Το Δ.Σ. της ΠΟΣΥΠ στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στην Σιβιτανίδειο Σχολή, όπως αυτά περιγράφονται στο έγγραφο κήρυξης – γνωστοποίησης της στάσης εργασίας τους και καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα του Ιδρύματος, να συζητήσει με τους εργαζόμενους την λύση τους και να συμβάλει στην επίλυση τους χωρίς δογματισμούς και αυθαιρεσίες, τηρώντας το γράμμα και το πνεύμα του νόμου.

ΠΟΣΥΠ

Για όλα τα παραπάνω στηρίζει την στάση εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων της Σιβιτανιδείου Σχολής, την Παρασκευή 28/02/2020 από τις 08:00 έως τις 11:30, καθώς και την παράσταση διαμαρτυρίας των μελών του συλλόγου τους στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΔΣΤΕ.

ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σ.Μ.Δ.Υ.Σ.Ι. ΓΙΑ ΤΗΝ 28/2/2020

Το Δ.Σ. του Σ.Μ.Δ.Υ.Σ.Ι. με βάση την αρ. πρ. 35/12-2-2020 απόφαση και το ψήφισμα αρ. πρωτ. 36/12-2-2020 της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε την 11/2/2020, κηρύσσει στάση εργασίας για τους υπαλλήλους των διοικητικών υπηρεσιών της ΣΔΣΤΕ την Παρασκευή 28/2/2020 από τις 08:30 έως τις 11:30 και καλεί σε παράσταση των μελών του Συλλόγου την ώρα της στάσης εργασίας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΔΣΤΕ με τα αιτήματα που αναφέρονται στις ανωτέρω αποφάσεις, δηλαδή:

Προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων για άμεση κάλυψη των κενών στις διοικητικές υπηρεσίες. Μονιμοποίηση και όχι απολύσεις των υπαλλήλων ΙΔΟΧ σε καθαριότητα και φύλαξη.
Νέο οργανισμό διοικητικών υπηρεσιών με αποτύπωση των σύγχρονων αναγκών σε ειδικότητες και αύξηση των οργανικών θέσεων με πρόβλεψη οργανικών θέσεων για το προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης.
Άμεση εκκίνηση της διαδικασίας εκλογής αντιπροσώπου των εργαζομένων της ΣΔΣΤΕ στο ΔΣ της Σχολής.
Έναρξη των διαδικασιών επιλογής προϊσταμένων όπως προβλέπεται για όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου χωρίς διαφορετική μεταχείριση των υπαλλήλων της ΣΔΣΤΕ.
Αίτημα άμεσης ανασυγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικών Υπαλλήλων.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ