Έκδοση αποτελεσμάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/06/2015 - 10:59 | Author: Newsroom Ipaidia

Το ΠΣ myschool ενημερώθηκε με την Έκδοση Αποτελεσμάτων στις Μονάδες τύπου Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και μπορείτε να προχωρήσετε με τις διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, οι Μονάδες Γυμνασίου έχουν ενημερωθεί αναλυτικά με προηγούμενο μήνυμα. Επαναλαμβάνουμε, ότι η νομοθεσία δεν έχει αλλάξει και επιπλέον, το myschool δεν είναι σε θέση να απαντά σε διοικητικές ερωτήσεις αναφορικά με την έκδοση απολυτήριων τίτλων στα σχολεία αυτά.

Όσον αφορά στις Μονάδες τύπου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, μπορείτε να ολοκληρώσετε τις διαδικασίες που αφορούν την Προαγωγή και Παραπομπή/Απόρριψη των Μαθητών (ΟΧΙ Απόλυση) για τις Τάξεις Α’ και Β’ Ημερησίων και Α’, Β’ και Γ’ Εσπερινών. Θα ενημερωθείτε με επόμενη ανακοίνωση ως προς την Απόλυση και την Έκδοση Απολυτήριων Τίτλων και Πτυχίων.
Για τα παραπάνω έχει αποσταλεί ενημερωτικό email με ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ οδηγίες, το οποίο προτείνουμε να διαβάσετε με προσοχή προτού ξεκινήσετε.
Τέλος, παρακαλούμε θερμά τις Σχ. Μονάδες να ΜΗΝ προβαίνετε σε Νέες Εγγραφές ή Μετεγγραφές Μαθητών, οι οποίες αφορούν στη φοίτηση των Μαθητών για το ΕΠΟΜΕΝΟ Σχ. Έτος 2015-2016. Το νέο Σχ. Έτος ΔΕΝ είναι ακόμα διαθέσιμο στο ΠΣ myschool και θα ενημερωθείτε με επόμενη Οδηγία.
Αξιότιμοι Διευθυντές,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΠΣ myschoolενημερώθηκε με την Έκδοση Αποτελεσμάτων Σχ. Μονάδων τύπου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Για να προχωρήσετε με τις λειτουργικότητες και να ολοκληρώσετε τις διαδικασίες, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω.
Έκδοση Αποτελεσμάτων:
Για τους Μαθητές της Μονάδας σας, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία Έκδοσης Αποτελεσμάτων, που αποτελείται από την «Ενημέρωση Διαγωγής», την «Ενημέρωση Φοίτησης» και την «Τελική Επίδοση (Γενικά Αποτελέσματα)» (ΜΑΘΗΤΕΣ > Έκδοση Αποτελεσμάτων). Αρχικά, ορίζετε τη Διαγωγή του Μαθητή με τη διαδικασία Ενημέρωσης Διαγωγής και στη συνέχεια εκτελείτε

την Ενημέρωση Φοίτησης (βήματα τα οποία, λογικά, θα έχετε ολοκληρώσει πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2015). Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι οι διαδικασίες Ενημέρωσης Φοίτησης και Τελικής Επίδοσης επηρεάζονται από τις όποιες αλλαγές πραγματοποιείτε σε βαθμούς/απουσίες, κλπ. μαθητών, και είναι πιθανό να απαιτείται εκ νέου ενέργεια. Συγκεκριμένα, ΠΡΙΝ να προχωρήσετε με την Τελική Επίδοση, θα πρέπει να έχετε βεβαιωθεί ότι έχουν συμπληρωθεί ΟΡΘΑ και ΠΛΗΡΩΣ τα παρακάτω στοιχεία στην Καρτέλα Μαθητή:

– Κανόνας Υπολογισμού Αποτελεσμάτων
– Ειδικός Κανόνας Υπολογισμού Αποτελεσμάτων
– Τμήματα Εγγραφής
– σελίδα Μαθήματα: διαφορετικοί Βαθμοί βάσης, Απαλλαγές, μη συμμετοχή Μαθημάτων στο ΜΟ Προαγωγής
– Βαθμοί
– Απουσίες
– Προσωπικά στοιχεία, Οικογενειακά στοιχεία, Κλίσεις Ονομάτων (για τους Μαθητές της Γ΄ Τάξης, ως προς την Έκδοση Απολυτήριων Τίτλων)
Η Ομάδα του ΠΣ myschoolέχει ενημερώσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τους Βαθμούς Βάσης και τα Μαθήματα που συμμετέχουν στο ΓΜΟ Προαγωγής/Απόλυσης για τους Μαθητές οι οποίοι ΔΕΝ ανήκουν σε κάποια Ειδική Κατηγορία (παραδείγματα Ειδικής Κατηγορίας, Αλλοδαποί μαθητές που φοιτούν 1η/2η χρονιά στην Ελλάδα, Έλληνες μαθητές από το εξωτερικό που φοιτούν 1η/2η χρονιά στην Ελλάδα κλπ.). Σε αυτές τις περιπτώσεις (δηλαδή αν για το Μαθητή ορίζεται διαφορετικός Βαθμός βάσης, Απαλλαγή σε Μάθημα, μη συμμετοχή Μαθήματος στην προαγωγή), θα πρέπει να ενημερώσετε κατάλληλα τα πεδία «Κανόνας Υπολογισμού Αποτελεσμάτων», «Ειδικός Κανόνας Υπολογισμού Αποτελεσμάτων» (Γενικά Στοιχεία Μαθητή) καθώς ΚΑΙ τη σελίδα Μαθήματα (τυχόν Απαλλαγή σε Μάθημα ή αλλαγή Βαθμού βάσης κλπ.).
Οποιαδήποτε αλλαγή στα παραπάνω στοιχεία, θα προκαλέσει αναίρεση/διαγραφή της Φοίτησης και Τελικής Επίδοσης του Μαθητή (αν έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα) και ως εκ τούτου συνιστάται να έχετε ολοκληρώσει τις αλλαγές, πριν προχωρήσετε με την Τελική Επίδοση.
Να σας θυμίσουμε ότι, αν στη Μονάδα σας φοιτούν Μαθητές με Δυσλεξία, τότε γι’ αυτούς ΔΕΝ καταχωρείτε κάποια ειδική ένδειξη.
Επιπλέον, στον Έλεγχο Προόδου, επιλέγοντας την «Παράσταση Γενικού Μέσου Όρου», μέσα από τα Πρόσθετα Κριτήρια της Αναφοράς («Παράσταση υπολογισμού μέσου όρου: Γ.Μ.Ο.»), θα μπορέσετε να εμφανίσετε πρόσθετη πληροφορία σχετική με την Έκδοση Αποτελεσμάτων του Μαθητή (Αποτέλεσμα, Μέσος Όρος, Διαγωγή). Αν και προσφέρεται η δυνατότητα εμφάνισης του Κάθετου ΜΟ, αναφέρουμε, για μια ακόμα φορά, ότι ΔΕΝ ορίζεται επίσημα από το ΥΠΟΠΑΙΘ. Επίσης, στον Έλεγχο Προόδου εμφανίζονται και οι βαθμολογίες των Ενιαίων Μαθημάτων ανά Βαθμολογική περίοδο, ωστόσο οι συγκεκριμένες τιμές (π.χ. βαθμός ενιαίου Μαθήματος στη στήλη Γραπτά), απλώς εμφανίζονται και δεν υπολογίζονται.
Τέλος, να τονίσουμε ότι πρέπει να υπάρχει Βαθμολογία σε ΚΑΘΕ Βαθμολογική Περίοδο (Α, Β Τετράμηνο και Γραπτά), ώστε η εφαρμογή να έχει την αναμενόμενη συμπεριφορά ως προς την Έκδοση Αποτελεσμάτων, και μόνον τότε μπορούμε να εγγυηθούμε ως προς τον ορθό υπολογισμό του Αλγορίθμου Προαγωγής. Σε αυτό θα σας βοηθήσει η Αναφορά «Κατάσταση μαθητών που δεν έλαβαν βαθμό (σε βαθμολογική περίοδο)» (Αναφορές Μαθητών > Βαθμοί). Στην περίπτωση που ο Μαθητής ΔΕΝ βαθμολογείται σε βαθμολογική περίοδο (προφορικά ή γραπτά), τότε καταχωρείτε την Ειδική Βαθμολογία «Δ». Στην περίπτωση που κάποιος Μαθητής απουσιάσει ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΜΕΝΑ από τη Γραπτή εξέταση σε κάποιο Μάθημα τότε, θα καταχωρίσετε την ειδική βαθμολογία “-1″. Αργότερα, όταν εξεταστεί ο Μαθητής, θα μεταβείτε στην Καρτέλα του και θα αντικαταστήσετε το “-1″ με τον Βαθμό της εξέτασης (στήλη Γραπτά, ΟΧΙ Επανεξέταση). Τέλος, θα ολοκληρώσετε για το Μαθητή την Τελική Επίδοση (ΟΧΙ Επανεξέταση) για το τελικό αποτέλεσμα.
Τα παραπάνω είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν για ΚΑΘΕ Μαθητή της Σχ. Μονάδας, ώστε να λειτουργήσουν ορθά και οι επόμενες διαδικασίες, π.χ. Μαζική Ανανέωση Εγγραφών, διαδικασίες που θα κληθείτε να διεκπεραιώσετε με νεώτερη ανακοίνωση και όταν αλλάξει το σχολικό έτος στο ΠΣ myschool.
Οι διαδικασίες ολοκληρώνονται ΑΝΑ ΤΑΞΗ και στις προαναφερθείσες φόρμες, αρκεί να επιλέξετε την «Τάξη εγγραφής» και «Αναζήτηση» ώστε να ενημερωθεί ο πίνακας της σελίδας με τους Μαθητές σας. Επιλέγετε τους μαθητές που επιθυμείτε (προσφέρεται η επιλογή «ΟΛΟΙ» στο κάτω μέρος της σελίδας) και συμπληρώνετε κατάλληλα τα πεδία στο αριστερό κατακόρυφο μενού της σελίδας. Τέλος, επιλέγετε «Αποθήκευση» για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
*ΠΡΟΣΟΧΗ* Αν ολοκληρώσετε τις διαδικασίες και ύστερα προβείτε σε αλλαγές στα στοιχεία του Μαθητή, τότε θα πρέπει να εκτελέσετε εκ νέου τις λειτουργίες για τους συγκεκριμένους Μαθητές. Συγκεκριμένα, αν έχετε ολοκληρώσει την Τελική Επίδοση και ύστερα αλλάξετε κάποια από τα πεδία Βαθμολογιών, Απουσιών, Κανόνα Υπολογισμού Αποτελεσμάτων, Ειδικό Κανόνα Υπολογισμού Αποτελεσμάτων, Βαθμών Βάσης, Απαλλαγή, μη συμμετοχή στο ΜΟ σε κάποιο Μαθητή, τότε διαγράφεται η Τελική Επίδοση ενώ, αν μεταβάλλετε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ στοιχείο της Καρτέλας Μαθητή (Ονομαστικά, Προσωπικά, Οικογενειακά στοιχεία, Κλίσεις ονομάτων κλπ.), ενώ έχετε ολοκληρώσει την Ενημέρωση Αριθμών Πρωτοκόλλου τότε θα πρέπει να εκτελέσετε εκ νέου τη διαδικασία.
Έκδοση Απολυτήριων Τίτλων:
Για τους Μαθητές της Γ’ Τάξης Ημερησίων και Δ’ Εσπερινών, και ΜΟΝΟ αυτούς, θα πρέπει να ολοκληρώσετε ΚΑΙ τη λειτουργικότητα «Ενημέρωσης Αριθμών Πρωτοκόλλου». Με την εν λόγω διαδικασία, αποδίδετε σε κάθε Μαθητή τον μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου που λαμβάνει στο Απολυτήριό του ή το Πτυχίο του.
Ωστόσο, θα ενημερωθείτε σύντομα με επόμενη ανακοίνωση για να προχωρήσετε.
Ολοκληρώνοντας την οδηγία, παρακαλούμε θερμά να ΜΗΝ προβαίνετε σε Νέες Εγγραφές ή Μετεγγραφές Μαθητών, οι οποίες αφορούν στη φοίτηση των Μαθητών για το επόμενο Σχ. Έτος 2015-2016. Το νέο Σχ. Έτος ΔΕΝ είναι ακόμα διαθέσιμο στο ΠΣ myschoolκαι θα ενημερωθείτε με επόμενη Οδηγία ως προς την καταχώριση των στοιχείων, Μαζική ανανέωση εγγραφών, Μετεγγραφές κλπ.
Με εκτίμηση,
Ε. Μπίτσικας
Ομάδα Υποστήριξης myschool
Loading...


  • europalso   ideascentral