Δείτε τις ρυθμίσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή από το Yπουργείο Παιδείας- Νέες ρυθμίσεις κατέθεσε το υπουργείο Παιδείας και αφορούν την επιλογή στελεχών στη Σιβιτανίδειο, τη και τις πιστοποιήσεις των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης .

Η τροπολογία, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
1. διαδικαστικές ρυθμίσεις για την επιλογή στελεχών στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
2. τη δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων σίτισης στο ΔΙΠΑΕ
3. ρύθμιση για την προθεσμία πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.