Η εκπαίδευση των υποψήφιων για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας («Security») έχει, εδώ και μήνες, σταματήσει λόγω νομοθετικών παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού («»).

Η ερώτηση

Συγκεκριμένα, τα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας105 ωρών, όπως αυτά έχουν εκπονηθεί το 2013 από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας («ΚΕΜΕΑ») του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και υλοποιούνται από τα Κέντρα
Δια Βίου Μάθησης, δεν υλοποιούνται, από τα μέσα Μαρτίου 2022, λόγω αλλαγής της νομοθεσίας.

Οι νόμοι 4763/2020 (άρθρο 57: Πιστοποιημένα Προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ.) και 4871/2021 (Άρθρο 86: Προθεσμία μετατροπής των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης – Προθεσμία υποβολής προγραμμάτων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για πιστοποίηση – Τροποποίηση των περ. α) και β) της παρ. 17 του άρθρου 169, του
ν.4763/2020) ορίζουν ότι, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης θα πρέπει από 1/4/2022 να υλοποιούν μόνο πιστοποιημένα από τον «ΕΟΠΠΕΠ» σεμινάρια.

Τα συγκεκριμένα σεμινάρια είναι πιστοποιημένα από το «ΚΕΜΕΑ», αλλά όχι ακόμα από τον «ΕΟΠΠΕΠ»και υλοποιούντο, ως σήμερα, με συνεχείς παρατάσεις της έναρξης ισχύος των σχετικών νόμων.

Τα αποτελέσματα αυτής της διακοπής είναι τεράστια και πολυεπίπεδα, ενώ, ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής: τα αεροδρόμια είναι υποστελεχωμένα σε «X-ray Screeners», με ότι αυτό συνεπάγεται για την εθνική και ευρωπαϊκή ασφάλεια, οι εταιρείες «Security» δεν βρίσκουν αδειοδοτημένους φύλακες για να εργαστούν νόμιμα και η έλλειψη αυτή θα ενταθεί εν όψει της τουριστικής περιόδου, με αποτέλεσμα να πιέζονται οι ήδη εργαζόμενοι στον κλάδο και να οδηγούνται σε μεγάλα ποσοστά στην εγκατάλειψή του.

Η διορθωτική παρέμβασή σας είναι αναγκαία, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά και να ανταποκριθούν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης σε ισχύοντα συμβόλαια, ενώ, χιλιάδες άνεργοι αναμένουν να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν ως «Security» για να ζήσουν τις οικογένειες τους.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Σκοπεύετε να προωθήσετε άμεσα τις διαδικασίες πιστοποίησης για τα προγράμματα σπουδών: «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)», των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης («ΚΔΒΜ»), ούτως ώστε να δοθεί οριστική λύση στο αδιέξοδο που περιγράφεται ανωτέρω;

Η Ερωτώσα Βουλευτής
ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ