: Το νέο νομοσχέδιο θα φέρει πολλές αλλαγές, όπως την αντικατάσταση του γνωστού σε όλους διαγωνίσματος με μία εργασία ή ομαδική παρουσίαση μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί.

Τι αλλάζει στα σχολεία

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, έρχεται μεγαλύτερη αυτονομία στις με τους εκπαιδευτικούς να μπορούν να αξιολογούν τους μαθητές όχι μόνο μέσω τεστ, αλλά και με εργασίες, οι Σύλλογοι διδασκόντων θα έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν μέρος του αναλυτικού τους προγράμματος και αντικατάσταση του γνωστού σε όλους διαγωνίσματος με μία εργασία ή ομαδική παρουσίαση μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί από την ερχόμενη χρονιά με βάση το του υπουργείου Παιδείας για το Νέο Σχολείο.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι ι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να επιλέγουν τη μορφή των δοκιμασιών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων. Προβλέπεται μία υποχρεωτική τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης σε κάθε μάθημα, αλλά ο κάθε εκπαιδευτικός θα μπορεί να επιλέξει τη μορφή της, δηλαδή αν αυτή η αξιολόγηση θα γίνεται με ωριαίο διαγώνισμα, με κάποια συνθετική ή διαθεματική εργασία, με ομαδική εργασία.

Επίσης η αξιολόγηση θα γίνεται και μέσω της δοκιμασίας της «ανεστραμμένης τάξης» (flipped classroom), όπως ορίζεται διεθνώς. Ο μαθητής θα καλείται να επεξεργαστεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό και να παρουσιάσει ένα κομμάτι του μαθήματος της ημέρας στην τάξη.

Δίνεται η δυνατότητα χρήσης από τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία, αλλά και ελευθερία στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών κάθε τετράμηνο, πραγματοποίηση διαγνωστικών τεστ στην Στ΄ Δημοτικού και στην Γ΄ Γυμνασίου χωρίς να συνεκτιμάται ο βαθμός για τους μαθητές, προκειμένου να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, και αξιολόγηση εκπαιδευτικών με στόχο βελτιωτικό και χωρίς επιπτώσεις στην υπηρεσιακή τους ανέλιξη, με βάση ρυθμίσεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Αναβάθμιση του σχολείου και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών».

Η Τράπεζα Θεμάτων θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από εφέτος στην Α΄ και Β΄ Λυκείου για το 50% των θεμάτων στις ενδοσχολικές εξετάσεις. Επίσης, τα 123 νέα προγράμματα σπουδών που αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης θα εφαρμοστούν πιλοτικά στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία.

Πολλαπλό βιβλίο

Το δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν το βιβλίο που θέλουν, μεταξύ των εγκεκριμένων συγγραμμάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Ταυτόχρονα, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση σε πλούσιο συμπληρωματικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να επιλέξουν τη μορφή της τετραμηνιαίας δοκιμασίας αξιολόγησης των μαθητών, αντικαθιστώντας το κλασικό διαγώνισμα με μια εργασία ή μια ομαδική παρουσίαση

Τέσσερις μηνιαίες δοκιμασίες

Αυτονομία ως προς τη μορφή των 4μηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης (π.χ. ατομική/ομαδική εργασία, flipped classroom, αντί για μόνη επιλογή το ωριαίο διαγώνισμα) & τέλος στην υπερρύθμιση λοιπών ενδιάμεσων δοκιμασιών (π.χ. στον αριθμό και διάρκεια λοιπών δοκιμασιών)

Αποκέντρωση της διαδικασίας διεξαγωγής εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων– σήμερα απαιτείται έγκριση Υπ. Παιδείας

Δυνατότητα διοργάνωσης εκπαιδευτικών ομίλων (υπεύθυνοι εκπαιδευτικών ομίλων)

Απλοποίηση διαδικασίας διενέργειας ερευνών και πρακτικής άσκησης εντός των σχολικών μονάδων