Νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας 2022

ΤΕΚΑ – Νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας 2022. Σταδιακή μετατροπή της επικουρικής ασφάλισης από διανεμητική σε κεφαλαιοποιητική αποτελεί μια σημαντική διαρθρωτική μεταρρύθμιση, με το βλέμμα...