Διαβάστε την ανακοίνωση του ΔΣ της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος ΕΥΖΗΝ.

Με αφορμή την με Αρ. πρωτ. 9305/Δ5/22-03-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η οποία ενώ κοινοποιήθηκε στις σχολικές μονάδες μετά τις διακοπές του Πάσχα τις καλεί  να υλοποιήσουν από 15-03-2017 έως 15-6-2017 το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ, το Διοικητικό Συμβούλιο της  Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., έχει να επισημάνει τα εξής:

Θεωρεί αδύνατη την υλοποίηση ενός τόσου απαιτητικού προγράμματος όπως το ΕΥΖΗΝ (γραπτή συγκατάθεση γονέων, αξιολόγηση σωματικής διάπλασης μαθητών/τριών, αξιολόγηση σωματικής δραστηριότητας και φυσικής κατάστασης μαθητών/τριών, αξιολόγηση των συνηθειών διατροφής των μαθητών/τριών μέσω ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίου στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων, καταχωρήσεις αποτελεσμάτων στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, εκτυπώσεις ατομικών αναφορών μαθητών/τριών), μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα, και με δεδομένο τον τεράστιο όγκο γραφειοκρατικών, και όχι μόνο, υποχρεώσεων, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, για τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους εκπαιδευτικούς.

Υπενθυμίζουμε, ότι τις πρώτες σχολικές χρονιές που υλοποιήθηκε το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ,  οι διαδικασίες υλοποίησής του ξεκινούσαν από τον Δεκέμβριο και ολοκληρώνονταν τον Μάιο.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά την άμεση απόσυρση της παραπάνω εγκυκλίου και την αναστολή εφαρμογής του προγράμματος ΕΥΖΗΝ για το σχολικό έτος 2016-2017.