: Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Κατανομή 500 αναπληρωτών εκπαιδευτικών covid ανά κλάδο και ειδικότητα.

Τι αναφέρει το ΦΕΚ

Καθορίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ. αριθμ. 2939/Ε1 –ΦΕΚ B 41 – 11.01.2022– των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ν. Κεραμέως και του Υπουργού Εσωτερικών κου Μ. Βορίδη ο αριθμός των 500 προς εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα Εκπαίδευσης, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας.

Καθορίζουμε τον αριθμό των πεντακοσίων (500) προς π εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2021- 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), ως εξής: