Κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας από τον Πανελλήνιο Σύλλογο  Aναπληρωτών και Ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Π.Ε  τηΔευτέρα 30/10/2017 στις 13:30

Το Δ.Σ. του συλλόγου “Αλ. Δελμούζος” στηρίζει την κινητοποίησηπου οργανώνεται από το Πανελλήνιο σύλλογο Aναπληρωτών και Ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Π.Ε καικαλείτα μέλη του να συμμετέχουντηΔευτέρα30/10/2017 στις 13:30’ το μεσημέρι στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας, με κύρια αιτήματα :

μόνιμους μαζικούς διορισμούς – εξίσωση δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών – άμεση κάλυψη όλων των κενών στην Α/θμια – Επαναφορά του υπεύθυνου ολοημέρου – δίχρονη προσχολική εκπαίδευση όχι στην ενοποίηση ΑΤΕΙ Νηπιοβρεφοκόμων με τα πανεπιστημιακά τμήματα των Νηπιαγωγών-άμεση διάθεση όλων των πιστώσεων ΖΕΠ και ΔΥΕΠ – διαφάνεια στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών και ένας εκπαιδευτικός για κάθε παιδί στην παράλληλη στήριξη.

Για το λόγο αυτό προκηρύσσει δίωρη διευκολυντική στάση εργασίας τις δυο τελευταίες ώρες του πρωινού κύκλου και τις δυο πρώτες του απογευματινού κύκλου προκειμένου να διευκολυνθούν τα μέλη του να συμμετέχουν στην κινητοποίηση