Χρήσιμα έντυπα και υποδείγματα εγγράφων

Χρήσιμα έντυπα και υποδείγματα εγγράφων

Έντυπα Αιτήσεων ΑδείαςA/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΨΗΣ
1. Ειδική Άδεια ανατροφής (3 τέκνα)
alt
word icon
2. Άδεια ανατροφής (9μηνη – πολύδημη)
alt
word icon
3. Άδεια εξετάσεων 60Π1
alt
word icon
4. Επιμορφωτική άδεια 59Π1
alt
word icon
5. Άδεια κυοφορίας κανονική
alt
word icon
6. Συνδικαλιστική άδεια
alt
word icon
7. Άδεια ιατρικών εξετάσεων – νοσηλείας 50Π2
alt
word icon
8. Γονική άδεια
alt
word icon
9. Άδεια άνευ αποδοχών
alt
word icon
10. Άδεια κύησης – μητρότητας
alt
word icon
11. Άδεια λοχείας
alt
word icon
12. Αιμοδοτική άδεια
alt
word icon
13. Αναρρωτική άδεια με Υπεύθυνη Δήλωση
alt
word icon
14. Αναρρωτική άδεια με Ιατρική Γνωμάτευση
alt
word icon
15. Κανονική άδεια
alt
word icon
16. Ειδική άδεια γάμου-θανάτου-δίκης 50Π1
alt
word icon
17. Άδεια μειωμένου ωραρίου
alt
word icon

Έντυπα Αιτήσεων Αδείας ΕΣΠΑ


A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΨΗΣ
1. Άδεια εξετάσεων 60Π1 ΕΣΠΑ
alt
word icon
2. Άδεια ιατρικών εξετάσεων-νοσηλείας 50Π2 ΕΣΠΑ
alt
word icon
3. Γονική άδεια ΕΣΠΑ
alt
word icon
4. Άδεια άνευ αποδοχών ΕΣΠΑ
alt
word icon
5. Άδεια κύησης-μητρότητας ΕΣΠΑ
alt
word icon
6. Άδεια λοχείας ΕΣΠΑ
alt
word icon
7. Αιμοδοτική άδεια ΕΣΠΑ
alt
word icon
8. Αναρρωτική άδεια με Ιατρική Γνωμάτευση ΕΣΠΑ
alt
word icon
9. Κανονική άδεια ΕΣΠΑ
alt
word icon
10. Ειδική άδεια γάμου-θανάτου-δίκης 50Π1 ΕΣΠΑ
alt
word icon
11. Άδεια μειωμένου ωραρίου ΕΣΠΑ
alt
word icon

Έντυπα Αιτήσεων Μετάθεσης


Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΨΗΣ
1. Αίτηση μετάθεσης – Δήλωση τοποθέτησης
alt
word icon
2. Αίτηση μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ
alt
word icon
3. Αίτηση μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ (Διάθεση)
alt
word icon
4. Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ
alt
word icon
5. Δήλωση τοποθέτησης στο ΠΥΣΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
alt
word icon

Διάφορα Έντυπα


A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΨΗΣ
1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
alt
word icon

Έντυπα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

8


A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΨΗΣ
1. Αντίγραφο βιβλίου μητρώου
alt
word icon
2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Δημοτικού
alt
word icon
3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Νηπιαγωγείου
alt
word icon
4. Βεβαίωση φοίτησης νηπίου
alt
word icon
5. Διαβιβαστικό Έγκρισης Διδακτικής Επίσκεψης Δημοτικού
alt