Έντυπα Αιτήσεων ΑδείαςA/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΨΗΣ
1. Ειδική Άδεια ανατροφής (3 τέκνα)

2. Άδεια ανατροφής (9μηνη – πολύδημη)

3. Άδεια εξετάσεων 60Π1

4. Επιμορφωτική άδεια 59Π1

5. Άδεια κυοφορίας κανονική

6. Συνδικαλιστική άδεια

7. Άδεια ιατρικών εξετάσεων – νοσηλείας 50Π2

8. Γονική άδεια

9. Άδεια άνευ αποδοχών

10. Άδεια κύησης – μητρότητας

11. Άδεια λοχείας

12. Αιμοδοτική άδεια

13. Αναρρωτική άδεια με Υπεύθυνη Δήλωση

14. Αναρρωτική άδεια με Ιατρική Γνωμάτευση

15. Κανονική άδεια

16. Ειδική άδεια γάμου-θανάτου-δίκης 50Π1

17. Άδεια μειωμένου ωραρίου

Έντυπα Αιτήσεων Αδείας ΕΣΠΑ


A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΨΗΣ
1. Άδεια εξετάσεων 60Π1 ΕΣΠΑ

2. Άδεια ιατρικών εξετάσεων-νοσηλείας 50Π2 ΕΣΠΑ

3. Γονική άδεια ΕΣΠΑ

4. Άδεια άνευ αποδοχών ΕΣΠΑ

5. Άδεια κύησης-μητρότητας ΕΣΠΑ

6. Άδεια λοχείας ΕΣΠΑ

7. Αιμοδοτική άδεια ΕΣΠΑ

8. Αναρρωτική άδεια με Ιατρική Γνωμάτευση ΕΣΠΑ

9. Κανονική άδεια ΕΣΠΑ

10. Ειδική άδεια γάμου-θανάτου-δίκης 50Π1 ΕΣΠΑ

11. Άδεια μειωμένου ωραρίου ΕΣΠΑ

Έντυπα Αιτήσεων Μετάθεσης


Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΨΗΣ
1. Αίτηση μετάθεσης – Δήλωση τοποθέτησης

2. Αίτηση μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ

3. Αίτηση μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ (Διάθεση)

4. Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ

5. Δήλωση τοποθέτησης στο ΠΥΣΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

Διάφορα Έντυπα


A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΨΗΣ
1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Έντυπα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

8


A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΨΗΣ
1. Αντίγραφο βιβλίου μητρώου

2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Δημοτικού