Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ «Going for Growth 2015» η Ελλάδα προκειμένου να προχωρήσει προς την ανάπτυξη πρέπει άμεσα να πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις σε πέντε βασικούς τομείς, ένας εκ των οποίων είναι το εκπαιδευτικό της σύστημα.

Συγκεκριμένα η έκθεση αναφέρεται στη «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η αναποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος επηρεάζει αρνητικά τα αποτελέσματα της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συνεπώς τη συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου και την παραγωγικότητα, σημειώνει ο ΟΟΣΑ.

Προτείνει την ταχεία πρόοδο όσον αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των καθηγητών, να γίνουν πιο αυτόνομα και υπεύθυνα τα σχολεία, την εφαρμογή των νόμων του 2012 και την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης εξωτερικής αξιολόγησης των ανώτατων ιδρυμάτων».

Εκτός της έκθεσης «Going for Growth 2015» για την αλληλεξάρτηση εκπαίδευσης και οικονομίας, ο ΟΟΣΑ διεξήγαγε τριετή έρευνα με τίτλο The High Cost of Low Educational Performance τα πορίσματα της έρευνας αυτής δημοσιεύτηκαν το 2010 και είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο.

Στην έκθεση αναφέρεται επιγραμματικά ότι η Ελλάδα μπορεί να ξεφύγει από το οικονομικό της αδιέξοδο εάν κατορθώσει να καταστήσει το εκπαιδευτικό της σύστημα εξίσου αποτελεσματικό με το Φινλανδικό και στην περίπτωση αυτή το ΑΕΠ της χώρας μας μπορεί να αυξηθεί έως και 4 τρις δολ. τις επόμενες δεκαετίες.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι τα εξής:

1. Υπάρχει υψηλό επίπεδο τόσο στη γενική όσο και στην επαγγελματική εκπαίδευση.

2. Η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι 9ετής με ενοποιημένο πρόγραμμα σπουδών.

3. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι εξαιρετικά αποκεντρωμένο και υπάρχει συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης

4. Οι εκπαιδευτικοί απολαμβάνουν υψηλού κοινωνικού κύρους, απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για την πρόσληψή τους και επιμορφώνονται συνεχώς ακόμη και με δικά τους έξοδα.

5. Στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εφαρμόζεται το διπλό σχολικό δίκτυο, λύκειο και τεχνική σχολή, σχολεία τα οποία είναι ισότιμα και έχουν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση η οποία περιλαμβάνει δύο παράλληλους τομείς τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνεία.

6. Υπάρχει στενή σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.

7. Οι Φινλανδοί μαθητές έρχονται πρώτοι στην Ευρώπη στους διαγωνισμούς PISA και η σχολική διαρροή είναι μικρότερη του 1%.

8. Οι περισσότεροι μαθητές στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ακολουθούν την επαγγελματική εκπαίδευση.

Όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κάποιος το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται στον αντίποδα με το φινλανδικό.

Ο επαναπροσανατολισμός του συστήματός μας δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, χρειάζονται βαθιές τομές, οι αντιδράσεις από συντεχνιακά συμφέροντα τα οποία κρύβονται από πίσω από την «ανθρωπιστική παιδεία», τη «στέρεη γενική παιδεία» και συνθήματα όπως «πανεπιστήμιο για όλα τα παιδιά» κλπ. θα είναι αναμενόμενες.