Η Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης για τα ανακοινώνει ότι οι συνεντεύξεις των υποψήφιων για απόσπαση εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη θέσης κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο Ι, θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022.

Το χρονοδιάγραμμα των συνεντεύξεων έχει ως εξής:

Πέμπτη, 7-7-2022
Ώρα Αρχικό γράμμα επιθέτου Αρχικό γράμμα ονόματος Αριθμός πρωτ.

αίτησης

 

Γλώσσες εξέτασης

9.00 Π Δ 76/31-3-2022 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
9.45 Χ Χ 100/31-3-2022 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
10.30 Γ Β 21/30-3-2022 ΑΓΓΛΙΚΑ   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
11.15 Κ Μ 69/31-3-2022 ΑΓΓΛΙΚΑ   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
12.00 Κ Σ 78/31-3-2022 ΑΓΓΛΙΚΑ   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
12.45 Μ Θ 147/1-4-2022 ΑΓΓΛΙΚΑ   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
13.30 Μ Ν 146/1-4-2022 ΑΓΓΛΙΚΑ   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
14.15 Π Κ 201/1-4-2022 ΑΓΓΛΙΚΑ   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
15.00 Ρ Ι 32/30-3-2022 ΑΓΓΛΙΚΑ   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ