Σε ανακοίνωσή της η ΠΟΣΥΠ και στη συγκρότηση επιτροπών Πανελλαδικών Εξετάσεων & Βαθμολογικών Κέντρων 2023

Η ανακοίνωση:

Με λύπη διαπιστώνουμε ότι τα φαινόμενα των τελευταίων ετών που αφορούσαν στην ανισομερή κατανομή των θέσεων Γραμματέων και Βοηθών Γραμματέων μεταξύ των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων, στις Επιτροπές των Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΕΕΔΔΕ, ΛΕΕ) αλλά και των Βαθμολογικών Κέντρων, για τα οποία υπήρξαν επανειλημμένες καταγγελίες και παράπονα συναδέλφων μας, άρχισαν να λαμβάνουν χώρα και φέτος.

Ενόψει λοιπόν της συγκρότησης των ανωτέρω Επιτροπών για την διενέργεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2023 (Φ251./41174/Α5/26-04-2023), σας καλούμε να εφαρμόσετε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ.60/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις με Αρ.Πρωτ.Φ.251/25089/Α5/2020(ΦΕΚ643τΒ΄) με θέμα “Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70, Α΄)’’ και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167, Α΄), ούτως ώστε να μην παρατηρηθούν και φέτος αναιτιολόγητα φαινόμενα αποκλεισμού διοικητικών υπαλλήλων, τα οποία δεν συνάδουν με την αρχή της χρηστής διοίκησης.

Στο ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα αναφέρεται ρητά ότι στις θέσεις Γραμματέων και Βοηθών Γραμματέων των ΕΕΔΔΕ, των Λυκειακών Επιτροπών Εξετάσεων και των Βαθμολογικών Κέντρων  τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλοι (χωρίς να υπάρχει διαχωρισμός υπηρετούντων σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια ή Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης) ή εκπαιδευτικοί.

Κατά συνέπεια θεωρούμε σκόπιμο στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, της δεοντολογίας και της καλής συνεργασίας, πριν τη συγκρότηση των παραπάνω επιτροπών, να υπάρξει η απαραίτητη μέριμνα προκειμένου να κληθούν οι διοικητικοί υπάλληλοι σε επίπεδο νομού,να δηλώσουν αν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις επιτροπές αυτές.

Ειδικά για τις φετινές εξετάσεις, που θα πραγματοποιηθούν σε δύσκολες συνθήκες, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, θεωρούμε ότι είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία ούτως ώστενα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών μας, να μην παρατηρηθούν φαινόμενα αποκλεισμού διοικητικών υπαλλήλων, όπως τα τελευταία χρόνια, αλλά και να τηρηθεί το πνεύμα και το γράμμα του νόμου, σύμφωνα με το οποίο το διοικητικό έργο και των επιτροπών αυτών θα πρέπει να υλοποιείται από το διοικητικό προσωπικό των υπηρεσιών μας.

Παρακαλούμε για την ορθή τήρηση όλων των ανωτέρω.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ