Βάσεις 2020: Οι ανατροπές – Oι εκτιμήσεις ανά πεδίο

Βάσεις 2020 ειδήσεις:  Τρεις είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις βάσεις 2020: O αριθμός των εισακτέων, οι επιδόσεις των υποψηφίων και οι προτιμήσεις των υποψηφίων όταν δηλώνουν τις σχολές στο…