Κατατέθηκαν τροπολογίες για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων, την ΕΑΕ και τις Οργανώσεις Γονέων

Δείτε

την τροπολογία για τον καθαρισμό των Σχολικών Μονάδων

για την ΕΑΕ και τις Οργανώσεις Γονέων