:  Η αγωνία των υποψηφίων τελειώνει σε λίγες ημέρες, . Αναλυτικότερα, ο Ελεύθερος Τύπος παρουσιάζει τις εκτιμήσεις των βάσεων ανά επιστημονικό πεδίο σε 80 σχολές, μεταξύ αυτών και στρατιωτικές, με τη συνδρομή του Κωνσταντίνου Παπαγιαννούλη, συμβούλου σπουδών και καριέρας της PIXIDAedu.

που επιλέγονται από ένα επιστημονικό πεδίο και δεν προβλέπουν ειδικό μάθημα.

1ο πεδίο

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών, Νομικές και Ψυχολογίες εκτινάσσονται, με την αύξηση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να ξεπερνάει τα 500 μόρια. Μικρότερη, αλλά εξίσου σημαντική, είναι η αύξηση δημοφιλών σχολών στην περιφέρεια, με τα τμήματα Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Εργασίας να κυμαίνονται από 50 έως και 200 μόρια. Τελείως διαφορετική είναι η τάση στις σχολές από 13.000 μόρια και κάτω, όπου οι απώλειες μπορεί να φτάσουν και τα 145 μόρια.

2ο πεδίο

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο, των Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών, οι αυξήσεις στις δημοφιλείς πολυτεχνικές σχολές θα φτάσουν μέχρι και τα 304 μόρια στα κεντρικά Ιδρύματα, ύστερα από κάποια χρόνια σταθερής πτώσης. Αντίθετα, στα τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής αναμένονται μικρές αυξομειώσεις, που δεν θα ξεπεράσουν τα 65 μόρια στα κεντρικά Ιδρύματα.

Και σε αυτό το πεδίο οι τάσεις είναι διαφορετικές μεταξύ των υψηλόβαθμων και χαμηλόβαθμων σχολών. Στη δεύτερη περίπτωση, στις σχολές από 11.000 μόρια και κάτω αναμένεται πτώση ακόμα και 200 μορίων στις περιπτώσεις των πολυτεχνικών σχολών περιφερειακών Ιδρυμάτων.

3ο πεδίο

Η μοναδική εξαίρεση καθαρής πτώσης είναι το 3ο επιστημονικό πεδίο, το οποίο συγκεντρώνει διαχρονικά τις καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων. Φέτος, όμως, δεν έγινε κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα η Ιατρική Αθήνας να αναμένεται να πέσει 190 μόρια, στα 18.610 μόρια. Αντίστοιχη πτώση αναμένεται και στην Ιατρική Θεσσαλονίκης, ενώ και σε άλλες δημοφιλείς σχολές όπως Κτηνιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική οι απώλειες αναμένεται να αγγίξουν ακόμα και τα 200 μόρια. Αντίστοιχα, η πτώση θα επηρεάσει και τις πιο χαμηλόβαθμες σχολές του πεδίου, με Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Μαιευτική και Φυσικοθεραπεία να αναμένεται να καταγράψουν πτώση πάνω από τα 150 μόρια.

4ο πεδίο

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο, γι’ ακόμη μία χρονιά αναμένεται άνοδος στις δημοφιλείς σχολές, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 270 μόρια. Το Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αναμένεται να ξεπεράσει το κατώφλι των 18.000 μορίων, ενώ σε υψηλά επίπεδα άνω των 15.000 μορίων αναμένεται να κινηθούν αρκετά τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας και του Πανεπιστημίου Πειραιά. Η τάση στο εν λόγω πεδίο είναι εξ ολοκλήρου ανοδική (εξαιρούνται τα τμήματα που είναι ανοιχτά στο Μηχανογραφικό από περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία), με τις χαμηλόβαθμες σχολές να παρουσιάζουν ελάχιστη άνοδο, ακόμα και 10 μορίων.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Στις στρατιωτικές σχολές (ΣΣΑΣ), η άνοδος σε Ψυχολογία και Νομική αναμένεται να ξεπεράσει τα 600 μόρια. Ανοδο κατά 380 μόρια αναμένεται στο Οικονομικό, ενώ Ιατρική και Οδοντιατρικό θα ακολουθήσουν την πτωτική τάση του 3ου επιστημονικού πεδίου.

Τμήμα Εκτίμηση βάσης 2023 Βάση 2022 Διαφορά Επιστημονικό πεδίο
Νομικής ΕΚΠΑ (Αθήνα) 18.470 17.950 520 1ο
Νομικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 17.730 17.150 580 1ο
Νομική ΔΠΘ (Κομοτηνή) 17.000 16.500 500 1ο
Ψυχολογίας ΕΚΠΑ (Αθήνα) 17.950 17.420 530 1ο
Ψυχολογίας ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 17.550 16.985 565 1ο
Ψυχολογίας Πάντειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα) 17.640 17.170 470 1ο
Ψυχολογίας Παν. Ιωαννίνων (Ιωάννινα) 17.140 16.625 515 1ο
Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο) 16.140 15.905 235 1ο
Ψυχολογίας Παν. Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) 15.410 15.185 225 1ο
Κοινωνικής Εργασίας Παν. Δυτικής Αττικής (Αιγάλεω) 15.660 15.440 200 1ο
Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ (Αθήνα) 14.370 14.320 50 1ο
Κοινωνικής Εργασίας ΔΠΘ (Κομοτηνή) 14.150 14.100 50 1ο
Φιλολογίας ΕΚΠΑ (Αθήνα) 13.470 13.526 -56 1ο
Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 13.570 13.625 -55 1ο
Κοινωνικής Εργασίας Ελλ. Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Ηράκλειο) 12.770 12.900 -130 1ο
Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ (Αθήνα) 12.300 12.445 -145 1ο
Φιλολογίας Παν. Πατρών (Πάτρα) 11.120 11.230 -110 1ο
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Παν. Πελοποννήσου (Κόρινθος) 10.320 10.370 -50 1ο
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα) 18.500 18.196 304 2ο
Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 17.410 17.175 235 2ο
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Παν. Πατρών (Πάτρα) 16.960 16.830 130 2ο
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα) 18.090 17.860 230 2ο
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα) 17.330 17.094 236 2ο
Μαθηματικών ΕΚΠΑ (Αθήνα) 14.080 14.140 -60 2ο
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ (Αθήνα) 18.750 18.470 280 2ο
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 18.140 17.910 230 2ο
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Παν. Πατρών (Πάτρα) 16.960 16.830 130 2ο
Μηχανολόγων Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας (Βόλος) 16.530 16.410 120 2ο
Φυσικής ΕΚΠΑ (Αθήνα) 15.240 15.217 23 2ο
Μαθηματικών ΕΚΠΑ (Αθήνα) 14.080 14.140 -60 2ο
Φυσικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 14.100 14.163 -63 2ο
Μαθηματικών ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 13.990 14.055 -65 2ο
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Παν. Δυτικής Αττικής (Αιγάλεω) 11.460 11.73

0

-270 2ο
Φυσικής Παν. Πατρών (Πάτρα) 11.400 11.670 -270 2ο
Μηχανολόγων Μηχανικών Παν. Πατρών (Πάτρα) 10.250 10.450 -200 2ο
Ιατρικής ΕΚΠΑ (Αθήνα) 18.610 18.800 -190 3ο
Ιατρικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 18.360 18.550 -190 3ο
Ιατρικής Παν. Πατρών (Πάτρα) 18.300 18.505 -205 3ο
Ιατρικής ΔΠΘ (Αλεξανδρούπολη) 17.890 18.075 -185 3ο
Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ (Αθήνα) 17.940 17.975 -35 3ο
Οδοντιατρικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 17.860 18.060 -200 3ο
Κτηνιατρικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 17.550 17.671 -121 3ο
Κτηνιατρικής Παν. Θεσσαλίας (Καρδίτσα) 17.320 17.350 -30 3ο
Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ (Αθήνα) 17.790 17.910 -120 3ο
Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 17.740 17.775 -35 3ο
Φαρμακευτικής Παν. Πατρών (Πάτρα) 17.590 17.710 -120 3ο
Φυσικοθεραπείας Παν. Δυτικής Αττικής (Αιγάλεω) 15.880 15.925 -45 3ο
Βιοϊατρικών Επιστημών (Παν. Δυτικής Αττικής 14.270 14.440 -170 3ο
Φυσικοθεραπείας Παν. Θεσσαλίας (Λαμία) 14.020 14.160 -140 3ο
Λογοθεραπείας Παν. Πατρών (Πάτρα) 13.380 13.556 -176 3ο
Μαιευτικής Παν. Δυτικής Αττικής 13.210 13.375 -165 3ο
Εργοθεραπείας Παν. Δυτικής Μακεδονίας (Πτολεμαΐδα) 12.930 13.094 -164 3ο
Διαιτολογίας και Διατροφολογίας Παν. Θεσσαλίας (Τρίκαλα) 12.650 12.820 -170 3ο
Λογοθεραπείας Παν. Πελοποννήσου (Καλαμάτα) 12.030 12.200 -170 3ο
Νοσηλευτικής Παν. Ιωαννίνων (Ιωάννινα) 11.090 11.120 -30 3ο
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΟΠΑ (Αθήνα) 18.060 17.925 135 4ο
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ (Αθήνα) 17.200 16.975 225 4ο
Οργάνωσης και Επιχειρήσεων Παν. Πειραιά (Πειραιάς) 16.050 15.840 4ο
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (ΟΠΑ) 15.940 15.675 265 4ο
Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ (Αθήνα) 16.020 15.750 270 4ο
Οικονομικών Επιστημών Παν. Πειραιά (Πειραιάς) 14.680 14.480 200 4ο
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν. Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 14.490 14.279 211 4ο
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΟΠΑ (Αθήνα) 15.970 15.695 275 4ο
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ΟΠΑ (Αθήνα) 14.980 14.780 200 4ο
Οικονομικών Επιστημών Παν. Πατρών (Πάτρα) 12.450 12.440 10 4ο
Οικονομικών Επιστημών Παν. Θεσσαλίας (Βόλος) 12.190 12.186 4 4ο
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα) 12.560 12.550 10 4ο
Διοίκησης Οργανισμών, Marketing και Τουρισμού Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Θεσσαλονίκη) 11.620 11.610 10 4ο
Οικονομικών Επιστημών Παν. Ιωαννίνων (Ιωάννινα) 11.580 11.580    – 4ο
Διοίκηση Επιχειρήσεων Παν. Δυτικής Αττικής (Αιγάλεω) 11.540 11.560 -20 4ο
Διοίκηση Επιχειρήσεων Παν. Πατρών (Πάτρα) 11.420 11.425 -5 4ο
Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (Θεσσαλονίκη) 11.770 11.760 10 4ο
Οικονομικών Επιστημών Παν. Κρήτης (Ρέθυμνο) 11.040 11.040    – 4ο
Ψυχολόγων ΣΣΑΣ (Θεσσαλονίκη) 19.080 18.395 685 1ο
Νομικό ΣΣΑΣ (Θεσσαλονίκη) 18.540 17.940 600 1ο
Ιατρικό ΣΣΑΣ (Θεσσαλονίκη) 17.890 17.925 -35 3ο
Οδοντιατρικό ΣΣΑΣ (Θεσσαλονίκη) 17.820 17.920 -100 3ο
Αξιωματικών Νοσηλευτικής ΣΑΝ 16.490 16.500 -10 3ο
Φαρμακευτικό ΣΣΑΣ (Θεσσαλονίκη) 17.720 17.750 -30 3ο
Οικονομικό  ΣΣΑΣ (Θεσσαλονίκη) 18.370 17.990 380 4ο