Στις 29 Ιουνίου μετά τη μία το μεσημέρι, μπαίνει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων αλλά και των οικογενειών τους καθώς

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας,, η τελική καταχώριση των βαθμολογιών θα ολοκληρωθεί μέχρι την Δευτέρα 26 Ιουνίου και στη συνέχεια η δεματοποίηση των αποκομμάτων με τις τελικές .

Ανοιξε η πλατφόρμα για την αποστολή sms με τη βαθμολογία

Έχει ήδη ανοίξει η ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, , για να δηλώσουν οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες 2023 αριθμό κινητού τηλεφώνου και να έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) για τη βαθμολογία τους, αλλά και τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 23 Ιουνίου.

Για την εγγραφή τους στην ειδική εφαρμογή, οι υποψήφιοι θα χρειαστούν τα στοιχεία συμμετοχής τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), Φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική́ Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω εφαρμογή λειτουργεί ανεξάρτητα από εκείνη του υπουργείου, στην οποία οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τη βαθμολογία και τα αποτελέσματά τους.

Έτσι, οι υποψήφιοι θα μπορούν κανονικά, από τη σελίδα και πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους χαρακτήρες, να ενημερωθούν αναλυτικά για τη βαθμολογία τους και τη σχολή εισαγωγής τους.

Η ειδική αυτή υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους υποψηφίους που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023. Στην πρώτη φάση οι υποψήφιοι θα μπορούν να λάβουν μήνυμα SMS με τη βαθμολογία τους στα μαθήματα στα οποία συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023, δηλαδή:

1. Στα τέσσερα (4) μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με την ένδειξη του επιστημονικού τους πεδίου αν πρόκειται για υποψηφίους ΓΕΛ ή ανά τομέα/ ειδικότητα αν πρόκειται για υποψηφίους ΕΠΑΛ.

2. Τις βαθμολογικές επιδόσεις σε όσα ειδικά μαθήματα συμμετείχαν.

3. Τις βαθμολογικές επιδόσεις τους σε πρακτικές δοκιμασίες.

4. Τις βαθμολογικές επιδόσεις τους στην εξέταση των μαδημάτων Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση.

Τα επόμενα βήματα για τους υποψήφιους

Στις αρχές Ιουλίου, αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών στα ειδικά μαθήματα. Μέχρι τα μέσα του μήνα, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους δελτία ενώ, καθώς και τα ονόματα των επιτυχόντων.

Σε ό,τι αφορά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού δελτίου, διαθέσιμα για συμπλήρωση από τους υποψήφιους, θα είναι μόνο τα τμήματα, στα οποία ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγή του κάθε τμήματος.

Πώς υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός μορίων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ στις Πανελλαδικές 2023

Για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα πρέπει να γνωρίζουν, πως ο βαθμός των γραπτών τους στα εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού τους Πεδίου, πολλαπλασιάζεται με τον Συντελεστή Βαρύτητας. Τα τέσσερα γινόμενα, που θα προκύψουν, προστίθενται. Το άθροισμα αυτών θα πολλαπλασιαστεί επί 1000. Με αυτό τον τρόπο, προκύπτει ο συνολικός αριθμός μορίων των υποψηφίων.