– Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι βάσεις εισαγωγής θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 27 Ιουλίου. Δείτε τις των αποτελεσμάτων

Αναλυτικότερα, διαφορετικές τάσεις εντός του ίδιου επιστημονικού πεδίου και άνοδος στις περισσότερες δημοφιλείς σχολές, με εξαίρεση τις Ιατρικές, προβλέπουν οι εκπαιδευτικοί αναλυτές για τις φετινές βάσεις εισαγωγής.

Ο Ελεύθερος Τύπος παρουσιάζει τις , μεταξύ αυτών και στρατιωτικές, με τη συνδρομή του Κωνσταντίνου Παπαγιαννούλη, συμβούλου σπουδών και καριέρας της PIXIDAedu. Η εκτιμώμενη βάση εισαγωγής αφορά αποκλειστικά σχολές και τμήματα που επιλέγονται από ένα επιστημονικό πεδίο και δεν προβλέπουν ειδικό μάθημα.

2ο πεδίο

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο, των Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών, οι αυξήσεις στις δημοφιλείς πολυτεχνικές σχολές θα φτάσουν μέχρι και τα 304 μόρια στα κεντρικά Ιδρύματα, ύστερα από κάποια χρόνια σταθερής πτώσης. Αντίθετα, στα τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής αναμένονται μικρές αυξομειώσεις, που δεν θα ξεπεράσουν τα 65 μόρια στα κεντρικά Ιδρύματα.

Και σε αυτό το πεδίο οι τάσεις είναι διαφορετικές μεταξύ των υψηλόβαθμων και χαμηλόβαθμων σχολών. Στη δεύτερη περίπτωση, στις σχολές από 11.000 μόρια και κάτω αναμένεται πτώση ακόμα και 200 μορίων στις περιπτώσεις των πολυτεχνικών σχολών περιφερειακών Ιδρυμάτων.

Τμήμα Εκτίμηση βάσης 2023 Βάση 2022 Διαφορά Επιστημονικό πεδίο
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα) 18.500 18.196 304 2ο
Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 17.410 17.175 235 2ο
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Παν. Πατρών (Πάτρα) 16.960 16.830 130 2ο
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα) 18.090 17.860 230 2ο
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα) 17.330 17.094 236 2ο
Μαθηματικών ΕΚΠΑ (Αθήνα) 14.080 14.140 -60 2ο
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ (Αθήνα) 18.750 18.470 280 2ο
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 18.140 17.910 230 2ο
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Παν. Πατρών (Πάτρα) 16.960 16.830 130 2ο
Μηχανολόγων Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας (Βόλος) 16.530 16.410 120 2ο
Φυσικής ΕΚΠΑ (Αθήνα) 15.240 15.217 23 2ο
Μαθηματικών ΕΚΠΑ (Αθήνα) 14.080 14.140 -60 2ο
Φυσικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 14.100 14.163 -63 2ο
Μαθηματικών ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 13.990 14.055 -65 2ο
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Παν. Δυτικής Αττικής (Αιγάλεω) 11.460 11.73

0

-270 2ο
Φυσικής Παν. Πατρών (Πάτρα) 11.400 11.670 -270 2ο
Μηχανολόγων Μηχανικών Παν. Πατρών (Πάτρα) 10.250 10.450 -200 2ο