: Οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Θεσσαλονίκης δημοσίευσαν σε ανακοίνωση τους τα  στη γενική παιδεία που καθορίστηκαν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Η ανακοίνωση:

Τα οργανικά κενά στη γενική παιδεία που καθορίστηκαν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα νόθα ΠΥΣΔΕ παρουσιάζουν αύξηση σχετικά με τον αριθμό των περσινών κενών, ενώ στην ειδική αγωγή μειώθηκαν.

Η αύξηση των οργανικών είναι αποτέλεσμα της προσμέτρησης των κενών που προέκυψαν από τις συνταξιοδοτήσεις των εκπαιδευτικών δύο χρόνων, της περσινής (2020) και της φετινής χρονιάς (2021). Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι συνταξιοδοτήσεις της φετινής χρονιάς ως αποτέλεσμα της περικύκλωσης της εκπαίδευσης με σειρά αντιεκπαιδευτικών μέτρων που χειροτερεύουν δραματικά τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών και τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου.

Τα οργανικά κενά σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, αλλά ούτε και στις προτάσεις που τα ίδια καταθέτουν. Αυτό αποδεικνύουν τα στοιχεία με τις που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.

Οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις καταθέτουμε μια σειρά στοιχεία που συγκεντρώσαμε από τα σχολεία σχετικά με τα οργανικά κενά και τις προσλήψεις αναπληρωτών, καθώς και από στοιχεία των αιρετών των Παρεμβάσεων στα προηγούμενα ΠΥΣΔΕ. Οι Διευθύνσεις αρνήθηκαν να δημοσιοποιήσουν τα  κενά, όπως είναι στις υποχρεώσεις τους, για να διευκολύνουν τους συναδέλφους που συμμετέχουν στις διαδικασίες των τοποθετήσεων. Αρνήθηκαν να τα δώσουν και στις ΕΛΜΕ για να μπορούν να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο.

Τα κενά στη γενική παιδεία

 • Στη Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης στη γενική παιδεία καθορίσθηκαν 401 συνολικά κενά σε όλες τις ειδικότητες, όταν οι προσλήψεις των γενικής παιδείας είναι 365, ενώ οι αποσπάσεις από άλλους νομούς ήταν 290. Για 655 θέσεις εργασίας εκπαιδευτικών (365 αναπληρωτές + 290 αποσπασμένοι) δόθηκαν 401 κενά.
 • Στη Διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης στη γενική παιδεία καθορίσθηκαν 322 συνολικά κενά σε όλες τις ειδικότητες, όταν οι προσλήψεις των αναπληρωτών γενικής παιδείας είναι 271 και οι αποσπάσεις από άλλους νομούς ήταν 240. Για 511 θέσεις (271 αναπληρωτές + 240 αποσπασμένοι) δόθηκαν 322 κενά.

Τα κενά στην

 • Στη Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης στην ειδική αγωγή για τα Τμήματα Ένταξης και τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καθορίστηκαν σε 94, σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα 52 κενά που προορίζονται για τους νεοδιόριστους. Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν, μετά το κουτσούρεμα από τη Διεύθυνση και την πλειοψηφία του ΠΥΣΔΕ (μείωσαν τα Τ.Ε. από 182 σε 127), ήταν 58, αντί 105 που ήταν οι προτάσεις των σχολείων.  Οι αποσπάσεις από άλλους νομούς ήταν 16. Για 74 θέσεις (58 αναπληρωτές + 16 αποσπασμένοι) δόθηκαν 42 κενά.
 • Στη Διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης στην ειδική αγωγή για τα Τμήματα Ένταξης και τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καθορίστηκαν σε 54, σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα 27 κενά που προορίζονται για τους νεοδιόριστους. Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν ήταν 73 και οι αποσπάσεις από άλλους νομούς ήταν 11. Για 84 θέσεις (73 αναπληρωτές + 11 αποσπασμένοι) δόθηκαν 27 κενά.

Στη Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης συνολικά στη γενική παιδεία και στην ειδική αγωγή δόθηκαν 443 οργανικά κενά (δεν συμπεριλαμβάνονται τα κενά που αντιστοιχούν στους 52 νεοδιόριστους ειδικής αγωγής), όταν οι προσλήψεις αναπληρωτών σε όλες τις δομές ήταν 630 (365 γενική παιδεία, 58 Τμήματα Ένταξης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε., 89 παράλληλη στήριξη, 25 Μ.Ν.Α.Ε., 31 Τμήματα Υποδοχής, 11 ΔΥΕΠ) και οι αποσπασμένοι από άλλους νομούς 290. Για 996 (630 αναπληρωτές + 306 αποσπασμένοι) θέσεις δόθηκαν 392 οργανικά κενά.

Στη Διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης συνολικά στη γενική παιδεία και στην ειδική αγωγή δόθηκαν 329 οργανικά κενά (δεν συμπεριλαμβάνονται τα κενά που αντιστοιχούν στους 27 νεοδιόριστους ειδικής αγωγής), όταν οι προσλήψεις αναπληρωτών σε όλες τις δομές ήταν 462 (271 γενική παιδεία, 73 Τμήματα Ένταξης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε., 71 παράλληλη στήριξη, 25 Μ.Ν.Α.Ε., 31 Τμήματα Υποδοχής) και οι αποσπασμένοι από άλλους νομούς 251. Για 713 (462 αναπληρωτές + 251 αποσπασμένοι) θέσεις εργασίας εκπαιδευτικών δόθηκαν 354 οργανικά κενά.

 Τα οργανικά κενά δεν υπολογίζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες των

 Συνολικά στη Θεσσαλονίκη για 1709 εκπαιδευτικών δόθηκαν 746 οργανικά κενά και από αυτά τα 662 προέρχονται από τις συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών δύο χρόνων (200 το 2020 και 462 το 2021). Η αύξηση των συνταξιοδοτήσεων και η προσμέτρηση στα κενά των συνταξιοδοτήσεων δύο χρόνων, διαδικασία που δεν θα μπορεί να ακολουθηθεί και  την επόμενη χρονιά, έδωσε τη δυνατότητα φέτος να γίνουν πολύ περισσότερες μεταθέσεις.

Τα μειωμένα οργανικά κενά είναι αποτέλεσμα αντιεκπαιδευτικών επιλογών της κυβέρνησης για το δημόσιο σχολείο, καθώς και των διαδικασιών που εφαρμόζει στις Υπηρεσιακές Μεταβολές που μειώνουν τα διδακτικά κενά και αυξάνουν τις υπεραριθμίες. Έτσι καλύπτουν την πολιτική της αδιοριστίας και «εξοικονομούν» προσωπικό στα πλαίσια των περικοπών και της μείωσης των δαπανών για την παιδεία.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Ο υπολογισμός των κενών γίνεται μόνο με τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων, το διδακτικό κενό δίνεται στις 12 ώρες, αντί στις 10 ώρες – αφού 20 είναι ο μέσος όρος του ωραρίου διδασκαλίας – και  υπεράριθμος χαρακτηρίζεται κάποιος όταν δεν συμπληρώνει 12 ώρες μαθημάτων Α΄ ανάθεσης, αντί όταν του υπολείπονται 12 και περισσότερες ώρες για να συμπληρώσει ωράριο.
 • Τα κενά και οι πλεονάζοντες υπολογίζονται στη βάση μιας σειράς αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων (στοίβαγμα μαθητών στα τμήματα, αυξημένο ωράριο, μειώσεις ωρών μαθημάτων και εργαστηρίων, χωρίς υπολογισμό των ολιγομελών, Ξένες Γλώσσες χωρίς παράλληλη διδασκαλία κατά τμήμα, κ.ά.) που προώθησαν όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις με βασική επιδίωξη την ελαχιστοποίηση των κενών και τη δημιουργία νέων «δεξαμενών» πλεοναζόντων εκπαιδευτικών.
 • Η κατάσταση αυτή θα ενταθεί ακόμη περισσότερο στα πλαίσια των αντιεκπαιδευτικών μέτρων που προωθεί η σημερινή κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα από τον εξοστρακισμό ειδικοτήτων που επέβαλε πέρσι η κυβέρνηση με τις αντιεκπαιδευτικές αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα που προωθεί. Συνολικά στα σχολεία της Θεσσαλονίκης στην ειδικότητα ΠΕ08 δημιούργησαν 12 πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς όταν πέρσι είχαμε 2 κενά, ενώ συνταξιοδοτήθηκαν και 6 εκπαιδευτικοί. Στην ειδικότητα ΠΕ78, 41 πλεονάζοντες όταν πέρσι είχαμε 5 κενά, ενώ 24 εκπαιδευτικοί συνταξιοδοτήθηκαν. Στην ειδικότητα ΠΕ80, 19 πλεονάζοντες όταν πέρσι είχαμε 2 κενά, ενώ 28 εκπαιδευτικοί συνταξιοδοτήθηκαν.
 • Στο νεοϊδρυθέν ΕΕΕΕΚ στον Άγιο Αθανάσιο για δεύτερη χρονιά δεν δόθηκαν τα κενά που αντιστοιχούν στις τεχνικές ειδικότητες, όπως δόθηκαν στις ειδικότητες γενικής παιδείας,.
 • Τα οργανικά κενά στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. στη Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης σε όλες τις ειδικότητες από 38 που ήταν πέρσι μειώθηκαν σε 26 (συμπεριλαμβάνονται και αυτά που προορίζονται για τους νεοδιόριστους).
 • Στα Τμήματα Ένταξης μειώνονται τα κενά. Στη Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης στην αρχή της φετινής χρονιάς μεθοδεύτηκε από τη Διεύθυνση με τη συναίνεση της πλειοψηφίας του ΠΥΣΔΕ η μείωση των Τμημάτων Ένταξης από 182 σε 127 και έτσι προσλήφθηκαν μόνο 58 αναπληρωτές, αντί 105 που απαιτούνται αν δεν προχωρούσαν στην μείωση των τμημάτων.
 • Στην ειδική αγωγή συνεχίζουν να υπολογίζουν τα οργανικά κενά με τον απαράδεκτο αλγόριθμο με βάση το σύνολο των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο (το όριο των 300 μαθητών δίνει περισσότερα κενά από ό,τι το όριο των 299), αντί του συνόλου των μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες και προβλήματα. Έτσι μειώνονται τα κενά κατά το 1/3 περίπου από ό,τι αντιστοιχούν στην πραγματικότητα.
 • Τα κενά και οι πλεονάζοντες δεν προσδιορίζονται από τους συλλόγους διδασκόντων που είναι απαίτηση του κλάδου γιατί συλλογικά διασφαλίζεται η απαραίτητη διαφάνεια στις διαδικασίες και αποφεύγονται οποιεσδήποτε μεθοδεύσεις στον προσδιορισμό των οργανικών κενών. Η συμμετοχή των συλλόγων διδασκόντων στον καθορισμό των κενών αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί η συγκρότηση και η λειτουργία των νόθων ΠΥΣΔΕ δεν διασφαλίζει διαφάνεια, αντικειμενικότητα και δικαιοκρισία στις υπηρεσιακές μεταβολές.

Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί και η νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα νόθα ΠΥΣΔΕ, όπως προέκυψαν από τις εκλογές παρωδία του Υπουργείου Παιδείας στις οποίες ο κλάδος γύρισε την πλάτη απέχοντας μαζικά, με αποτέλεσμα ούτε οι ΕΛΜΕ, ούτε ο κλάδος να γνωρίζουν σήμερα τα οργανικά κενά και τις συνταξιοδοτήσεις κατά ειδικότητα και σε ποια σχολεία  αντιστοιχούν.

Το προνόμιο βέβαια αυτό το είχε ο πρώην αιρετός της ΔΑΚΕ, Χ. Βαϊτσίδης που όπως καταγγέλθηκε από τις ΕΛΜΕ παραβίασε τις αποφάσεις της ΟΛΜΕ και των ΕΛΜΕ και πήρε μέρος στη συνεδρίαση του νόθου ΠΥΣΔΕ που είχε  θέμα τα κενά και τα πλεονάσματα. Το βεβαρυμμένο παρελθόν της πρακτικής των εξυπηρετήσεων θητειών επί θητειών του ίδιου και της παράταξης της ΔΑΚΕ, συνεχίζει να τους ακολουθεί. Ιδιαίτερα ήμασταν αποκαλυπτικοί για τις παρατυπίες και τις εξυπηρετήσεις μέσω του μηχανισμού ελέγχου του προηγούμενου ΠΥΣΔΕ που στήθηκε με το διορισμό όλων των μελών του από το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ.  Ο ρόλος των αιρετών φυσικά δε συνάδει με τέτοιες πρακτικές, αλλά με μια στάση αγωνιστική, υπεράσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, της προώθησης των θέσεων των σωματείων, της τήρησης κανόνων διαφάνειας, αντικειμενικότητας και δικαιοκρισίας.

Για όλους τους λόγους που καταθέτουμε, είναι καθαρό ότι η δημοσιοποίηση των κενών για να διασφαλιστεί η ενημέρωση των συναδέλφων που συμμετέχουν στις Υπηρεσιακές Μεταβολές, όλου του κλάδου και των ΕΛΜΕ για να μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία, είναι απαραίτητη.

Μαζικοί διορισμοί τώρα με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και της παιδείας

Οι μαζικές προσλήψεις των αναπληρωτών τη φετινή χρονιά σε όλες τις δομές τις εκπαίδευσης πανελλαδικά και στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα η κυβέρνηση να προχωρήσει τώρα σε μαζικούς μόνιμους διορισμούς που θα διασφαλίσουν την απαραίτητη ομαλή λειτουργία των σχολείων με την έναρξη  των σχολείων από τη νέα χρονιά και θα συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία του δημόσιου σχολείου.

 • Οι προσλήψεις των αναπληρωτών έφτασαν φέτος σε όλες τις δομές τις 000 σε όλη την εκπαίδευση. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ξεπέρασαν τις 15.400. Πέρσι προσλήφθηκαν 42.500 αναπληρωτές στην εκπαίδευση, από τους οποίους οι 12.300 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Στη Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης προσλήφθηκαν φέτος σε όλες τις δομές 630 αναπληρωτές (365 στη γενική παιδεία, 58 στα Τμήματα Ένταξης και στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., 89 στην παράλληλη στήριξη, 25 στη Μ.Ν.Α.Ε., 31 στα Τμήματα Υποδοχής, 11 στις ΔΥΕΠ). Πέρσι οι προσλήψεις ήταν 448 (194 στη γενική παιδεία, 134 στα Τμήματα Ένταξης και στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., 60 στην παράλληλη στήριξη, 24 στη Μ.Ν.Α.Ε., 25 στα Τμήματα Υποδοχής, 11 στις ΔΥΕΠ). Αύξηση των προσλήψεων αναπληρωτών κατά 28,89%.
 • Στη Διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης προσλήφθηκαν φέτος σε όλες τις δομές 462 αναπληρωτές (271 γενική παιδεία, 73 Τμήματα Ένταξης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε., 71 παράλληλη στήριξη, 25 Μ.Ν.Α.Ε., 31 Τμήματα Υποδοχής). Πέρσι οι προσλήψεις ήταν 320. Αύξηση των προσλήψεων κατά 30,73%.
 • Συνολικά στη Θεσσαλονίκη προσλήφθηκαν φέτος σε όλες τις δομές092 αναπληρωτές, αυξημένες οι προσλήψεις κατά 324 αναπληρωτές και σε ποσοστό 29,6% σε σχέση με πέρσι που προσλήφθηκαν 768 αναπληρωτές.
 • Σε πανελλαδικό επίπεδο οι ελαστικές σχέσεις εργασίας καλά κρατούν. Οι προσλήψεις αναπληρωτών αυξάνονται συνεχώς και έφτασαν να αποτελούν το 26% περίπου των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην εκπαίδευση. Στη Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης οι 630 αναπληρωτές αποτελούν το 18,20% του συνόλου των εκπαιδευτικών που είναι 464 και εργάζονται στα σχολεία της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης. Στη Διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης οι 462 αναπληρωτές αποτελούν το 14,90% του συνόλου των εκπαιδευτικών που είναι 3.113 και εργάζονται στα σχολεία της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Συνολικά στη Θεσσαλονίκη οι 1.092 αναπληρωτές αποτελούν το 16,60% από το σύνολο των 6.577 εκπαιδευτικών που εργάζονται στα σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης της Θεσσαλονίκης.

Τα στοιχεία με το μεγάλο αριθμό των προσλήψεων των αναπληρωτών φέτος επιβεβαιώνουν την ανάγκη να γίνουν μαζικοί διορισμοί στο δημόσιο σχολείο και αποκαλύπτουν ότι σε 5.250 διορισμοί που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα ξάνει συνολικά στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Οι αγώνες των εκπαιδευτικών και των σωματείων μα και, ιδιαίτερα η μαζική συμμετοχή των αναπληρωτών, άνοιξαν το κεφάλαιο των διορισμών. Με τη συμβολή των ΕΛΜΕ που υπερασπίζονται το δημόσιο σχολείο και τα εργασιακά μας δικαιώματα ενάντια στην εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης στην υγεία και την παιδεία, το ζήτημα των μαζικών διορισμών πρέπει να είναι μία από τις αιχμές των διεκδικήσεων του κλάδου.

 • Να δημοσιοποιηθούν τώρα όλα τα σχολεία με οργανικά κενά για να είναι γνωστά στους άμεσα ενδιαφερόμενους (μετατιθέμενοι, με βελτίωση, με διάθεση).
 • Να δοθούν όλα τα κενά των σχολείων στις ΕΛΜΕ για να γίνεται έλεγχος. Τα νόθα Υ.Σ. δεν έχουν κανένα δικαίωμα να αποφασίζουν εν κρυπτώ και εν αγνοία των συναδέλφων.
 • Να γίνουν τώρα μόνιμοι μαζικοί διορισμοί σε όλες τις ειδικότητες γενικής παιδείας και σε όλες τις δομές εκπαίδευσης. Διεκδικούμε να γίνουν τώρα στη δευτεροβάθμια 15.000 διορισμοί στη γενική παιδεία και 3.000 στην ειδική αγωγή.
 • Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία.  Κατάργηση του νόμου 4589/19 (προσοντολόγιο) – όχι στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
 • Ο υπολογισμός των οργανικών κενών να είναι σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες σχολείων και μαθητών, τις προσλήψεις των αναπληρωτών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.
 • Να μειωθεί καθοριστικά ο αριθμός μαθητών στα τμήματα και να λειτουργήσουν τα σχολεία εκ περιτροπής για να τηρηθούν σε όλα τα σχολεία μέτρα ασφαλούς λειτουργίας.
 • 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις Ομάδες Προσανατολισμού και 10 μαθητές στα εργαστήρια!
 • Να εγκριθούν επιτέλους (εκκρεμούν τρία χρόνια) όλες οι προτάσεις των συλλόγων διδασκόντων για τη λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στα σχολεία τους.
 • Να λειτουργήσουν τα Τμήματα Ένταξης στα τέσσερα σχολεία που έχουν ήδη εγκριθεί.
 • Τα οργανικά κενά να καθορίζονται με ουσιαστικές διαδικασίες από τους συλλόγους διδασκόντων.
 • Να μην ισχύσουν και να μην εφαρμοστούν τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα της Κεραμέως  (τράπεζα θεμάτων, Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής).
 • Δεν αναγνωρίζουμε τα νόθα ΠΥΣΔΕ και κάθε δοτή εκπροσώπηση σε αυτά. Τα Υ.Σ. να λειτουργήσουν με τη συμμετοχή των προηγούμενων αιρετών.
 • Όχι στην καταστολή και τον αυταρχισμό. Να καταργηθεί ο νόμος Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη που βάζει την αστυνομία στα πανεπιστήμια.

Σε σχέση με τα οργανικά κενά και τους μαζικούς διορισμούς καλούμε τους μόνιμους και τους αναπληρωτές μέσα από τα σωματεία μας να διεκδικήσουμε από τις Διευθύνσεις, το υπουργείο παιδείας και την κυβέρνηση την υλοποίηση των αιτημάτων του κλάδου. Το εκπαιδευτικό κίνημα οφείλει να αντισταθεί στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης – Ε.Ε. – ΟΟΣΑ.