Συνεντεύξεις για απόσπαση Φιλόλογων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ

Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων των υποψηφίων για απόσπαση εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη θέσης κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων   στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ Η Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης για τα Ευρωπαϊκά...

Υπουργείο παιδείας: Χρονοδιάγραμμα συνεντεύξεων για εκπαιδευτικούς ΠΕ-07- Ευρωπαικά σχολεία

Η Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία ανακοινώνει ότι οι συνεντεύξεις των υποψήφιων για απόσπαση εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη θέσης κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο...

Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες III: Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων εκπαιδευτικών

Αναρτήθηκε το πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων για απόσπαση εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη θέσης κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες III Η επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία ανακοινώνει ότι οι συνεντεύξεις των υποψήφιων για απόσπαση εκπαιδευτικών με...

Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών: Πίνακες κατάταξης Φιλολόγων

Αλφαβητικοί Πίνακες Α) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ  και Β) Αποκλειομένων (Αρ. Προκήρυξης 32097/Η2/22-3-2022» Το σχετικό έγγραφο με...

Υπουργείο παιδείας: Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για τη θέση ΠΕ07 Γερμανικής στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο

Αλφαβητικοί Πίνακες Α) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο Ι και Β) Αποκλειομένων (Αρ. Προκήρυξης 32097/Η2/22-3-2022). H απόφαση Σύμφωνα με...

Ευρωπαϊκά Σχολεία: Συγκρότηση των Επιτροπών για τις συνεντευξεις υποψηφίων

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας , συγκροτήθηκαν οι επιτροπές που θα κρίνουν τις αιτήσεις απόσπασης των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία. Η απόφαση Α) Τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης των...

Ευρωπαϊκά Σχολεία: Οι εξεταστές των υποψηφίων εκπαιδευτικών στις ξένες γλώσσες

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας  ορίζονται αμισθί οι εξεταστές των ξένων γλωσσών εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Η απόφαση Με απόφαση της υπουργού Παιδείας κ.Νίκης Kεραμέως, ορίζονται αμισθί οι εξεταστές των ξένων...

Ευρωπαϊκά Σχολεία: Πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία. Η πρόσκληση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που διαθέτουν τα προβλεπόμενα...

Υπουργείο παιδείας: Οδηγίες για τις μεταβολές σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Υπουργείο παιδείας: Πίνακας απορριφθέντων για τη θέση Αναπληρωτή Διευθυντή για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Bergen

Δημοσιεύθηκε ο πίνακας απορριφθέντων για τη θέση Αναπληρωτή Διευθυντή για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Bergen. Η ανακοίνωση Προσωρινός αξιολογικός πίνακας και πίνακας απορριφθέντων υποψηφίων εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη...

Ευρωπαϊκά Σχολεία: Κύρωση αξιολογικών πινάκων υποψηφίων εκπαιδευτικών

Δημοσιεύθηκαν από το υπουργείο παιδείας τέσσερις αξιολογικοί πίνακες εκπαιδευτικών που καταρτίστηκαν με Πράξη της Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και Στελεχώ. Οι...

Ευρωπαϊκά Σχολεία: Αξιολογικοί πίνακες Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Το υπουργείο παιδείας δημοσίευσε τρεις αξιολογικούς πίνακες εκπαιδευτικών που καταρτίστηκαν με Πράξη της Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία. Κύρωση αξιολογικών πινάκων υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις θέσεις Δασκάλων...

Υπουργείο παιδείας: Διεξαγωγή συνεντεύξεων για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά σχολεία

Το υπουργείο παιδείας ανακοίνωσε τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε θέσεις διδακτικού προσωπικού  στον πρωτοβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων Η Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης της προφορικής...

Υπουργείο παιδείας: Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες και πίνακες  απορριφθέντων υποψηφίων εκπαιδευτικών για τα Ευρωπαϊκά σχολεία

Το υπουργείο παιδείας δημοσίευσε τους αξιολογικούς πίνακες και τους πίνακες   απορριφθέντων υποψηφίων εκπαιδευτικών  για απόσπαση στον Δευτεροβάθμιο Κύκλο των Ευρωπαϊκών σχολείων. Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες και πίνακες  απορριφθέντων υποψηφίων εκπαιδευτικών ...

Υπουργείο παιδείας: Διεξαγωγή των συνεντεύξεων για απόσπαση σε θέση Εκπαιδευτικού Συμβούλου στο δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων

Ο​ι συνεντεύξεις για την θέση θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 αντί της Παρασκευής 4 Ιουνίου όπως είχε, αρχικά, προγραμματιστεί. Η Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης της προφορικής συνέντευξης του υποψήφιου στα...

Ανασχηματισμός: Αλλαγές στο Υπουργείο Παιδείας - Ποιοί είναι οι νέοι Υφυπουργοί

Υπουργείο παιδείας: Αλφαβητικοί Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για τον δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων

To υπουργείο παιδείας, δημοσίευσε τους αλφαβητικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για τον δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Σε συνέχεια του αριθ. 46760 /Η2 /Η2/23-4-2021 εγγράφου, και μετά την από 12-5-2021 συνεδρίαση...

Ευρωπαϊκά σχολεία: Οι πίνακες υποψηφίων και απορριφθέντων εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι) αλφαβητικοί πίνακες υποψηφίων και απορριφθέντων για το δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών. Ανακοινώνονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 3 της αριθ. Φ.821/74513 /Η2/...

ΔΟΕ: Δύο σημαντικά προβλήματα για την πρόσκληση στα Ευρωπαϊκά σχολεία

Ανακοίνωση έβγαλε η ΔΟΕ για να επισημάνει δυο προβλήματα στην πρόσκληση του υπουργείο παιδείας για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία. Εκδόθηκε στις 10/3/2021 από το υπουργείο...

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό – Αιτήσεις και για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Ξεκινά, νωρίτερα από όλα τα προηγούμενα χρόνια, η υποβολή αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες εξωτερικού. Οι αποσπάσεις αφορούν το σχολικό έτος 2021-2022, και από το...

Ευρωπαϊκό σχολείο στην Καρλσρούη: Πίνακας κατάταξης για τη θέση αναπληρωτή διευθυντή

Αλφαβητικός Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Αλφαβητικός Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό...

Τοποθέτηση του Γ.Γ Ευρωπαϊκών Σχολείων σε δημοσιεύματα σχετικά με τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Σχολείων

Με αφορμή δημοσιεύματα έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία αναπαρήγαγαν τις αιτιάσεις και τα αρνητικά σχόλια, που περιλαμβάνονται σε άρθρο της εφημερίδας Politico (05-07-2018) σχετικά με την άριστη επίδοση...