Ο τιμοκατάλογος των των Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, για το σχολικό έτος 2022-23.

Αναλυτικά οι τιμές όλων των βιβλίων των Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, για το σχολικό έτος 2022-23.

Δημοτικό

Γυμνάσιο

Α Γυμνασίου

Β Γυμνασίου

Γ Γυμνασίου

Λύκειο

Γενικής παιδείας

Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Προσανατολισμού  Θετικών Σπουδών

Προσανατολισμού  Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

Προσανατολισμού  Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθήματα Επιλογής