Αλλαγές φέρνει το νέο και στις άδειες, αφού θα προβλέπει άδεια πατρότητας 14 ημερών μετ’ αποδοχών αλλά και νέες γονικές .

Ποιές οι νέες άδειες

Το νομοσχέδιο έχει ως στόχο, η εργασία να γίνεται πλέον με τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές.

Με το νομοσχέδιο γίνεται επίσης ευνοϊκότερο το καθεστώς της στον ιδιωτικό τομέα, καθώς θα είναι επιδοτούμενη πλέον για δύο μήνες από τον και για τους δύο γονείς.

Μεταξύ άλλων θεσμοθετούνται νέες άδειες απουσίας από την σε εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς, ανάδοχους, καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, αλλά και στους φροντιστές, οι οποίοι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, τον δημόσιο τομέα, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Αναλυτικότερα οι νέες άδειες οι οποίες θεσμοθετούνται με το προωθούμενο σχέδιο νόμου είναι οι παρακάτω:

  • Άδεια σε πατέρες εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης 14 ημερών κατά τη γέννηση του τέκνου και 10 ημερών σε περιπτώσεις μερικής απασχόλησης του πατέρα. Η άδεια μπορεί να ξεκινήσει να χορηγείται δύο ημέρες πριν από τον τοκετό ή μετά τη γέννηση του παιδιού.
  • 4 μηνών σε εργαζόμενους γονείς, η οποία χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά μέχρι το παιδί να γίνει 8 χρόνων. Ο εργαζόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει 6 μήνες απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη. Από τους 6 μήνες, οι 2 πρώτοι πληρώνονται από τον με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη πρέπει να αποφασίσουν ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.
  • Αδεια για τη φροντίδα προσώπου 5 ημερών κάθε χρόνο δικαιούται κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη ένα έτος απασχόλησης, εφόσον υπάρχει σοβαρός ιατρικός λόγος και βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση.
  • Αδεια δύο ημερών ετησίως, η οποία χορηγείται δύο φορές τον χρόνο με μία εργάσιμη ημέρα την κάθε φορά, δικαιούται ο εργαζόμενος για λόγους ανωτέρας βίας που αφορά επείγοντα περιστατικά ασθένειας, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο ή συμβεβλημένο ιατρό του ΕΟΠΥΥ.
  • Κάθε εργαζόμενος γονέας ή φροντιστής με παιδιά ηλικίας έως 12 χρονών έχει δικαίωμα να εργαστεί με τηλεργασία, μερική απασχόληση ή ευέλικτο εργασίας για λόγους φροντίδας.
  • Προστασία απολύσεων. Είναι άκυρη η απόλυση σε εργαζόμενο που ζήτησε ή έλαβε άδεια ή ευέλικτη απασχόληση στο πλαίσιο των νέων γονικών αδειών που χορηγούνται.
  • Απαγορεύεται η παρεμπόδιση εργαζομένων που επιθυμούν να εργαστούν κατά τη διάρκεια απεργίας. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής οδηγεί στη διακοπή της απεργίας με δικαστική απόφαση.
  • Αύξηση των επιτρεπόμενων υπερωριών στις 150 τον χρόνο.
  • Επέκταση της δυνατότητας εργασίας και τις Κυριακές σε κλάδους όπως φάρμακα, εφοδιαστική αλυσίδα, ΑΤΕ centers, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ