: Όλα όσα προβλέπουν οι νέες διατάξεις για την αναγνώριση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ – πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

Όπως αναφέρει Το Βήμα, οι νέες διατάξεις για τη λειτουργία του Οργανισμού που προβλέπουν αυτόματη ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων από το εξωτερικό (και τα αντίστοιχα αναγνωρισμένα στη χώρα μας ανώτατα ιδρύματά του) θα συμπεριληφθούν, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, στον νέο νόμο-πλαίσιο για τα του υπουργείου Παιδείας που παρουσιάστηκε στον Πρωθυπουργό και αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Ποια είναι η μεγάλη αλλαγή που θα φέρει ο νόμος;

Αρχικά, η δημιουργία Εθνικού Μητρώου που θα περιλαμβάνει τα αναγνωρισμένα του εξωτερικού, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλα τα πανεπιστήμια της χώρας.

Αυτό θα καταστήσει την αναγνώριση πτυχίων των υποψηφίων αυτόματη, καθώς όποιος απόφοιτος ζητήσει να συνεχίσει τις σπουδές του στην Ελλάδα σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο, θα ελέγχεται άμεσα.

Θα μπορούν, δηλαδή, τα εγχώρια ανώτατα ιδρύματα που θα λάβουν την αίτησή του να ελέγξουν μέσω του Μητρώου την αναγνώριση των τίτλων σπουδών.

Κατ’ επέκταση δεν θα χρειάζεται η «μεσολάβηση» του για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων, αλλά το κάθε ανώτατο ίδρυμα της χώρας μας θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει όλη την ακαδημαϊκή πορεία ενός νέου μέσα από το Εθνικό Μητρώο.

Είναι προφανές ότι στην περίπτωση που το πανεπιστήμιο του εξωτερικού από το οποίο τυχόν αποφοίτησε ένας νέος δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ θα ακολουθείται όλη η διαδικασία αναγνώρισης που ισχύει και σήμερα.

Βέβαια, εδώ τίθεται για μια ακόμη φορά το πρόβλημα της αναγνώρισης του τριετούς πρώτου κύκλου σπουδών των ΑΕΙ των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλων χωρών, που αποτελούσε πάντα το «αγκάθι» στις αναγνωρίσεις πτυχίων για τη χώρα μας, στην οποία και ο πρώτος κύκλος σπουδών (προπτυχιακά) είναι τετραετής.

Το πρόβλημα της αναμονής

Πάντως, τα παραπάνω αναμένεται να λύσουν τα μεγάλο προβλήματα της αναμονής στην αναγνώριση τίτλων σπουδών των αποφοίτων του εξωτερικού, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις έφτανε μέχρι και τη διετία.

Στις διαδικασίες επαγγελματικής αναγνώρισης των πτυχίων των υποψηφίων δεν αλλάζει κάτι, ενώ είναι γνωστό ότι στο υπουργείο Παιδείας λειτουργεί το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ), το οποίο είναι αρμόδιο για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων πτυχιούχων εξωτερικού.

Ετσι, ήδη όποιος πτυχιούχος εξωτερικού θέλεινα ασκήσει επαγγελματική δραστηριότηταστην Ελλάδα μπορεί να κάνει αίτηση στο συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο και την εξετάζει.

Επίσης, δεν θα περιλαμβάνεται στον νέο νόμο καμία διάταξη σχετική με τα ιδιωτικά κολέγια και τους αποφοίτους τους.

Οπως έχει ανακοινωθεί, το 2021 υποβλήθηκαν στον ΔΟΑΤΑΠ συνολικά 8.129 αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων, αριθμός αυξημένος κατά 18,4% σε σχέση με το 2020 (δηλαδή υποβλήθηκαν 1.266 περισσότερες αιτήσεις το 2021 από ό,τι το προηγούμενο έτος).

Από τον Οργανισμό την περασμένη χρονιά εκδόθηκαν περισσότερες από 8.000 πράξεις αναγνώρισης τίτλου, περίπου 2.000 βεβαιώσεις βαθμολογικής αντιστοιχίας μετά από σχετικό αίτημα υποψηφίων και σχεδόν 9.000 βεβαιώσεις γνησιότητας τίτλων μετά από αντίστοιχα αιτήματα.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ