Πρόσκληση για τις αιτήσεις απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης...

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών και ανακλήσεις αποσπάσεων – Τα ονόματα

Αποφάσεις απόσπασης και ανακλήσεις αποσπάσεων που αφορούν σε ΣΕΠ σε Κέντρα/Δομές φιλοξενίας Προσφύγων για το σχ. έτος 2022-2023 «Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ/θμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής...

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Όλα τα νέα ονόματα ΕΔΩ

Δείτε τις συμπληρωματικές αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ,  Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Τα ονόματα  παρακάτω: Συμπληρωματικές αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το...

Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που παίρνουν απόσπαση στο ΙΕΠ

Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν  στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Παρακάτω όλα τα ονόματα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικού προσωπικού Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Πότε καταθέτουν αιτήσεις απόσπασης οι νεοδιόριστοι – Τι ισχύει με την περιοχή μετάθεσης

Διορισμοί εκπαιδευτικών: Το Υπουργείο εξέδωσε πρόσκληση προς τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης

Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ 2022-2023

Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023 Η πρόσκληση ΕΔΩ

Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες I-Berkendael: Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής για απόσπαση

Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες I-Berkendael (Αρ.Πρόσκλησης 32097/Η2/22-3-2022) Η απόφαση ΕΔΩ 

Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών για να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων. Η απόφαση Ανακαλούμε την υπ’αριθμ. 82235/Ε2/05-07-2022 Υ.Α. μόνο κατά...

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολεία του εξωτερικού

Β’ Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 με προτίμηση Ήπειρος. Η απόφαση Συμπληρώνουμε τις με αριθμ. 87922/Η2/15-7-2022 (ΑΔΑ:6Μ8Φ46ΜΤΛΗ-ΦΑΦ) και 97439/Η2/3-8- 2022...

Αποσπάσεις: Ποιοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται κατ’ εξαίρεση στην Αλβανία

Κατ΄ εξαίρεση απόσπαση εκπαιδευτικών στην Αλβανία για τρία (03) σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025, με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού, ύστερα από αίτησή τους. Η απόφαση Την κατ’ εξαίρεση απόσπαση...

Ευρωπαϊκά Σχολεία: Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04.01 που αποσπώνται στις Βρυξέλλες

Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικών για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες III (Αρ.Πρόσκλησης 32097/Η2/22-3- 2022)» H απόφαση Κυρώνουμε τον πίνακα υποψηφίων για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες...

Αποσπάσεις: Εκπαιδευτικοί από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Ανακλήσεις αποσπάσεων,τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023. Η απόφαση Ανακλήσεις αποσπάσεων,τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας...

Σχολεία: Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. H απόφαση Συμπληρώνουμε την αρ. 87922/Η2/15-7-2022 (ΑΔΑ: : 6Μ8Φ46ΜΤΛΗ-ΦΑΦ) Υπουργική Απόφαση και αποσπούμε τους παρακάτω...

Αποσπάσεις: Πρόσκληση για εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 από την ΠΔΕ Αττικής

Νέα Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Η απόφαση Καλούμε Τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 (Νομικών – Πολιτικών...

ΣΔΕ: Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέση Διευθυντών και Υποδιευθυντών

Απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) H απόφαση ΘΕΜΑ: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Διευθυντών και Υποδιευθυντών...

Υπουργείο παιδείας: Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για δύο (2) σχολικά έτη (2022-2023 και 2023-2024, και 2023 και 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου) το πρώτο με επιμίσθιο και το δεύτερο χωρίς...

Υπουργείο παιδείας: Αποσπάσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ – Ονόματα

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι αποσπάσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το έτος 2022-2023. Η απόφαση Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το...

Φασφαλής: Συνεδριάζει το διορισμένο ΚΥΣΠΕ για τις αποσπάσεις

Σήμερα Παρασκευή 15.07.2022 συνεδριάζει το διορισμένο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τις ενστάσεις, επανεξετάσεις αιτήσεων και ανακλήσεις αποστάσεων. Ενημέρωση Φασφαλή Ανακοίνωση εξέδωσε ο τ. αιρετός...

Υπουργείο παιδείας: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολεία του εξωτερικού

Με απόφαση του υπουργείου παιδείας ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε χώρες του εξωτερικού. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και...

ΙΕΠ: Αποσπάσεις σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να καλύψει θέσεις επιστημονικού προσωπικού σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, με αποσπάσεις εκπαιδευτικών. Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες εκπαιδευτικούς έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται...