Σύμφωνα με το provoles το 2015 το Σχολείο Μονάχου θα είναι πραγματικότητα

Σε όλο αυτό το κλίμα θετικών και αρνητικών νέων, ανασφάλειας και διγλωσσίας, γίνεται κάτι που εδώ και δεκαετίες είναι ευσεβής πόθος των αποδήμων. Η ελληνική κυβέρνηση διασφαλίζει 24 εκ. για την ανέγερση του πρώτου ιδιόκτητου σχολείου στη Γερμανία. O ΟΣΚ ΑΕ ενημερώνει για το χρονοδιάγραμμα ανέγερσης του Σχολείου Μονάχου ότι μετά την εξασφάλιση από την ελληνική Κυβέρνηση της χρηματοδότησης του σχολείου και τη σχετική κατάθεση της αίτησης για την άδεια λειτουργίας του, όλα δείχνουν ότι το 2015 το Σχολείο Μονάχου θα είναι πραγματικότητα.

Ιστορικό

Οικόπεδο της ελληνικής Πολιτείας που είχε αγοραστεί στην προνομιακή τιμή των περίπου 2,8 εκ. ευρώ θα έπρεπε να επιστραφεί στο Δήμο Μονάχου αν η ελληνική Πολιτεία δεν απεδείκνυε με εγγραφή των κονδυλίων κατασκευής στον Προϋπολογισμό της, ότι ήταν σε θέση και είχε τη βούληση να κτίσει το σχολείο. Η σημερινή αξία του ακινήτου υπερβαίνει τα 10 εκ. Ευρώ .

Με τη διυπουργική Απόφαση της 21.2.2013, των Υπουργών Παιδείας κ.Αρβανιτόπουλου και Ανάπτυξης κ.Χατζηδάκη, που αποτελεί εκτέλεση πρωθυπουργικής εντολής, εγκρίθηκε η διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων ύψους 24 εκ. ευρώ συνολικά και 7 εκ. ευρώ για την έναρξη των εργασιών εντός του 2013, για την ανέγερση του πρώτου ιδιόκτητου ελληνικού Σχολείου στο Εξωτερικό

Φωτογραφία:

Η Ειδ.Γραμματέας Υπ.Παιδείας Καθηγ. Δρ. Αθηνά Λινού υπογράφει την αίτηση λειτουργίας του Ελλην. Σχολείου Μονάχου παρουσία του Δικηγόρου, και μέλους του Δ.Σ της Ο.Ε.Κ υπεύθυνου για θέματα παιδείας κ. Γεώργιο Βλαχόπουλο. Ο άνθρωπος που χειρίστηκε με επιτυχία τον τελευταίο καιρό όλες τις λεπτομέρειες.

Ε.Π.