Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων επέλεξαν πέρσι να υποβάλουν αίτηση στην εφορία προκειμένου να αποκόψουν το ΕΕΤΗΔΕ από το λογαριασμό της ΔΕΗ, έτσι ώστε να το πληρώνουν όπως όλους τους υπόλοιπους φόρους.
Παίρνοντας, όμως, τους λογαριασμούς του Ιουλίου ή του Αυγούστου, διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι ήταν «φορτωμένοι» με το νέο χαράτσι, το ΕΕΤΑ καθώς όπως επισημαίνουν υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, η προηγούμενη αίτηση αφορούσε μόνο στον προηγούμενο φόρο και όχι στον φόρο του 2013! Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Πολύ απλά ότι όσοι θέλουν να αποκόψουν το ΕΕΤΑ από το λογαριασμό της ΔΕΗ θα πρέπει να ξαναπάνε στην εφορία και να ξανακάνουν αίτηση!

Η διαδικασία δεν είναι βέβαια… «αναίμακτη» καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη, ακόμα και όσοι δηλώνουν αδυναμία πληρωμής του φόρου! Ειδικότερα, ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου μπορεί, με αίτησή του προς την αρμόδια ΔΟΥ, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, να ζητήσει την αποκοπή του ΕΕΤΑ από το λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και τη βεβαίωση αυτού στην αρμόδια ΔΟΥ, αφού καταβάλει τουλάχιστον την τρέχουσα και τις τυχόν ληξιπρόθεσμες δόσεις και σε περίπτωση επίκλησης αδυναμίας καταβολής αυτών, το ποσό των 50 ευρώ.

Επιπλέον, για την αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος απαιτείται η προσκόμιση, στο νέο προμηθευτή, βεβαίωσης της αρμόδιας ΔΟΥ ότι ακολουθήθηκε η ανωτέρω διαδικασία από τον κύριο ή τον επικαρπωτή ή από τον μισθωτή ή από τον χρήστη, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά προς τούτο.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ