ευρώ. Με την μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή η οικογένεια με τρία παιδιά και άνω το αφορολόγητο θα μειωθεί κατά 2.295 ευρώ και θα διαμορφωθεί στις 7.250 ευρώ. Με άλλα λόγια οι μειώσεις στο αφορολόγητο θα πλήξουν συνταξιούχους και δημοσίου υπαλλήλους με μισθό 465 ευρώ και ιδιωτικούς υπαλλήλους με μισθό πάνω από τα 410 ευρώ. Χαμένοι χαμηλόμισθοι - χαμηλοσυνταξιούχοι Η μεγάλη μείωση του αφορολόγητου, που αναμένεται να νομοθετηθεί τις επόμενες μέρες, θα επιβαρύνει περισσότερο άτομα που δεν πλήρωναν μέχρι τώρα καθόλου φόρο εισοδήματος ή πλήρωναν ελάχιστο φόρο. Για παράδειγμα: Άγαμος με ετήσιο εισόδημα 8000 σήμερα δεν πληρώνει φόρο στο ελληνικό Δημόσιο, καθώς καλύπτεται από το αφορολόγητο όριο των 8636 ευρώ. Με τη μείωσή του στις 5.685 ευρώ ο φόρος θα φθάσει στα 509 ευρώ. Στην περίπτωση που εφαρμοστούν τα αντίμετρα, ο κατώτερος φορολογικός συντελεστής θα μειωθεί κατά δύο μονάδες και θα διαμορφωθεί στο 20%, με αποτέλεσμα ο φόρος να περιοριστεί στα 463 ευρώ. Άγαμος μισθωτός ή συνταξιούχος με 9000 ευρώ με το σημερινό καθεστώς πλήρωνε φόρο 80 ευρώ και μετά την μείωση του εισοδήματος θα πληρώσει φόρο 726 ευρώ. Στο ίδιο κλιμάκιο εισοδήματος ακόμη και αν εφαρμοστεί το αντίμετρο της μείωσης του πρώτου φορολογικού συντελεστή θα πληρώσει φόρο 663 ευρώ. Επίσης, τη μείωση του αφορολόγητου θα νιώσουν περισσότερο οι μισθωτοί του δημοσίου και οι συνταξιούχοι. Τούτο με δεδομένο ότι μετά την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού από το 2012, η μηναία παρακράτηση φόρου θα μοιραστεί σε 12 δόσεις και όχι σε 14 δόσεις που θα ισχύσει για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Μετά τα 10.000 ευρώ η ετήσια πρόσθετη επιβάρυνση σταθεροποιείται στα 650 ευρώ. Συγκεκριμένα, φορολογούμενος, άγαμος, με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ πληρώνει σήμερα φόρο ύψους 1400 ευρώ. Με τη μείωση του αφορολογήτου θα πληρώσει 2949 ευρώ. Με τη μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή ο φόρος περιορίζεται στα 1863 ευρώ. Εκτός από τη μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, θα γίνουν και αλλαγές στην κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα, το πρώτο φορολογικό κλιμάκιο μηδενίζεται από 2,2% που είναι σήμερα για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ και μέχρι 20.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ δεν θα καταβάλλουν εισφορά αλληλεγγύης από το 2020 και μετά, με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ.

Πρόστιμα στην Εφορία: Πώς διαγράφονται

Φωτιά έχει πιάσει η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, αφού χιλιάδες φορολογούμενοι προσφεύγουν μαζικά στην εν λόγω υπηρεσία εσωτερικής επανεξέτασης της Εφορίας και καταγγέλλουν ότι έτυχαν άδικης μεταχείρισης από τον έλεγχο που τους έγινε. Οχι σπάνια, τα στελέχη της ΔΕΔ δικαιώνουν τους ελεγχόμενους, με αποτέλεσμα να σβήνουν πρόστιμα χιλιάδων ή ακόμα και εκατομμυρίων ευρώ που σωρηδόν επέβαλαν οι συνάδελφοί τους. Ποιο είναι το πραγματικά ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση; Οχι σε ποιους σβήνουν πρόστιμα, αλλά το πότε και γιατί. Και αυτό επειδή, σε αντίθεση με το παρελθόν, ό,τι αποφασίζει η ΔΕΔ, κατά περίπτωση, ισχύει αυτομάτως και για όλους τους άλλους φορολογούμενους! Μάλιστα οι αποφάσεις της δεν κρατιούνται μυστικές, αλλά δημοσιοποιούνται στο σύνολό τους με πλήρες νομικό σκεπτικό και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία. Αναρτώνται στο Διαδίκτυο ούτως ώστε να έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης. Κοινοποιούνται στις ΔΟΥ για να εφαρμόζονται με ίδια μέτρα και ίδια σταθμά για όλους τους φορολογούμενους. Και, εντέλει, αφού όλα γίνονται δημόσια, μπορεί οποιοσδήποτε να τις επικαλεστεί -και να κριθούν- στα δικαστήρια! Η υπηρεσία εσωτερικής επανεξέτασης της Εφορίας για τρία και πλέον χρόνια υπήρχε μόνο στα χαρτιά, αφού υπολειτουργούσε. Επιβλήθηκε με απαίτηση της τρόικας για να εξετάζονται υποχρεωτικά οι διαφορές πολιτών και Εφορίας πριν καταλήξουν στα δικαστήρια όπου λιμνάζουν ήδη χιλιάδες υποθέσεις για 5 ή 10 χρόνια. Διά νόμου, πρώτα επιλαμβάνεται η ΔΕΔ και μετά μπορεί ο ελεγχόμενος να προσφύγει στα δικαστήρια. Δεν αποτελεί, όμως, όργανο φορολογικής διαιτησίας με σκοπό να τα βρουν κάπου στη μέση ιδιώτες και κράτος για να κλείσει η υπόθεση. Αντί για παζάρια προκειμένου να μην πάνε στα δικαστήρια οι ελεγχόμενοι, η ΔΕΔ εξετάζει από την αρχή κάθε υπόθεση προκειμένου να εξακριβώσει αν έγινε σωστά ο έλεγχος. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί: 35.000 φορολογικούς ελέγχους διενήργησε το 2016 ολόκληρος ο ελεγκτικός μηχανισμός της Εφορίας και καταλόγισε πρόστιμα για παραβάσεις σε σχεδόν 13.500 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Την ίδια χρονιά στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έφτασαν 10.000 προσφυγές ελεγχομένων. Από αυτούς, η ΔΕΔ δικαίωσε (μερικώς ή ολικώς) τους 1.400 ή σχεδόν έναν στους έξι. Στα δικαστήρια κατέληξαν λιγότερες από 5.000 υποθέσεις - άρα απαλλάχτηκαν από άλλες τόσες. Αποφάσεις-μπούσουλας για την Εφορία Πάνω από 4.700 αποφάσεις της ΔΕΔ αναρτήθηκαν ήδη στο Διαδίκτυο. Με άκρως λεπτομερή τεκμηρίωση για τις περισσότερες από αυτές, οι αποφάσεις της συμβάλλουν σε εκδίκαση εξπρές. Ετσι, ελέγχονται δημόσια για το κύρος τους. Αν ευνοήσουν κάποιον, ισχύουν και για όλους τους υπόλοιπους φορολογούμενους. Ολοι μπορούν να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να αντιμετωπίζονται ισότιμα από τον φοροελεγκτικό μηχανισμό, απαλλάσσοντας τα δικαστήρια από μαζικές προσφυγές για θέματα που έχουν ήδη λυθεί από τη νομοθεσία και τη λογιστική πρακτική. Οι αποφάσεις που εκδίδει, όμως, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έχουν και μια άλλη όψη... Σκανδαλίζουν! Προφανώς τους εφοριακούς ελεγκτές των οποίων καταρρίπτονται δημόσια οι αποφάσεις για πρόστιμα και κυρώσεις που επέβαλαν. Αλλά και λειτουργούς της Θέμιδος ή όσους θεωρούν προνόμιο της Δικαιοσύνης -και όχι της Φορολογικής Διοίκησης- να εκδίδει αποφάσεις που δικαιώνουν τους πολίτες. Και ασφαλώς την κυβέρνηση, η οποία ενοχλείται όταν το Δημόσιο χάνει χρήματα. Ενίοτε και την κοινή γνώμη, η οποία δυσπιστεί πώς γίνεται και αποφάσεις των κρατικών υπηρεσιών βγαίνουν υπέρ των φορολογουμένων! Ειδικά μετά το 2010, όπου την ευθύνη της απόδειξης της αθωότητάς του την έχει ο ίδιος ο ελεγχόμενος, αντί να πρέπει η Εφορία να αποδείξει την ενοχή του, οι αποφάσεις της ΔΕΔ (μαζί με τη νομολογία που πλέον παράγεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας) αποτελούν τον μόνο μπούσουλα που έχουν οι φορολογούμενοι για να μη σέρνονται κατά χιλιάδες σαν υπόδικοι στα δικαστήρια, αλλά και οι ελεγκτές για να αποφεύγουν λάθη. Η βίβλος των ελεγκτών Οι αποφάσεις της ΔΕΔ εντυπωσιάζουν για την τεχνική πληρότητα με την οποία περιβάλλονται, φτάνοντας σε εξαντλητική ανάλυση των στοιχείων της υπόθεσης -και όχι απλή καταγραφή νομικών διατάξεων-, καθώς συχνά οι πράξεις επιβολής προστίμων κινούνται στα όρια της νομιμότητας. Και μία μόνο απόφαση μπορεί να δίνει λύσεις και απαντήσεις σε δεκάδες θέματα, ώστε να γνωρίζει και κάθε ελεγχόμενος τι ισχύει, τα δικαιώματά του και τους κανόνες ελέγχου. Για παράδειγμα, μία από τις περίπου 5.000 αποφάσεις της ΔΕΔ Αθηνών (αρ. 567/20-1-2017) που αφορά μια υπόθεση και μόνο καλύπτει πάμπολλες άλλες φορολογικές υποθέσεις. Με μια πρώτη ματιά, θα παρατηρούσε κανείς ότι μειώνει πρόστιμα που είχαν επιβληθεί σε μια επιχείρηση από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΠ) από 7,5 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά, σε 4,5 εκατ. ευρώ. Το γιατί, όμως, αναλύεται σε 29 ολόκληρες σελίδες στοιχείων και πινάκων, με βάση τις οποίες επιλύονται (άλλοτε ευνοϊκά και άλλοτε όχι για τον φορολογούμενο) πάνω από μια ντουζίνα ζητήματα που ανακύπτουν σε χιλιάδες περιπτώσεις κατά τους ελέγχους καθημερινά. Ενδεικτικά: 1.Εξαιρούνται από τη διενέργεια φορολογικού έλεγχου επιχειρήσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί καθαρό φορολογικό πιστοποιητικό από ιδιώτη ελεγκτή, χωρίς επισημάνσεις για φορολογικές παραβάσεις; Οχι. Η ΔΕΔ επισημαίνει ότι αυτό ίσχυε έως το 2013 (άρθρο 82 § 5 του ν. 2238/1994) αφού προβλεπόταν ρητώς ότι αν το πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος. Ωστόσο στο ισχύον καθεστώς (άρθρο 65Α του ν. 4174/2013) δεν περιελήφθη ανάλογη διάταξη. 2.Πότε αναγνωρίζονται έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού; Αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης δαπάνες ψυχαγωγίας προσωπικού (χοροεσπερίδες, εκδρομές κ.λπ.) εάν στα παραστατικά των εγγραφών αναγράφονταν τα άτομα που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, προκειμένου ο έλεγχος να διασταυρώσει ότι πράγματι συμμετείχαν σε αυτές εργαζόμενοι της επιχείρησης και με τον τρόπο αυτό να ελεγχθεί η παραγωγικότητα της δαπάνης. Εν προκειμένω η ΔΕΔ διαπίστωσε ότι η προσφεύγουσα επιχείρηση δεν προσκόμισε στοιχεία των ατόμων που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις (αν δηλαδή πρόκειται γα υπαλλήλους της), καθώς και το είδος της εκδήλωσης (αν δηλαδή επρόκειτο για εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας) και η προσφυγή απορρίφθηκε ως αναπόδεικτη. 3.Πότε εκπίπτουν τα έξοδα για ταξίδια στο εξωτερικό; Δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης οι δαπάνες για ταξίδια στο εξωτερικό (όπως ξενοδοχεία, γεύματα, εισιτήρια κ.λπ. που έγιναν από υπαλλήλους της επιχείρησης) και πακέτα τουριστικών γραφείων για χώρες του εξωτερικού, αν από τα παραστατικά που επεδείχθησαν στον έλεγχο δεν αποδεικνύεται ότι έγιναν για τις ανάγκες της επιχείρησης. Εν προκειμένω όμως, οι ελεγκτές δεν αμφισβήτησαν τον επαγγελματικό σκοπό του ταξιδιού, αλλά τα έκαναν αποδεκτά κατά ποσοστό 88% της συνολικής δαπάνης κάθε φορολογικού στοιχείου, ενώ δεν αναγνωρίστηκε ποσοστό 12%. Η ΔΕΔ καταρρίπτει τις αιτιολογίες των ελεγκτών ως ελλιπείς, αόριστες και αναπόδεικτες επειδή δεν αναφέρουν ποιοι είναι οι λόγοι της απόρριψης ποσοστού της δαπάνης (π.χ. εάν η απόρριψη οφείλεται σε τυχόν μη έκδοση των προσηκόντων φορολογικών στοιχείων ή σε μη αναφορά των προσώπων, στα οποία αφορούν οι σχετικές δαπάνες, ή σε μη απόδειξη της σχέσεώς τους με τους σκοπούς της εταιρείας). Η ΔΕΔ στηρίζεται στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1036/2006, με βάση την οποία: ■ Αναγνωρίζονται σαν δαπάνη τα αεροπορικά, σιδηροδρομικά κ.λπ. εισιτήρια, εκτός από δαπάνες μετάβασης τρίτων προσώπων (π.χ. συζύγου, τέκνων) που δεν έχουν σχέση με τη δραστηριότητα της επιχείρησης. ■ Ως προς τα έξοδα διατροφής, ορίζεται ότι αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα έξοδα διαμονής στο ξενοδοχείο (ύπνου), χωρίς όμως να τίθεται κανένας περιορισμός ως προς τον χώρο σίτισης του στελέχους. Δηλαδή, αναγνωρίζεται η δαπάνη διατροφής ακόμη και αν πραγματοποιείται σε εστιατόριο εκτός του ξενοδοχείου, αλλά και στην περίπτωση αυτή θα αναγνωρίζεται προς έκπτωση μόνο το ποσό μέχρι του αντίστοιχου ποσού της διαμονής. ■ Η επιχείρηση πρέπει να προσκομίζει στον έλεγχο τα απαραίτητα στοιχεία ή να αποδεικνύει με κάθε τρόπο την ανωτέρω σχέση (π.χ. πραγματοποίηση συμφωνίας εξαγωγών, συμμετοχή διευθυντού αγορών ή πωλήσεων σε έκθεση κ.λπ.). ■ Ως αποδεικτικό στοιχείο μετάβασης στο εξωτερικό θεωρείται το εισιτήριο που έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου. Το ίδιο ισχύει και για τα έξοδα διατροφής, δηλαδή αρκεί η προσκόμιση στοιχείου στο όνομα του προσώπου. Αντίθετα, στο τιμολόγιο του ξενοδοχείου πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία και του προσώπου αλλά και της επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας έγινε το ταξίδι. Επειδή η φορολογική αρχή δεν εξειδίκευσε τις αιτιολογίες απόρριψης της δαπάνης κατά 12%, η ΔΕΔ διέγραψε τη συγκεκριμένη λογιστική διαφορά υπέρ του φορολογουμένου ως πλημμελώς αιτιολογημένη. Βάσει νόμου «η φορολογική διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου» και «η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου». 4.Τι εστί «Δαπάνες Προβολής» Εν προκειμένω, ο έλεγχος απέρριψε ποσά διαφημιστικών δαπανών επειδή, βάσει νόμου, δεν αναγνωρίζεται δαπάνη της διαφημιζόμενης επιχείρησης αν δεν αποδεικνύεται ότι κατεβλήθη και το τέλος διαφήμισης που αναλογεί με τριπλότυπο είσπραξης του οικείου δήμου ή κοινότητας. Ωστόσο η προσφεύγουσα επιχείρηση έχει εξηγήσει ότι η δαπάνη αυτή δεν αφορούσε δαπάνη διαφήμισης, όπως θεωρούσαν οι ελεγκτές. Προσκόμισε σύμβαση από όπου προκύπτει ότι πρόκειται για δαπάνες με χρήση sms. Η ΔΕΔ αναγνωρίζει ότι «η χρήση sms (γραπτών μηνυμάτων) αποτελεί πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης, διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων», ενώ και η ίδια η επιχείρηση χαρακτήρισε τις εν λόγω δαπάνες ως «προβολή και διαφήμιση» και όχι απλά διαφήμιση.

Τι δήλωσαν οι φορολογούμενοι το 2016: Ο πλούτος των Ελλήνων

Έξι στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα μπορεί να εμφανίζουν στην εφορία ετήσια εισοδήματα μικρότερα των 10.000 ευρώ, δηλαδή ζουν με 833 ευρώ τον μήνα αλλά διαμένουν σε ιδιόκτητο σπίτι και κατέχουν τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο. Μία στις δύο οικογένειες στην Ελλάδα έχει δική της στέγη, ενώ έξι στους δέκα φορολογούμενους δηλώνουν ιδιοκτήτες ενός ή περισσότερων αυτοκινήτων. Στα χρόνια των Μνημονίων οι «φτωχοί» αυξήθηκαν, η μεσαία τάξη λύγισε υπό το βάρος της υπερφορολόγησης, των μεγάλων περικοπών στις αποδοχές και την έκρηξη της ανεργίας, ενώ μειώθηκε κατά 36% ο αριθμός των νοικοκυριών που δηλώνουν εισοδήματα πάνω από 100.000 ευρώ τον χρόνο. Οι πλούσιοι λιγόστεψαν τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης. Ωστόσο περισσότεροι από 107.000 φορολογούμενοι φανερώνουν στην εφορία το σκάφος αναψυχής που διαθέτουν, ενώ 219 οικογένειες στην Ελλάδα έχουν στην ιδιοκτησία τους ελικόπτερο ή αεροσκάφος. Ιδού ο «πλούτος» των Ελλήνων: Σπίτια, εξοχικά, σκάφη και... αεροπλάνα Πισίνα στο σπίτι ή το εξοχικό τους δηλώνουν ότι έχουν πάνω από 22.000 νοικοκυριά. Δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία για τα παιδιά τους δηλώνουν ότι πληρώνουν 40.063 φορολογούμενοι, ενώ υπάρχουν και 4.423 οικογένειες που έχουν στην υπηρεσία τους οικιακές βοηθούς και οδηγούς αυτοκινήτων. Με περιουσία στο εξωτερικό (ακίνητα, καταθέσεις κλπ), η αξία της οποίας είναι άγνωστη, εμφανίζονται στην εφορία 63.103 φορολογούμενοι. Οι αριθμοί Τα στοιχεία για το περιουσιακό προφίλ των Ελλήνων -όσα τουλάχιστον δηλώνονται στη φορολογικές αρχές- προκύπτουν από την επεξεργασία κωδικό προς κωδικό των 6.194.233 φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2016 (εισοδήματα 2015) από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ειδικότερα, οι φορολογικές δηλώσεις αποκαλύπτουν τα εξής: • 4.121.215 νοικοκυριά δηλώνουν ότι διαμένουν σε κύρια ιδιόκτητη, μισθωμένη ή παραχωρούμενη κατοικία. Από τα νοικοκυριά αυτά 1.248.789 κατοικούν σε σπίτι που εκμισθώνουν ή τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν και σχεδόν 1 εκατ. οικογένειες ή για την ακρίβεια 999.485 διαμένουν σε μονοκατοικία. • Δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία διαθέτουν ή εκμισθώνουν 1.026.092 νοικοκυριά. Ιδιοκτήτες ακόμη μιας δευτερεύουσας κατοικία δηλώνουν 237.398 φορολογούμενοι. • Οι οικονομικές συνθήκες που βιώνουν τα νοικοκυριά είναι δύσκολες. Ωστόσο, 237.608 φορολογούμενοι αγόρασαν πέρυσι αυτοκίνητο ή μηχανή, πληρώνοντας συνολικά 1,3 δισ. ευρώ ή 5.800 ευρώ κατά μέσο όρο. Άλλοι 61.089 δήλωσαν πέρυσι δαπάνες για την αγορά κάποιου ακινήτου ή για την ανέγερση οικοδομής. Συνολικά διέθεσαν σχεδόν 1,9 δισ. ευρώ ή περίπου 30.000 ευρώ κατά μέσο όρο. • Με ένα τουλάχιστον αυτοκίνητο εμφανίζονται 3.371.092 νοικοκυριά δηλαδή σχεδόν μια στις δυο οικογένειες. Συνολικά 4.973.009 φορολογούμενοι δήλωσαν ότι είναι ιδιοκτήτες αυτοκίνητων. • 107.752 φορολογούμενοι εμφάνισαν στην εφορία το σκάφος αναψυχής που κατέχουν με το τεκμήριο διαβίωσης να ανέρχεται συνολικά στα 49 εκατ. ευρώ ή 493.510 ευρώ κατά μέσο όρο. • Ιδιωτικό αεροσκάφος, ελικόπτερο ή ανεμόπτερο δηλώνουν ότι διαθέτουν 219 οικογένειες στην Ελλάδα. • Οι φορολογούμενοι που φανέρωσαν πέρυσι στην εφορία την πισίνα που διαθέτουν στην κύρια ή την εξοχική τους κατοικία ανήλθαν σε 22.476 άτομα, αριθμός που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αφού οι φορο-έλεγχοι που έχουν γίνει κατά καιρούς έχουν εντοπίσει χιλιάδες φορολογούμενους με αδήλωτη πισίνα, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι παράνομη. • 40.063 οικογένειες πληρώνουν για τα παιδιά τους δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία. Συνολικά το 2015 κατέβαλαν 255 εκατ. ευρώ ή 6.366 ευρώ κατά μέσο όρο. • Δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό δηλώνουν 4.423 νοικοκυριά με το συνολικό ύψος της δαπάνης αυτής να ανέρχεται στα 34,28 εκατ. ευρώ ή 7.752 ευρώ κατά μέσο όρο το χρόνο. • Ενοίκιο για την κύρια κατοικία τους καταβάλλουν 762.701φορολογούμενοι ενώ 125.281 πληρώνουν ενοίκιο για τα παιδιά τους που σπουδάζουν σε άλλη πόλη. «Φιλοξενούμενος» 1 στους τρεις φορολογούμενους Εντυπωσιακό είναι το στοιχείο που δείχνει ότι σχεδόν 2 εκατ. φορολογούμενοι ή ένας στους τρεις δηλώνει «φιλοξενούμενος». Σε σύνολο 6,19 εκατομμυρίων φορολογικών δηλώσεων που κατατέθηκαν το 2016, 1.965.197 φορολογούμενοι, συμπλήρωσαν τον κωδικό της φιλοξενίας, αναγράφοντας και τον ΑΦΜ του προσώπου που τους φιλοξενεί. Το 2011, οι φορολογούμενοι που δήλωναν φιλοξενούμενοι ανέρχονταν σε 1.361.852 άτομα. Δηλαδή μέσα σε μια πενταετία ο αριθμός των ατόμων που εμφανίζονται ως φιλοξενούμενοι σε συγγενικά ή ακόμη και φιλικά σπίτια αυξήθηκε κατά 44,3% ή 603.345 άτομα. Η εκτεταμένη φιλοξενία μπορεί να υποκρύπτει περιπτώσεις φοροδιαφυγής, αλλά στη μεγάλη πλειοψηφία φανερώνει τις συνέπειες της κρίσης. Χιλιάδες άνεργοι ηλικίας ακόμη και άνω των 30 ή 40 ετών εξακολουθούν να ζουν με τους γονείς τους αδυνατώντας να συντηρήσουν το δικό τους σπίτι. Επίσης χιλιάδες ηλικιωμένοι φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενικών τους προσώπων προκειμένου να απολαμβάνουν τη φροντίδα τους προσφέροντας στις περισσότερες περιπτώσεις στην οικογένεια που τους φιλοξενεί τη σύνταξή τους. Εισοδηματίες και ανείσπρακτα ενοίκια • Σε 840.554 ανέρχονται οι φορολογούμενοι (υπόχρεοι και σύζυγοι) που εισπράττουν ενοίκια από την εκμίσθωση κατοικιών συνολικού ύψους 2,83 δισ. ευρώ ή 3.300 ευρώ κατά μέσο όρο το χρόνο. Ακόμα 63.142 εκμισθώνουν γραφεία και καταστήματα. Την ίδια ώρα, όμως, 12.221 φορολογούμενοι δήλωσαν στην εφορία ότι δεν εισέπραξαν ενοίκια το 2015, προκειμένου να μη φορολογηθούν γι’ αυτά. Το συνολικό ύψος των ανείσπρακτων ενοικίων ανήλθε σε 49,5 εκατ. ευρώ. • Περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν δάνεια οποιασδήποτε μορφής (στεγαστικά, καταναλωτικά κ.λπ.). Συνολικά το 2015 πλήρωσαν τοκοχρεολυτικές δόσεις για την απόσβεση των δανείων 5,6 δισ. ευρώ ή 3.400 ευρώ κατά μέσο όρο τον χρόνο. • 1.890.813 φορολογούμενοι ή μόλις 2 στους 10 δήλωσαν συνολικά 1,64 δισ. ευρώ για ιατρικά έξοδα, νοσήλια και φάρμακα. Σημειώνεται ότι για τα ιατρικά έξοδα προβλέπεται έκπτωση φόρου 10% για όλους τους φορολογούμενους, εφόσον όμως το ύψος της δαπάνης υπερβαίνει το 5% του εισοδήματός τους. Το περιουσιακό προφίλ των νοικοκυριών • 4.121.215 νοικοκυριά δηλώνουν ότι διαμένουν σε κύρια, μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία. • 999.485 κατοικούν σε μονοκατοικία. • 1.026.092 διαθέτουν ή εκμισθώνουν δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία. • 237.398 νοικοκυριά είναι ιδιοκτήτες και δεύτερης δευτερεύουσας κατοικίας. • 237.608 φορολογούμενοι αγόρασαν πέρυσι αυτοκίνητο ή μηχανή ξοδεύοντας 5.800 ευρώ κατά μέσο όρο. • 61.089 φορολογούμενοι απέκτησαν πέρυσι κάποιο ακίνητο ή είχαν δαπάνες για ανέγερση οικοδομής. Συνολικά ξόδεψαν 1,9 δισ. ευρώ ή περίπου 30.000 ευρώ κατά μέσο όρο. • 107.752 φορολογούμενοι δηλώνουν ιδιοκτήτες σκάφους αναψυχής. • 219 οικογένειες διαθέτουν αεροπλάνο, ελικόπτερο ή ανεμόπτερο. • 22.467 φορολογούμενοι διαθέτουν στο σπίτι ή το εξοχικό τους πισίνα. • 40.063 οικογένειες στέλνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά σχολεία. • 4.423 νοικοκυριά έχουν οικιακούς βοηθούς και οδηγούς αυτοκινήτων. • Ένας στους τρεις φορολογούμενους δηλώνει «φιλοξενούμενος» σε συγγενικό ή φιλικό σπίτι.

Έρχεται κρυφός κόφτης στο ΕΚΑΣ μέσω της Εφορίας

Κρυφός κόφτης μπήκε φέτος στο ΕΚΑΣ, μέσω εφορίας, με μια απίστευτη μεθόδευση που μετέτρεψε τις αγροτικές επιδοτήσεις σε εισόδημα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι που είχαν και ένα...

Κρυφός κόφτης στο ΕΚΑΣ μέσω της εφορίας

Κρυφός «κόφτης» μπήκε φέτος στο ΕΚΑΣ, μέσω της εφορίας, με μια απίστευτη μεθόδευση που μετέτρεψε τις αγροτικές επιδοτήσεις σε εισόδημα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι που είχαν ένα...

Πολύ κακό για το τίποτα: “Ψίχουλα” τα έσοδα από τις κατασχέσεις λογαριασμών – Αδειους βρίσκει τους λογαριασμούς η εφορία

«Ψίχουλα» ήταν τα καθαρά έσοδα για το ελληνικό δημόσιο από τις εκατοντάδες χιλιάδες κατασχέσεων και πλειστηριασμών που εξαπέλυσε σε βάρος οφειλετών της εφορίας κατά το 2016. Κατά μέσο όρο, με...

Εφορία: Πόσες κατασχέσεις καταθέσεων και πλειστηριασμοί έγιναν το 2016

Έντεκα πλειστηριασμοί ακινήτων και κατασχέσεις καταθέσεων σε 180.226 ΑΦΜ πραγματοποίησε το 2016 το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου. Συγκεκριμένα, το...

Εφορία: Πόσες κατασχέσεις καταθέσεων και πλειστηριασμοί έγιναν το 2016

Έντεκα πλειστηριασμοί ακινήτων και κατασχέσεις καταθέσεων σε 180.226 ΑΦΜ πραγματοποίησε το 2016 το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών, Παπανάτσιου. Συγκεκριμένα, το πλήθος...

ΕΦΚΑ: 22 ερωτήσεις – απαντήσεις για τις νέες ασφαλιστικές εισφορές

Οδηγίες επί οδηγιών και συστάσεις επί συστάσεων, δίνει το υπουργείο Εργασίας εν όψει του μπαράζ σημειωμάτων για τις νέες ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς ωστόσο να έχουν εκδοθεί όλες οι αναγκαίες εγκύκλιοι,...