Εν αναμονή των ανακοινώσεων του Υπουργείου Παιδείας για την , οι κάνουν λόγο για χιλιάδες υποψηφίους που δεν θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαδικασία του .

Ελπίδα Οικονομίδη –

Απότομα ανέβηκε ο πήχης μέσα σε μία χρονιά για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021. Ενώ πέρσι κατεγράφησαν επιτυχόντες ακόμα και με κάτω από 1.000 μόρια, φέτος είναι πολύ πιθανόν να μείνουν εκτός υποψήφιοι με επιδόσεις που αγγίζουν ή και .

Με την ανακοίνωση των φετινών βαθμολογιών να μην καταγράφει την θεαματική άνοδο που αναμενόταν, λόγω των κατά κοινή ομολογία πιο εύκολων θεμάτων σε σχέση με πέρσι, στις επιδόσεις των υποψηφίων, οι εκτιμήσεις, όπως έχει αναφέρει και σε παλαιότερο άρθρο του το iPaidia.gr, κάνουν λόγο για 15.000 με 20.000 άτομα που είναι πιθανόν να μην καταφέρουν να συμπληρώσουν τις επόμενες μέρες, καθώς θα τους «κόψει» η .

Το iPaidia.gr παρουσιάζει ενδεικτικά ανά επιστημονικό πεδίο τον κόφτη που προκύπτει από την και πώς αυτός αφήνει εκτός Πανεπιστημίου όχι μόνο υποψηφίους του 9,5, αλλά και υποψηφίους με μέση επίδοση 14 από δημοφιλείς επιλογές σχολών σε κεντρικά Ιδρύματα, που μέχρι πέρσι ήταν δεδομένη η εισαγωγή τους.

Πώς διαμορφώνεται η ΕΒΕ στα τέσσερα

Δεδομένη είναι η άνοδος των στις χαμηλόβαθμες , καθώς πλέον η ΕΒΕ ανεβάζει τον πήχη στο σύνολο όλων των τμημάτων που κινούνταν τα προηγούμενα χρόνια σε χαμηλές εισαγωγής. Το θέμα βέβαια είναι ότι ένας μεγάλος αριθμός αυτών θα βρεθεί με πολλά «κενά» στους πρωτοετείς τους, καθώς δεν θα συμπληρωθεί ο αριθμός εισακτέων που έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Πάντως οι εκτιμητές προτείνουν στους υποψηφίους να μη λάβουν υπ’ όψιν μόνο την περσινή βάση εισαγωγής αλλά αυτή της προηγούμενης τριετίας για να κάνουν σύγκριση.

Το iPaidia.gr παρουσιάζει πώς κινούνται οι ανά επιστημονικό πεδίο και τη σύγκριση με τη βάση εισαγωγής των τελευταίων τριών ετών.

1ο επιστημονικό πεδίο:

Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως για παράδειγμα τις πρώτες δύο περιπτώσεις του παρακάτω πίνακα, οι υποψήφιοι στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο με μέσο όσο επίδοσης από 10 και πάνω, δεν θα επηρεαστούν σχεδόν καθόλου από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Το πρόβλημα θα εμφανιστεί σε χαμηλότερες μέσες επιδόσεις μεταξύ 8,9 και 10, όπου οι υποψήφιοι θα ανακαλύψουν ότι δεν θα έχουν πρόσβαση σε μία σειρά σχολών και τμημάτων λόγω , σε ένα επιστημονικό πεδίο που ήδη έχει περιορισμένες επιλογές.

Τμήμα/

Σχολή

Αριθμός εισακτέων 2020 Αριθμός εισακτέων 2021 Συντελεστής Εκτιμώμενη ΕΒΕ Βάση Εισαγωγής

2020

Βάση Εισαγωγής

2019

Βάση Εισαγωγής

2018

Φιλοσοφία-Παιδαγωγικής (ΑΠΘ) 194 174 1,2 13,34 12.800 13.333 14.748
Τουρκικών Σπουδών (ΕΚΠΑ) 124

 

124 1 11,12 10.425 11.577 13.504
Φιλολογίας (Παν. Πελοποννήσου) 201 201         0,9 10,008 8.900 10.375 12.305
Ιστορία και Αρχαιολογία (Παν. Κρήτης) 186 186          1

 

11,12

 

8.750 10.737 12.359
Θεολογία (ΕΚΠΑ) 239 239         0,8 8,89 7.400 8.793 10.675

2ο επιστημονικό πεδίο:

Σε αυτή την περίπτωση πεδίου ο πήχης ανεβαίνει με την ΕΒΕ να ανεβάζει σε κάποιες περιπτώσεις την βάση ακόμα και σε επίπεδα του 2018. Σχολές και τμήματα ακόμα και κεντρικών Ιδρυμάτων θα υποστούν υποχρεωτικό «κόψιμο» εισακτέων, καθώς ανεβαίνει η βάση τους.

Ενδεικτικό παράδειγμα η σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων του ΕΜΠ, στην οποία τα τελευταία τρία χρόνια η βάση κινούνταν στα 13.000 με 13.800 μόρια, όμως η ΕΒΕ φέτος θα κόψει όποιος έχει γράψει μέσο όρο επίδοσης κάτω από 14,35, διακινδυνεύοντας το αν θα καλυφθούν και οι 124 θέσεις που όριζε το Υπουργείο Παιδείας ως εισακτέους για φέτος.

Τμήμα/

Σχολή

Αριθμός εισακτέων 2020 Αριθμός εισακτέων 2021 Συντελεστής Εκτιμώμενη ΕΒΕ Βάση Εισαγωγής

2020

Βάση Εισαγωγής

2019

Βάση Εισαγωγής

2018

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΕΜΠ) 124 124 1,2 14,35 13.025 13.047 13.892
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Παν. Πατρών) 214

 

214 1,2 14,35 13.575 14.082 14.715
Πολιτικών Μηχανικών (ΔΠΘ) 223 223        1,1 13,56 12.150 11.992 12.913
Μηχανολόγων Μηχανικών (Παν. Πελοποννήσου) 155 155          0,9

 

10,76

 

10.575 10.405  —
Γεωλογία (Παν. Πατρών) 192 192         0,85 10,16 5.950 7.108 9.433

3ο επιστημονικό πεδίο:

Ένα ακόμα ανταγωνιστικό πεδίο με υψηλές βαθμολογίες που θα οδηγήσει εκτός δημοφιλών επιλογών υποψηφίους ακόμα και με 14,5 μέσο όρο βαθμό επίδοσης, όταν πέρσι, αλλά ακόμα και την προηγούμενη τριετία, ο βαθμός αυτός εξασφάλιζε την εισαγωγή του υποψηφίου.

Δημοφιλή τμήματα κυρίως με αντικείμενο παραϊατρικών σπουδών, είναι πολύ πιθανόν να μην καλύψουν το σύνολο των αριθμών εισακτέων τους, καθώς η ΕΒΕ τους είναι αρκετά υψηλότερη από την βάση εισαγωγής τους των προηγούμενων ετών.

Τμήμα/

Σχολή

Αριθμός εισακτέων 2020 Αριθμός εισακτέων 2021 Συντελεστής Εκτιμώμενη ΕΒΕ Βάση Εισαγωγής

2020

Βάση Εισαγωγής

2019

Βάση Εισαγωγής

2018

Βιοιατρικών Επιστημών (Διεθνές Παν. Θεσσαλονίκης) 220 220 1,2 14,54 13.200 14.505
Εργοθεραπείας (ΠΑΔΑ) 125

 

125 1,2 14,54 13.775 15.836 16.473
Νοσηλευτική (Διεθνές Παν. Ελλάδας) 127 127          1 12,12 11.475 13.679 —-
Φυσικοθεραπεία (Παν. Πάτρας) 186 186          1,15

 

11,12

 

12.500 14.410 —-
Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Παν. Θεσσαλίας) 120 120         0,8 8,89 7.975 10.197 10.675

4ο επιστημονικό πεδίο:

Υψηλά, αναλογικά με τις επιδόσεις των υποψηφίων στο συγκεκριμένο πεδίο, που είναι παραδοσιακά χαμηλές, έθεσαν τον πήχη αρκετές σχολές και τμήματα που επέλεξαν τον υψηλότερο συντελεστή.

Το 12,4, ως μέσος όρος επίδοσης μπορεί να αποβεί «μοιραίο» για τους υποψηφίους του 4ου πεδίου, που κινδυνεύουν να αποκλειστούν από σειρά δημοφιλών τμημάτων, ενώ ο «κόφτης» στο 8,2 ως μέσο όρο επίδοσης θα είναι κοινός για όλους.

Τμήμα/

Σχολή

Αριθμός εισακτέων 2020 Αριθμός εισακτέων 2021 Συντελεστής Εκτιμώμενη ΕΒΕ Βάση Εισαγωγής

2020

Βάση Εισαγωγής

2019

Βάση Εισαγωγής

2018

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΠΑΔΑ) 403 403 1,2 12,44 12.125 11.136 11.645
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΠΑΔΑ) 221

 

221 1,2 12,44 12.350 11.505 11.860
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Πολ. Κρήτης) 180 180          1,2 12,44 13.442 11.986 13.442
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Παν. Αιγαίου) 234 234          1

 

10,37

 

8.000 9.753

 

11.080
Πληροφορικής (Παν. Δυτικής Μακεδονίας) 225 250         0,8 8,29 7.825 8.233 —-