: Η θα μεταβάλλεται κάθε χρόνο και θα προκύπτει από τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων κάθε επιστημονικού πεδίου πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή που ορίζει κάθε τμήμα ΑΕΙ (από 0,80 έως 1,20).

Λίγο πιο κάτω από τα 8.000 θα ήταν η φετινή στα ΑΕΙ, εάν ίσχυε το της σύμφωνα με τα περσινά δεδομένα.

Πόσοι υποψήφιοι θα «κοπούν» φέτος

Σύμφωνα με την ανάλυση  που κάνει για «ΤΑ ΝΕΑ» ο εκπαιδευτικός αναλυτής και διευθυντής των φροντιστηρίων «Ομόκεντρο» Αντώνης Φλωρόπουλος, περίπου 25.000-30.000 είναι πιθανόν να μην περάσουν στα ΑΕΙ, λόγω του βαθμολογικού «κόφτη», που θα αποκλείσει τους υποψηφίους με πολύ χαμηλές βαθμολογίες.

Τα Πανεπιστήμια από την άλλη, όρισαν ως ποσοστό που θα καθορίσει τις τους το 1,20 (το υψηλότερο βαθμολογικό όριο) στις σχολές υψηλής ζήτησης και το 0,80 (το χαμηλότερο βαθμολογικό όριο) στις σχολές περιορισμένης ζήτησης και σε πολλά τμήματα των πρώην ΤΕΙ.

Τα ξανά την λειτουργία τους και αυτό γιατί η περίοδος των διακοπών του Πάσχα και το επόμενο χρονικό διάστημα έως και το καλοκαίρι είναι εκείνα που χρησιμοποιούν ετησίως υποψήφιοι και υποψήφιες για εισαγωγή στα ΑΕΙ κάνοντας χρήση των απουσιών τους, προκειμένου να προετοιμαστούν ιδιωτικά.

Όπως διαμορφώνονται τα δεδομένα που θα επηρεάσουν το «φράγμα» των φετινών βαθμολογιών, ο κ. Φλωρόπουλος θυμίζει ότι το 2020 η μέση βαθμολογία ανά επιστημονικό πεδίο ήταν: Για το 1οεπιστημονικό πεδίο, των Ανθρωπιστικών Επιστημών, 11,1, γιατο 2οεπιστημονικό πεδίο, των Θετικών Επιστημών, 11,44, για το 3οεπιστημονικό πεδίο, των Ιατρικών Επιστημών, 11,56και για το 4ο επιστημονικό πεδίο, των Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής,9,81.

Έτσι αν η σε κάθε επιστημονικό πεδίο εφαρμοζόταν πέρυσι, θα είχαμε τα παρακάτω βαθμολογικά «εισιτήρια» για τους υποψηφίους των πανεπιστημίων:

Στο 1ο πεδίο 11,1 x 0,80 (που όρισαν τα ΑΕΙ χρησιμοποιώντας το κατώτατο ποσοστό-συντελεστή), η βάση θα ήταν το8,88, στο 2ο πεδίο 11,44 x 0,80, άρα βάση το 9,152, στο3ο πεδίο 11,56 x 0,80, άρα βάσητο 9,248,και στο 4ο πεδίο9,81 x 0,80, άρα βάσητο 7,848.

Από αυτό προκύπτει ότι η κατώτερη που θα διαμορφωνόταν θα ήταν στο 4ο , οπότε η πιο χαμηλόβαθμη σχολή θα απαιτούσε λίγο κάτω από 8.000 μόρια για να δώσει το εισιτήριο σε έναν υποψήφιο. Πέρυσι, όπως σχολιάζει ο εκπαιδευτικός αναλυτής, το ποσοστό των υποψηφίων που κατάφερε να εισαχθεί σε μια σχολή, έστω και χαμηλόβαθμη, ήταν κοντά στο 88% ενώ φέτος δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 65%.

Καλύτερη προετοιμασία

Η θα μεταβάλλεται κάθε χρόνο και θα προκύπτει από τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων κάθε επιστημονικού πεδίου πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή που ορίζει κάθε τμήμα ΑΕΙ (από 0,80 έως 1,20).

«Να μην ξεχνάμε ότι το μοναδικό όπλο που έχουν στη φαρέτρα τους οι υποψήφιοι φέτος για να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο είναι να προετοιμαστούν καλύτερα και να μελετήσουν περισσότερο ώστε να έχουν μεγαλύτερες επιδόσεις και να παρακάμψουν τον σκόπελο που λέγεται » λέει ο κ. Φλωρόπουλος. «Η περικοπή της , η οποία λόγω της πανδημίας μειώθηκε φέτος περίπου 30%, δεν πρόκειται να τους βοηθήσει πολύ για καλύτερες βαθμολογίες, αφού δύσκολα θέματα μπορούν να μπουν και σε μικρή εξεταστέα ύλη» καταλήγει.