Νέες φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν ανήμερα των Χριστουγέννων από τον περίβολο του Τάφου της Αμφίπολης και της βάσης του Λεόντα.

Αποκαλύπτονται έτσι τα εντυπωσιακά ευρήματα και το μεγαλείο του μνημείου.