Τροποποιητική απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, σχετικά με τα έξοδα μετάβασης στο εξωτερικό, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

H απόφαση

Με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κυριότητας του/της Συντονιστή/στριας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή διοικητικού υπαλλήλου ή του/της συζύγου, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) σε συνδυασμό με εδ. α, παρ. 1, κοινή υπουργική απόφαση 2/56533/0022/19-10-2006 (Β’ 1535).

Επιτρέπεται η διαδοχική χρήση διαφορετικών μέσων μεταφοράς.

Στην περίπτωση χρήσης ΙΧΕ αυτοκινήτου όταν οι αποσπασμένοι δεν συνοδεύονται από μέλη οικογένειας, καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 2/56533/0022/19-10-2006 (Β’ 1535) κοινή υπουργική απόφαση. Η αποζημίωση αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου. Σε περίπτωση που η διαδρομή αυτή δεν καλύπτεται από αεροπορική σύνδεση, καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση ως ανωτέρω.

Όταν οι αποσπασμένοι συνοδεύονται από μέλη οικογένειας τους, προστατευόμενα, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 5 κεφ. Α. ανωτέρω, ή δικαιούχους (συναπόσπαση συζύγων), η αποζημίωση προσαυξάνεται:

– 50% εφόσον συνοδεύονται από το/τη σύζυγο (συναποσπασμένο ή μη) ή τα τέκνα, ανεξαρτήτως αριθμού.

– 100% εφόσον συνοδεύονται από το/τη σύζυγο (συναποσπασμένο/η ή μη) και τα τέκνα, ανεξαρτήτως αριθμού»

3. Στο κεφάλαιο Ι στην παρ. Γ8 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«- προσκόμιση στοιχείων πτήσεων, οικονομικής θέσης αντίστοιχου προορισμού και χρονικού διαστήματος, με αναφορά κόστους, ύστερα από δειγματοληπτική αναζήτηση μέσω διαδικτύου. Για ακτοπλοϊκή μετακίνηση προσκόμιση στοιχείων δρομολογίων, οικονομικής θέσης αντίστοιχου προορισμού και χρονικού διαστήματος, με αναφορά κόστους, ύστερα από δειγματοληπτική αναζήτηση μέσω διαδικτύου».

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ