: Ανοδική θα είναι η τάσεις στις βάσεις εισαγωγής φέτος στα ΑΕΙ, έπειτα από την θέσπιση της .

Οι ανά πεδίο

Αυτό προκύπτει από τις εκτιμήσεις για την «Καθημερινή» του εκπαιδευτικού – αναλυτή Κ. Παπαγιαννούλη. Παρακάτω οι εκτιμήσεις.

«Στο μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε, ελήφθησαν υπόψη οι μεταβολές πλήθους υποψηφίων ανά βαθμολογική κλάση και το αναπροσαρμοσμένο πλήθος υποψηφίων 2020 (δηλαδή χωρίς τους υποψηφίους του παλαιού συστήματος του 2020). Δεν έχει επίσης ληφθεί υπόψη η επίδραση της (ΕΒΕ), η οποία σε γενικές γραμμές θα δημιουργήσει έντονα πτωτικά φαινόμενα κυρίως στις βαθμολογικές περιοχές που βρίσκονται κάτω από τα περίπου », εξηγεί ο ίδιος.

Συγκεκριμένα, ανά επιστημονικό πεδίο προβλέπονται τα εξής:

– 1ο επιστημονικό πεδίο (ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών): Οι βαθμολογικές περιοχές από 17.000 έως 18.500 δεν παρουσιάζουν αξιόλογες μεταβολές και διακυμαίνονται από -80 έως +50 μόρια μεταβολής. Ενα μέγιστο θετικής μεταβολής περίπου 100 μορίων εμφανίζεται από τα 18.500 έως τα. Ηπιες πτωτικές τάσεις έως 150 μόρια εμφανίζει η περιοχή μεταξύ των 12.500 και 17.000 μορίων. Μέγιστη πτωτική τάση εμφανίζεται στην περιοχή των περίπου 16.400 μορίων. Κάτω από την περιοχή των 12.000 μορίων εκτιμώνται από ήπιες έως σημαντικές πτώσεις μορίων κυρίως λόγω εφαρμογής της .

– 2ο πεδίο (θετικών και τεχνολογικών επιστημών): Οι βαθμολογικές κλάσεις από 16.700 έως 19.700 παρουσιάζουν από ήπιες αυξητικές τάσεις μερικών δεκάδων μορίων έως έντονες αυξητικές τάσεις . Ενα μέγιστο θετικής μεταβολής περίπου 320 μορίων εμφανίζεται στα 18.400 μόρια. Πτωτικές τάσεις εμφανίζει όλη η περιοχή κάτω από τα 16.500 μόρια. Η πτωτική αυτή τάση κυμαίνεται από 20-30 μόρια έως περίπου 450 μόρια. Μέγιστη πτωτική τάση εμφανίζεται στις περιοχές από 12.000 έως 13.500 μόρια και στην πραγματικότητα θα είναι πολύ μεγαλύτερη λόγω της επίδρασης Κάτω από την περιοχή των με εφαρμογή της ΕΒΕ προβλέπονται πολύ μεγαλύτερες πτωτικές τάσεις. Σε γενικές γραμμές, στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο γίνεται εκτίμηση μεταβολών από -400 έως +320 μόρια, με σημείο εναλλαγής προσήμου μεταβολών τα 16.500 μόρια.

– 3ο πεδίο (σπουδών υγείας και ζωής): Οι βαθμολογικές κλάσεις από 15.500 έως 19.500 παρουσιάζουν από ήπιες αυξητικές τάσεις μερικών δεκάδων μορίων έως έντονες αυξητικές τάσεις 400-600 μορίων. Πτωτικές τάσεις εμφανίζει όλη η περιοχή κάτω από τα 15.000 μόρια. Η πτωτική αυτή τάση κυμαίνεται από 50-70 μόρια έως περίπου 150 μόρια. Κάτω από την περιοχή των 14.500 μορίων με εφαρμογή της προβλέπονται πολύ μεγαλύτερες πτωτικές τάσεις.

– 4ο πεδίο (οικονομίας και πληροφορικής): Οι βαθμολογικές κλάσεις από 16.600 έως 19.600 παρουσιάζουν από ήπιες αυξητικές τάσεις μερικών δεκάδων μορίων έως μεγαλύτερες αυξητικές τάσεις 170 μορίων. Πτωτικές τάσεις εμφανίζει όλη η περιοχή κάτω από τα. Η πτωτική αυτή τάση κυμαίνεται στα περίπου 20-70 μόρια. Κάτω από την περιοχή των 12.400 μορίων προβλέπονται μεγαλύτερες πτωτικές τάσεις.

 

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ