Υπογράφηκαν από την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως οι εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας   εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

H απόφαση

Εγκρίνουμε στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 1 (γ) του άρθρου 55 του ν. 4807/2021 (Α΄96), τις κενές οργανικές θέσεις του διδακτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο ως ακολούθως:

Οι μετατιθέμενοι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της παρούσας.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνοδευτική κατάσταση, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.