Την ανάγκη να αντικατασταθεί το υπάρχον σχολικό εγχειρίδιο του μαθήματος των τονίζει σε ανακοίνωσή της η μετά τα θέματα στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών των Γενικών Λυκείων την Τετάρτη.


«Η εξάντληση των εξεταζόμενων κειμένων υπαγορεύει την ανάγκη για την αντικατάσταση του υπάρχοντος, παρωχημένου ήδη, σχολικού εγχειριδίου, το οποίο διδάσκεται πλέον μόνο στην Γ΄ τάξη Λυκείου, μετά την κατάργηση του μαθήματος στη Β΄τάξη. Παράλληλα, πρέπει να αντιμετωπισθεί το θέμα της εξέτασης και ενός σύντομου λατινικού κειμένου διασκευασμένου με βάση το λεξιλόγιο της διδακτέας ύλης» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ως προς τα θέματα η ΠΕΦ σημειώνει:

Τα προς μετάφραση αποσπασματικά κείμενα προέρχονται από τις διδακτικές ενότητες ΧΙV, ΧΧΧΙ και XLIII του σχολικού εγχειριδίου, χωρίς ιδιαίτερες μεταφραστικές απαιτήσεις.

Οι γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις δεν είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή, ιδιαίτερα στα πρώτα κεφάλαια.