Δημόσιο-Εκπαιδευτικοί: 4 ρυθμίσεις για σύνταξη ανεξαρτήτου ηλικίας

Τέσσερις ευνοϊκές διατάξεις παρέχουν τη δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να αποχωρήσουν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Ανάλογα με την περίπτωση, τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης κυμαίνονται από 20 έως και 37, ενώ «κλειδί»...