ΑΔΙΠΠΔΕ: Οι στρατηγικοί στόχοι

Στρατηγικοί Στόχοι –  Εγκριση με απόφαση του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) κου Ηλία Ματσαγγούρα.

Με την υπ. αρίθμ. πρωτ. Φ.17/8/11-01-20-21 Απόφασή του ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) κος Ηλίας Ματσαγγούρας εγκρίνει τους 7 Στρατηγικούς Στόχους της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., όπως αυτοί διατυπώθηκαν και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1/08-01-2021 Πράξη του Συμβουλίου της Αρχής.

 

Ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του ν. 4142/13, όπως ισχύουν. Τις διατάξεις του ν. 4369/2016 για την εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων». Τις αποφάσεις της υπ’ αριθ. 1/08-01-2021 Πράξης του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. Αποφασίζει την έγκριση των Στρατηγικών Στόχων της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., όπως αυτοί διατυπώθηκαν και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1/08-01-2021 Πράξη του Συμβουλίου της Αρχής και αφορούν:

Τη συνεχή βελτίωση των διοικητών διαδικασιών της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., ως αυτόνομης διοικητικής δομής, με έμφαση στην προσαρμογή της Αρχής στις γενικότερες απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης.

Τον σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη Βίβλο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τη συνεχή υποστήριξη, μέσω ειδικών εισηγήσεων, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σκοπό τη βελτίωση του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και των δράσεων υλοποίησης αυτής.

Τη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. για παραμέτρους της ποιότητας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το έτος Τη συνέχιση της συνεργασίας της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. με τις Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, το ΙΕΠ και άλλους φορείς σε τομείς που άπτονται του έργου και της αποστολής της Αρχής.

Την αξιοποίηση των πιστώσεων και τη διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων της Αρχής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων & απολογισμού και προτάσεων για το επόμενο έτος με τη συνεργασία των δύο Τμημάτων της Αρχής.

Ο Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !