Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος (Δράση  KA122), που πραγματοποιεί το μας, με τίτλο Αλλάζω! Άρα υπάρχω.

Το πρόγραμμά μας, που χρηματοδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εποπτεύεται από το ΙΚΥ, στοχεύει κυρίως στη δημιουργική δραστηριοποίηση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά ζητήματα, τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει τη συμπερίληψη των μαθητών ανεξάρτητα από το περιβάλλον προέλευσης ή τις σχολικές τους επιδόσεις και τη συνεργασία τους σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Παράλληλα, μέσα από τη δραστηριοποίηση των μαθητών στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται η επαύξηση των δεξιοτήτων τους στις νέες τεχνολογίες και η έμπρακτη αξιοποίησή τους, η βελτίωση των γλωσσικών και επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων. Τέλος, η συνεργασία μας με τα σχολεία εταίρους βασίζεται στην αρχή ανταλλαγής καλών πρακτικών και επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, στις αρχές Μαΐου (1η ως 7η Μαΐου 2022) πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο της Σικελίας επίσκεψη αντιπροσωπείας μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου μας στο συνεργαζόμενο σχολείο ICS Vittorio Emanuele III, ενώ από τις 15 ως 21 Μαΐου 2022 δεχτήκαμε την Ισπανική αντιπροσωπεία του επίσης συνεργαζόμενου σχολείου Congregacion de Jesus Maria, Nuestra Senora de Fuensanta από τη Μούρθια στην Αθήνα.

Στη διάρκεια των επισκέψεων των αντιπροσωπειών, πραγματοποιήθηκαν έγιναν ξεναγήσεις και επισκέψεις  καθώς και ποικίλα εργαστήρια, σχετικά με τους στόχους που τέθηκαν από τους συνεργαζόμενους εταίρους. Τέλος ολοκληρώθηκαν από κοινού projects για τα οποία είχαν συνεργαστεί εξ αποστάσεως τα τρία σχολεία, μέσα από την πλατφόρμα E-twinning και άλλα ψηφιακά εργαλεία (padlet, πλατφόρμα e-class, Canva, Genially, G Meet κ.α).

Ενδεικτικά, στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια γνωριμίας με τη χλωρίδα της χώρας μας και της νότιας Μεσογείου γενικότερα καθώς και εργαστήρια που αφορούν τη δημιουργία και διατήρηση σχολικού κήπου, επίσης διεξήχθησαν δράσεις δημιουργικού upcycling, καθώς και δράσεις δημιουργίας και αυτοέκφρασης με (π.χ. δημιουργία flashbob, χορός) με φόντο το περιβάλλον του σχολείο κ.ά.

Το πρόγραμμά μας βασίζεται στην ανταλλαγή φιλοξενίας των μαθητών, εμπλέκοντας έτσι το σύνολο της σχολικής κοινότητας (οικογένειες, μαθητές, εκπαιδευτικούς) και δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες μαθητές να αποκομίσουν επιπλέον και μια πιο προσωπική και ουσιαστική άποψη για την  πολιτισμική ταυτότητα της χώρας φιλοξενίας.

Για το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023 αναμένουμε την εξέλιξη των δραστηριοτήτων μας καθώς και στοχεύουμε στον εμπλουτισμό τους με νέες, προγραμματισμένες δραστηριότητες όπως δίκτυο Upcycling, ανάπτυξη και χρήση σχετικών ψηφιακών εφαρμογών κ.α.

Για την Παιδαγωγική Ομάδα

Ανδριανή Δανιήλ και Μαριάννα  Στούπα