Με βάση το νέο μισθολόγιο που αφορά μόνιμους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη είναι μέχρι 31-12-2015.

Του αναπληρωτή εκπαιδευτικού Λάμπρου Σιδερά

Το ίδιο βλέπουμε ότι συμβαίνει και με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που εργάζονται στον δημόσιο τομέα με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε με ποιο κριτήριο γίνεται και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς η προσμέτρηση της προϋπηρεσίας ΜΟΝΟ μέχρι 31-12-2015 από την στιγμή που υπογράφουν ΝΕΑ σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η οποία περιλαμβάνει και απόλυση.

Συγκεκριμένα από 6-9-2017 χιλιάδες αναπληρωτές υπέγραψαν νέα σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η απόδοση μισθολογικού κλιμακίου έγινε με βάση την προϋπηρεσία που υπήρχε μέχρι 31-12-2015 και χωρίς να μετράει το διάστημα από 1-1-2016 και μετά.

Είναι νόμιμο να μην μετράει και η υπόλοιπη προϋπηρεσία στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για μισθολογική εξέλιξη, από την στιγμή που δεν είναι μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίου;