Με την καταβολή του 50% του φόρου που έχει καταλογιστεί μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για την αμφισβήτηση των προστίμων, που πλέον δεν γίνεται στα διοικητικά δικαστήρια, αλλά στη ΓΓ Δημοσίων Εσόδων, και ειδικότερα στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η άσκηση οποιασδήποτε άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των φορολογικών αρχών θεωρείται πλέον απαράδεκτη. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών >>>>.