ΕΟΠΠΕΠ: Εξετάσεις Πιστοποίησης ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»

Παροτρύνονται οι υποψήφιοι να προτιμήσουν την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της διάδοσης της COVID-19..

ΕΟΠΠΕΠ: Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις πιστοποίησης για το «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»

Ανακοίνωση έβγαλε ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού  για τις εξετάσεις πιστοποίησης για το «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

ΕΟΠΠΕΠ: Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας

Ανακοίνωση έβγαλε ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετικά με τις εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 1ης περιόδου 2021.

ΕΟΠΠΕΠ: Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης τρίτης περιόδου για το «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»

Οι Εξετάσεις διεξήχθησαν από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας.

Πιστοποίηση μη τυπικής και άτυπης μάθησης: Ποιός είναι ο στόχος της επικαιροποίησης των Ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών

Όσα πρέπει να ξέρετε για την πιστοποίηση μη τυπικής και άτυπης μάθησης – Σε επικαιροποίηση των Ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για την πιστοποίηση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης προβαίνει…

ΕΟΠΠΕΠ: Συμπληρωματική προθεσμία υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης

Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα καθοριστεί μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων και τη διενέργεια των ελέγχων πληρότητας, ακολουθώντας τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα.