Ο​ι συνεντεύξεις για την θέση θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 αντί της Παρασκευής 4 Ιουνίου όπως είχε, αρχικά, προγραμματιστεί.

Η Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης της προφορικής συνέντευξης του υποψήφιου στα εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και των στελεχών ανακοινώνει ότι οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών υποψήφιων για την κάλυψη κενής θέσης Εκπαιδευτικού Συμβούλου στα Ευρωπαϊκά Σχολεία στον Δευτεροβάθμιο Κύκλο, βάσει της αριθμ. 28542/Η2/10-3-2021 (Α.Δ.Α.: 9ΩΨΨ46ΜΤΛΗ-Δ28) σχετικής Προκήρυξης, θα διεξαχθούν, σύμφωνα με τον πίνακα, μέσω τηλεδιάσκεψης και συγκεκριμένα, μέσω της πλατφόρμας e:presence, τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 αντί της Παρασκευής 4 Ιουνίου όπως είχε, αρχικά, προγραμματιστεί σύμφωνα με την από 24-5-2021 Ανακοίνωση.