Ανακοίνωση έβγαλε η ΔΟΕ για να επισημάνει δυο προβλήματα στην πρόσκληση του για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα .

Εκδόθηκε στις 10/3/2021 από το υπουργείο Παιδείας, η, με αριθμό 28542 /Η2 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία». Μετά από χρόνια, στις προσφερόμενες θέσεις υπάρχει και θέση νηπιαγωγού, συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Σχολείο «Βρυξέλλες ΙΙΙ». Θα πρέπει, όμως, να επισημάνουμε δύο σημαντικά προβλήματα:

  1. Ως βασική προϋπόθεση προκειμένου να υποβάλει αίτηση απόσπασης μια/ένας εκπαιδευτικός, τίθεται η «πενταετής τουλάχιστον αναγνωρισμένη πραγματική διδακτική υπηρεσία, εντός της τελευταίας δεκαετίας, ως διδακτικό προσωπικό σχολικής μονάδας της οικείας βαθμίδας, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων», με τη διευκρίνιση ότι «στην πενταετή διδακτική υπηρεσία δεν προσμετράται παράλληλη υπηρέτηση σε θέση στελέχους»Αυτό στην περίπτωση των προϊσταμένων νηπιαγωγείων, καθώς και των ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων (εκτός των τετραθέσιων και άνω όπου έχουμε διευθύντριες/ντές και όχι προϊσταμένες/ους), οι οποίες/οι εκτελούν τα διδακτικά τους καθήκοντα, εντός τάξης και μάλιστα με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο, τη στιγμή, μάλιστα, που τα περισσότερα νηπιαγωγεία της χώρας είναι μονοθέσια ή διθέσια κι ένας πολύ μεγάλος αριθμός νηπιαγωγών εκτελεί χρέη προϊσταμένης/ου, είναι εξαιρετικά προβληματικό και άδικο. Η γενική αναφορά σε «στελέχη εκπαίδευσης», χωρίς τις απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με το ποιοι θεωρείται ότι κατέχουν αυτό τον τίτλο, έχει προκαλέσει σύγχυση στις/στους συναδέλφους σχετικά με το κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, αφού Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο πιστοποιητικό διδακτικής υπηρεσίας που παρέχουν δεν προσμετρούν το διάστημα που εκείνες/οι εκτελούσαν χρέη προϊσταμένης/ου με αποτέλεσμα οι τελευταίες/οι να μη συμπληρώνουν την πενταετία που τους επιτρέπει να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης.

Για το Δ.Σ της Δ.Ο.Ε είναι επιβεβλημένο το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στην αποτροπή της αδικίας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα  ώστε να μην αποκλειστεί καμία/κανένας συνάδελφος από τη διαδικασία των αιτήσεων απόσπασης στα Ευρωπαϊκά σχολεία.  Συγκεκριμένα θα πρέπει:

  • Να διευκρινιστεί στην πρόσκληση ότι οι εκπαιδευτικοί που εκτελούν χρέη προϊσταμένης/ου, σε αντίθεση με τα «στελέχη εκπαίδευσης», εκτελούν διδακτικά καθήκοντα εντός της σχολικής τάξης, με πλήρες ωράριο. Κατά συνέπεια πρέπει να τους προσμετράται όλη η προϋπηρεσία ως διδακτική.
  • Να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε οι συνάδελφοι να λάβουν βεβαίωση για ολόκληρη την προϋπηρεσία τους, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή και το διάστημα που εκτελούν χρέη προϊσταμένης/ου.

 

  1. Στο τρίτο μέρος της πρόσκλησης, όπου αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και η αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες (μόρια), και συγκεκριμένα στην Κατηγορία Α: Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση, στο σημείο στ.- κατοχή πτυχίου διετούς μετεκπαίδευσης, αναφέρεται ότι αυτό μοριοδοτείται μόνο για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 Είναι προφανές ότι η μη προσμέτρηση του πτυχίου της μετεκπαίδευσης στις/στους νηπιαγωγούς (ΠΕ60) συνιστά αρνητική διάκριση εις βάρος των νηπιαγωγών και πρέπει να διορθωθεί άμεσα.

Το Δ.Σ της Δ.Ο.Ε ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να επανορθώσει  άμεσα  και αυτή την άδικη ρύθμιση,  ώστε οι νηπιαγωγοί που διαθέτουν πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης να λάβουν τα  μόρια που δικαιούνται.

Δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Μαρτίου 2021, ζητάμε από όλους τους αρμόδιους να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διορθωθούν οι αδικίες εις βάρος των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των νηπιαγωγών  που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στα Ευρωπαϊκά σχολεία.