: Οι υποψήφιοι των έχουν πλέον μια ολοκληρωμένη εικόνα μετά την ανακοίνωση των , για τις σχολές που τους ενδιαφέρουν.

Οι ανά πεδίο

Ο διευθυντής σπουδών του Φροντιστηρίου «Νέο» κ. Γιάννη Νταρίδη δίνει μια πρώτη «γεύση» για τις , μέσω του Newsbomb οι οποίες φαίνεται να παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις σχεδόν σε όλα τα πεδία.

Όσο για τις δημοφιλείς σχολές (Ιατρικές, Νομικές, Ψυχολογίας, Βιολογίας) τα στατιστικά των βαθμολογιών δείχνουν πως θα πάρουν την… ανηφόρα, ενώ υψηλά θα κινηθούν και τα κεντρικά ΑΕΙ

 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες)

Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας-Λογοτεχνίας οι επιδόσεις των υποψηφίων είναι καλύτερες σε σχέση με το 2020 στις βαθμίδες από το 14 και πάνω. Το μάθημα αυτό φαίνεται να οδηγεί σε υψηλότερες όχι όμως ιδιαιτέρως για τη Νομική και την Ψυχολογία. Ειδικά όμως για τα τμήματα των 14000-17000 μορίων οι επιδόσεις δείχνουν σημαντική άνοδο των βάσεων.

Στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών οι επιδόσεις μοιάζουν πολύ με αυτές του 2020. Μικρές είναι οι αποκλίσεις σε όλα τα επίπεδα, επομένως, δε φαίνεται να είναι το μάθημα αυτό που θα επηρεάσει τις βάσεις, παρ’ όλο τον ενισχυμένο συντελεστή του.

Στο μάθημα της Ιστορίας οι επιδόσεις των υποψηφίων είναι λίγο χειρότερες από τις περσινές στην κλίμακα 16-20. Ειδικά στην κλίμακα 18-20 τα γραπτά μειώθηκαν κατά 2% περίπου. Κι επειδή το μάθημα αυτό έχει συντελεστή βαρύτητας, φαίνεται ότι αποτελεί φέτος το εμπόδιο της ανόδου των υψηλών βάσεων στη θεωρητική.

Τέλος, στο μάθημα της Κοινωνιολογίας παρατηρείται το εξής παράδοξο: στην κλίμακα 19-20 αυξάνονται ποσοστιαία οι επιδόσεις (1,43%), όμως στην κλίμακα 10-19 μειώνονται. Τουτέστιν, μπορεί να πιέσει τις υψηλές βάσεις προς τα πάνω (, Ψυχολογία κλπ.), ωστόσο στις μεσαίες και χαμηλές βαθμολογίες φαίνεται να σταθεροποιεί ή και να πιέζει προς τα κάτω τις . Βέβαια, πρόκειται για ένα μάθημα χωρίς συντελεστή βαρύτητας.

Συνολικά, παρ’ όλο που οι θέσεις των στα κεντρικά πανεπιστήμια μειώθηκαν και παρ’ όλο που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι, η πίεση για άνοδο των βάσεων στην υψηλή κλίμακα (17000 μόρια και περισσότερα) δε φαίνεται να είναι μεγάλη. Μικρές φαίνονται, λοιπόν, οι αποκλίσεις (θετικές ή αρνητικές) ανάλογα και με τις επιλογές των υποψηφίων.

2ο Επιστημονικό πεδίο – Θετικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα – Λογοτεχνία

Παρατηρείται ξεκάθαρη μείωση του ποσοστού των γραπτών κάτω από τη βάση (5,15%). Επίσης, μείωση εμφανίζεται στο ποσοστό και στην κλίμακα 10-14 (8,42%). Αντίθετα, αύξηση του ποσοστού των γραπτών παρατηρείται στην κλίμακα 14-20 (13,59%). Επομένως, οι επιδόσεις των υποψηφίων στο μάθημα αυτό πιέζουν τις βάσεις ανοδικά και μάλιστα σημαντικά.

Φυσική

Εμφανίζεται το εξής παράδοξο:

αυξήθηκε το ποσοστό των γραπτών κάτω από τη βάση (2,5%).
μειώθηκε το ποσοστο στην κλίμακα 10-15 (2,42%).
επίσης, μειώθηκε στην κλίμακα 15-18 (1,18%)
αντίθετα, αυθήθηκε στην κλίμακα 18-20 (1,1%)

Ως εκ τούτων οι επιδόσεις των υποψηφίων στο μάθημα αυτό πιέζουν ανοδικά τα τμήματα με υψηλόβαθμες βάσεις, ωστόσο εξισορροπούν εκείνες των μεσαίων και χαμηλόβαθμων, ιδιαίτερα στην επαρχία. Άλλωστε πρόκειται για μάθημα με συντελεστή.

Χημεία

Μειώθηκαν τα ποσοστά των γραπτών κάτω από τη βάση (7,17%) και εκείνα των βαθμολογιών στην κλίμακα 10-15 (4,25%). Αντίθετα, αυξήθηκαν στην κλίμακα 15-20 (11,6%). Σαφείς οι τάσεις ανόδου των με βάση τις επιδόσεις των υποψηφίων στο μάθημα της χημείας.

Μαθηματικά

Όπως και στη χημεία. Δηλαδή, μείωση του ποσοστού των γραπτών κάτω από τη (1,33%), μείωση και στην κλίμακα 10-16 (6,32%), ενώ παρατηρείται αύξηση στην κλίμακα 16-20 (7,65%). Και σε αυτό το μάθημα οι επιδόσεις πιέζουν ανοδικά τις βάσεις.

Συνολικά, αν λάβουμε υπόψη τους αυξημένους συντελεστές βαρύτητας των μαθηματικών και της φυσικής, αλλά και τις επιδόσεις στα άλλα δύο μαθήματα οι βάσεις λογικά θα κινηθούν ανοδικά στα τμήματα με βάση πάνω από τις 14000 . Στα τμήματα με βάση κάτω από αυτό το όριο και μάλιστα τα περιφερειακά ενδέχεται η αύξηση να είναι μικρότερη.

3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας)

Νεοελληνική Γλώσσα – Λογοτεχνία

Παρατηρείται μείωση του αριθμού των γραπτών στις βαθμολογίες 10-15 (περίπου 13%), ενώ αυξητικά κινούνται στην κλίμακα 15-20 (περίπου 15%). Ως εκ τούτων οι επιδόσεις των υποψηφίων στο μάθημα αυτό πιέζουν ανοδικά τις που κινούνται πάνω από τα 15000, ενώ σταθεροποιητικά αυτές που βρίσκονται κάτω από τα 15000.

Φυσική

Κυματοειδής μπορεί να χαρακτηριστεί η πορεία των επιδόσεων των υποψηφίων. Αυξήθηκαν καταρχάς τα γραπτά κάτω από τη βάση (2,5% περίπου), μειώθηκαν στην κλίμακα 10-17 (περίπου 5%) και, τέλος, παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των γραπτών στην κλίμακα 17-20 (2,5% περίπου). Τουτέστιν και στο μάθημα αυτό οι επιδόσεις πιέζουν για άνοδο των των υψηλόβαθμων τμημάτων, αλλά πτωτική (ελαφρώς) είναι η τάση για τα τμήματα των μεσαίων βαθμολογιών.

Χημεία

Πολύ λιγότερα τα γραπτά κάτω από τη βάση (περίπου 9%). Μικρότερος και ο αριθμός των γραπτών στην κλίμακα 10-15 (6% περίπου). Αυξήθηκαν, όμως, τα γραπτά στην κλίμακα 15-20 (15% περίπου). Σαφώς οι επιδόσεις των υποψηφίων στο μάθημα της χημείας πιέζουν ανοδικά τις και ιδιαίτερα των τμημάτων με υψηλές βάσεις (π.χ. Ιατρική, Βιολογία), καθώς είναι μάθημα με συντελεστή, καθώς παρατηρείται μεγάλη αύξηση του αριθμού των άριστων γραπτών στην κλίμακα 18-20 (8,5% περίπου).

Βιολογία

Αυξήθηκε ο αριθμός των γραπτών κάτω από τη βάση (3,6% περίπου). Ωστόσο, μειώθηκε στην κλίμακα 10-16 (8,5% περίπου) και, τέλος, αυξήθηκε στην κλίμακα 16-20 (5% περίπου). Ως εκ τούτου, και στο μάθημα της Βιολογίας – το οποίο έχει και τον υψηλότερο συντελεστή βαρύτητας – οι βάσεις των υψηλόβαθμων τμημάτων τείνουν σαφώς προς τα πάνω.

Συνολικά, η βάση των κεντρικών τμημάτων, για τα οποία απαιτούνται 17000 μόρια και περισσότερα, ξεκάθαρα θα αυξηθεί και αν λάβουμε υπόψη και τη μείωση του αριθμού των στα κεντρικά πανεπιστήμια, ίσως δούμε ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση ακόμα και στην Ιατρική. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται και ο ακριβής αριθμός των γραπτών όχι με βάση τις βαθμολογίες, αλλά με βάση τα μόρια.

4ο Επιστημονικό Πεδίο (Τεχνολογίες Επιστήμες)

Νεοελληνική Γλώσσα – Λογοτεχνία

Στο μάθημα αυτό οι επιδόσεις των υποψηφίων είναι σαφώς καλύτερες σε σχέση με το 2020. Ιδιαίτερα στην κλίμακα βαθμών 13-17 εμφανίζεται ένα ποσοστό της τάξης περίπου του 10% περισσότερων γραπτών. Τουτέστιν συνολικά οι επιδόσεις πιέζουν τις βάσεις ανοδικά, ιδιαίτερα όμως στις μεσαίες βαθμολογικές κλίμακες.

Μαθηματικά

Μείωση παρατηρείται του αριθμού των γραπτών κάτω από τη βάση (περίπου 3%). Αύξηση του αριθμού στην κλίμακα 14-20. Τουτέστιν συνολικά, συμπεριλαμβανομένου και του , οι επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθηματικά πιέζουν ανοδικά τις βάσεις στο 4ο πεδίο.

ΑΕΠΠ

Μειώθηκε ο αριθμός των γραπτών κάτω από τη βάση (περίπου 3%), ενώ αυξήθηκε ιδιαίτερα στην κλίμακα 18-20 (πάνω από 5%). Επομένως, οι επιδόσεις και σε αυτό το μάθημα πιέζουν τις βάσεις προς τα πάνω σε όλα τα επίπεδα.

ΑΟΘ

Με την εξαίρεση της κλίμακας 19-20, όπου παρατηρείται μείωση του αριθμού των γραπτών (-1,25%), όλες οι υπόλοιπες ουσιαστικά πιέζουν για άνοδο των βάσεων. Άλλωστε και τα γραπτά κάτω από τη βάση μειώθηκαν (5,5% περίπου).

Συνολικά, αναμένεται άνοδος των του 4ου πεδίου σε όλες τις βαθμολογικές κλίμακες, ιδιαίτερα στα κεντρικά πανεπιστήμια, απ’ όπου «αφαιρέθηκαν» θέσεις εισακτέων, και λιγότερο στα περιφερειακά τμήματα.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ