Τι είναι το Κέντρο Ικανοτήτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Οι δυνατότητες που δίνει το νέο Κέντρο Ικανοτήτων για τη δημιουργία πιλοτικών δράσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί έτσι θα μπορούν να δοκιμασθούν νέες τεχνολογίες στην επίλυση προβλημάτων που αφορά στην…

Integrated Master σε όλους τους αποφοίτους Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Πατρών

Απονομή Integrated Master σε όλους τους αποφοίτους του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών Αριθμός: 7775 Τύπος: Ερωτήσεις Συνοδος / Περίοδος: Β’ Σύνοδος ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Θέμα: Απονομή…

Πανεπιστήμιο Πατρών: Μέχρι Πότε οι αιτήσεις για υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων-Προτάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι τη 10 Ιουνίου 2021.

Ο πρώτος «Συνήγορος του Φοιτητή» στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Τι μπορεί να προσφέρει ο θεσμός στους φοιτητές

Ο θεσμός του «Συνηγόρου του Φοιτητή» ξεκίνησε να λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου, για την σύσταση αυτοτελούς γραφείου.

Πανεπιστήμιο Πατρών: Νέος Στρατηγικός Σχεδιασμός

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22.3.21 και ώρα 16:00 η Έκτακτη Συνεδρίαση της Συγκλήτου με μοναδικό θέμα τη συζήτηση για το Στρατηγικό Σχεδιασμό της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών, η…

Πανεπιστήμιο Πατρών: Εκπαιδευτική πρωτοβουλία συνδέει φοιτητές με τη βιομηχανία

Η εκπαιδευτική πρωτοβουλία Teaching Factory, δηλαδή η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε πραγματικές συνθήκες, δίνει τεράστια πλεονεκτήματα στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, διότι μπορεί να τα συνδέει με βιομηχανικές επιχειρήσεις, εντός…