ΑΔΙΠΠΔΕ: Οι στρατηγικοί στόχοι

Στρατηγικοί Στόχοι ΑΔΙΠΠΔΕ –  Εγκριση με απόφαση του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) κου Ηλία Ματσαγγούρα. Με την υπ. αρίθμ. πρωτ. Φ.17/8/11-01-20-21 Απόφασή...

Η Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης από το 1982 μέχρι Σήμερα: Η Ετησία έκθεση της ΑΔΙΠΠΔΕ

ΑΔΙΠΠΔΕ: Δημοσιεύθηκε η έκθεση 421 σελίδων για την επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης από το 1982.  Απώτερος σκοπός της παρούσας Έκθεσης της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. είναι η συμβολή της στη διαμόρφωση προϋποθέσεων, κριτηρίων και...

ΑΔΙΠΠΔΕ : Όχι στην αξιολόγηση από γονείς και συγκρίσεις σχολείων

Στην έκθεση που κατέθεσε η ΑΔΙΠΠΔΕ προς τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου τον Δεκέμβρη του 2016 εκφράζει την αντίθεσή της στην αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου από...

Μετονομάζεται το Yπουργείο Παιδείας

Πλήρωση Θέσεων Μελών του Συμβουλίου ΑΔΙΠΠΔΕ

Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή που εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και...