Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε.Σ.Ι. ομόφωνα καταγγέλλει τη Διοίκηση της Σχολής, η οποία προέβη στην ανάρτηση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Διευθυντή και Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε εν μέσω θερινών αδειών των μονίμων εκπαιδευτικών του Ιδρύματος, τους οποίους και αφορούν οι ανωτέρω προσκλήσεις.

Ε.Λ.Μ.Ε.Σ.Ι.

Η παραπάνω ενέργεια κάνει προφανή την έλλειψη σεβασμού προς τους εκπαιδευτικούς του Ιδρύματος και καταστρατηγεί τους κανόνες ίσης μεταχείρισης, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα όπως:

 Γιατί οι θέσεις δεν προκηρύχτηκαν σε παρόμοιες ημερομηνίες, όπως διαχρονικά οι αντίστοιχες των λοιπών Ι.Ε.Κ (Μάρτιο – Μάιο), ενώ ήταν γνωστή η ημερομηνία λήξης των θητειών;

 Γιατί οι προκηρύξεις, λίγες μόλις ώρες μετά την ανάρτησή τους, ανακοινοποιήθηκαν στο ορθό ως προς τον εκδότη τους (από Γενική Διευθύντρια σε Πρόεδρο Ε.Ε.);

 Γιατί το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι μόλις 5 ημέρες, όταν σχεδόν σε όλες τις αντίστοιχες προκηρύξεις, είναι τουλάχιστον 10;

 Γιατί συνεδρίασε η Ε.Ε. στις 8.8.2019, ενέργεια ασυνήθιστη αν αναλογιστεί κανείς ότι ακόμα και οι διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος υπολειτουργούν λόγω θερινών αδειών;

 Γιατί δε δόθηκε ολιγοήμερη παράταση των θητειών, ενέργεια που σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν έχει επιλεγεί, προκειμένου η διαδικασία να γίνει με πλήρη διαφάνεια και χωρίς αποκλεισμούς;

 Γιατί τα κριτήρια και η μοριοδότηση δεν ακολουθεί τις αντίστοιχες προκηρύξεις της Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ, αφού οι προκηρύξεις του Ιδρύματος μνημονεύουν την ίδια νομοθεσία με αυτές και ενώ αυτό έχει προταθεί και από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ, μετά από καταγγελίες σχετικά με άλλες προκηρύξεις του Ι.Ε.Κ. Σιβιτανιδείου;

Απαιτούμε

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ των προκηρύξεων και εκ νέου ανάρτησή τους μετά τις 2 Σεπτεμβρίου

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στη λειτουργία του Ιδρύματος και

ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ με τη νομοθεσία που διέπει τα εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ Ι.Ε.Κ. Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε.Σ.Ι.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ