Με μια 17σελιδη απόφαση η Σύγκλητος του τοποθετείται επί των προτάσεων της Υπουργού Παιδείας για μια σειρά από ζητήματα πάνω στα οποία η νέα κυβέρνηση προτίθεται να επέμβει και να αλλάξει για τη λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Απαντώντας με απόφαση της Συγκλήτου στην από 6/9/2019 επιστολή της Υπ. Παιδείας  το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εμφανίζει μεταξύ άλλων προβλήματα υποστελέχωσης, βρίσκεται όπως παραδέχεται η σύγκλητος, σε αδυναμία κάλυψης ειδικών διδακτικών και ερευνητικών αντικειμένων και λόγω υποχρηματοδότησης σε αδυναμία συντήρησης των κτιριακών υποδομών της φοιτητικής μέριμνας, της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών (ηλεκτρικό και πετρέλαιο) και της ανανέωσης και συντήρησης επιστημονικού εξοπλισμού. «Τα προβλήματα αυτά πρέπει να επιλυθούν. Το νέο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει ενισχύσει σημαντικά την εικόνα και το κύρος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα επόμενα χρόνια, εάν συμπληρωθεί το διδακτικό προσωπικό στα νέα Τμήματα και ενδυναμωθούν οι ερευνητικές δομές του Π.Ε.Κ., το Ίδρυμα θα συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής και της χώρας γενικότερα» σημειώνεται χαρακτηριστικά στην απόφαση της Συγκλήτου.

Σε σχέση με τη λειτουργία των νέων τμημάτων του Πανεπιστημίου, η Σύγκλητος τονίζει ότι σε βάθος 4ετίας το Υπουργείο θα πρέπει να διασφαλίσει μέσω μιας προγραμματικής συμφωνίας την απαραίτητη στελέχωση και την ενίσχυση των νέων δομών, ώστε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να ολοκληρώσει αυτό το έργο, το οποίο έχει στηριχθεί στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος.

Σε ορισμένα από τα βασικά σημεία της επιστολής Κεραμέως, οι απαντήσεις της Συγκλήτου είναι οι εξής:

  • Επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων για τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου: η σημερινή κατανομή αρμοδιοτήτων στα όργανα διοίκησης είναι ισορροπημένη και δεν χρήζει άμεσων τροποποιήσεων, εκτός, ίσως, από την ενίσχυση της Κοσμητείας,
  • Θεσμικά αντίβαρα εντός του Πανεπιστημίου: Με δεδομένη τη δομή και τις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων (Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο, Κοσμητείες, Συνελεύσεις Τμημάτων), ο θεσμός του Συμβουλίου Ιδρύματος είναι περιττός.
  • Γενικός Γραμματέας: Η θέση του Γενικού Γραμματέα είναι κατ’ αρχήν ένας χρήσιμος θεσμός, που θα διευκολύνει τη διαχείριση των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων του Πανεπιστημίου. Παρ’ όλα αυτά, το Πανεπιστήμιο δεν έχει ανάγκη από «μάνατζερ» ή «προσωπάρχες», που λειτουργούν υπεράνω οργάνων.
  • Διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων: Η σύγκλητος δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετη στη δημιουργία ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο. «Το δέλεαρ των πρόσθετων πόρων είναι μεγάλο, εκτιμάμε όμως ότι η θεσμοθέτηση τέτοιων προγραμμάτων = σε προπτυχιακό επίπεδο, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη υπο-στελέχωση σε διδάσκοντες, θα οδηγήσει τη λειτουργία των βασικών Τμημάτων του δημόσιου Πανεπιστημίου σε υποβάθμιση» σημειώνεται.
  • Για τη συζήτηση περί βάσεων εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, η σύγκλητος του τοπικού ΑΕΙ λέει πως το φαινόμενο των βάσεων κάτω του 10 παρατηρήθηκε σε 5 (από τα 26) Τμήματα, 3 εκ των οποίων είναι νέα, που ενσωματώθηκαν από το πρώην ΤΕΙ Ηπείρου. Είναι αυτονόητο ότι απαιτείται τουλάχιστον μία 4ετία ανάπτυξης των νέων Τμημάτων, σε συνδυασμό με τη στελέχωση των μη αυτοδύναμων και ενίσχυση των υποδομών, ώστε να αναδειχθεί η δυναμική τους και να καθορισθεί η μελλοντική τους πορεία μετά από αξιολόγηση.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση της Συγκλήτου.