– Οι υποψήφιοι  πρόκειται να για την επαγγελματική ζωή τους και τις σχολές που επιθυμούν.

Τι λέει στην Απογευματινή ο κ. Ταουσάνης,  σύμβολος Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας και ιδρυτή της EMPLOYEDU.

Πώς κατατάσσονται , σύμφωνα με τη μελέτη, ;

2ο & 3ο επιστημονικό πεδίο

Στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία περιλαμβάνονται τμήματα τα οποία έχουν δύο σημαντικά χαρακτηριστικά: αρκετά από αυτά είναι προσβάσιμα και από το 2ο ΕΠ και από το 3ο ΕΠ (π.χ. Χημείας, Γεωπονίας κ.ά.) και επίσης αρκετά σχετίζονται με γενικές επιστήμες ή επιστήμες «βάσης», όπως συχνά χαρακτηρίζουμε τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών. Το γεγονός αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους αποφοίτους τους να μετακινηθούν διεπιστημονικά σε αρκετούς κλάδους και φυσικά να έχουν το γνωστικό υπόβαθρο να ασκήσουν αρκετά από τα επαγγέλματα τα οποία ορίζουμε ως επαγγέλματα του μέλλοντος.

Ξεκινώντας από τον τομέα του AgTech, το πεδίο της Αγροτικής Τεχνολογίας αποτελεί μείζον ζήτημα ήδη και για τη χώρα μας και αναδεικνύει εφαρμογές που σχετίζονται με την ανάλυση δεδομένων σε Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Αγρών (FMIS – Farm Management Information Systems), την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Agro Logistics και στη βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και γενικότερα τη μετάβαση της Αγροτικής Παραγωγής και Οικονομίας σε ένα νέο μοντέλο με τη συνδρομή της Γεωργικής Μηχανικής.

Παράλληλα, παγκοσμίως το δυσβάσταχτο κόστος της ρύπανσης και τα αντισταθμιστικά οφέλη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο. Κράτη επενδύουν στην πράσινη ενέργεια σε μαζικές κλίμακες, ενώ οι πράσινες τεχνολογίες, όπως π.χ. τα ηλεκτρικά οχήματα, κερδίζουν το ενδιαφέρον πολιτών αλλά και επενδυτών. Δεν είναι τυχαίο πως μετά τον όρο «ψηφιακή οικονομία» ακούγεται διαρκώς η «πράσινη οικονομία» που αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο παγκοσμίως την επόμενη δεκαετία.

Ενδεικτικά αναφέρονται σχετικά επαγγέλματα:

1. Κλάδος Θετικών Επιστημών: Αναλυτές Δεδομένων – Αναλογιστές, Βιοστατιστικοί, Μοριακοί Βιολόγοι – Βιοτεχνολόγοι, Τοξικολόγοι – Ελεγκτές Ποιότητας – Αναλυτές Συστημάτων – Περιβαλλοντικοί Χημικοί – Χημικοί Ναυτιλίας, Περιβαλλοντολόγοι – Μηχανικοί Περιβάλλοντος.

2. Πρωτογενής Κλάδος – Παραγωγή: Αγροτεχνολόγοι – Γεωργικοί Μηχανικοί, Γεωπόνοι Εναλλακτικών Καλλιεργειών, Ελεγκτές Ποιότητας – Τεχνολόγοι Τροφίμων, Βιοτεχνολόγοι.

3. Κλάδος Υγείας και Πρόνοιας: Ίσως είναι το επιστημονικό πεδίο που αναδείχθηκε περισσότερο από κάθε άλλο μέσα στην πανδημία, αναφορικά με τη συμβολή του όχι μόνο στην καθημερινότητα αλλά ακόμα και στην ίδια την οικονομία. Γιατροί, Νοσηλευτές, Επαγγελματίες Υγείας, Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων αποκτούν μεγαλύτερη αναγνώριση και βαρύτητα πλέον. Σε συνδυασμό με πεδία όπως η Τηλεϊατρική, όπου εξετάσεις, ακόμη και διαγνώσεις γίνονται εξ αποστάσεως, η Ιατρική Πληροφορική αλλά και η Υγειονομική Ασφάλεια είναι ευρύτερες τάσεις που η πανδημία επιτάχυνε.

Τα επαγγέλματα / ειδικότητες που συνδέονται με αυτούς τους τομείς είναι δεκάδες. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι μόνο στις ιατρικές σχολές, συνυπολογίζοντας τις ειδικότητες και τις μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις, ξεπερνούν τα 100. Ενδεικτικά: Γηρίατροι – Τηλεϊατροί – Ιατροί-Πληροφορικοί – Εμβιομηχανικοί, Νοσηλευτές Γηριατρικής και Επείγουσας Νοσηλευτικής, Ειδικoί και Εμπειρογνώμονες σε θέματα συμμόρφωσης, Τοξικολόγοι – Σχεδιαστές Φαρμάκων, Εργοθεραπευτές, Βιογενετιστές – Σύμβουλοι γενετικών ασθενειών, Υπολογιστικοί Βιολόγοι – Μοριακοί Διαγνωστικοί.

4. Ενεργειακός Κλάδος και Κλάδος Μηχανικής / Μηχανολογίας: Περισσότερο από ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν, ολόκληρη η ανθρωπότητα αντιλήφθηκε πόσο εξαρτημένη είναι από συστήματα και δίκτυα πληροφορικής. Όπως επίσης πόσο αναγκαία είναι η απρόσκοπτη μεταφορά και αξιοποίηση των δεδομένων από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και τα ενσύρματα ευρυζωνικά δίκτυα για ανάγκες σχετικές με την εκπαίδευση μέχρι την πανανθρώπινη ανάγκη για επικοινωνία.

Επιπροσθέτως, αρχίζουν να λογίζονται ως πιο αναγκαίες και επιτακτικά εφαρμόσιμες τεχνολογίες όπως η εικονική πραγματικότητα, το IoT, αλλά παράλληλα ετέθη και η βάση για το «διαδίκτυο των αισθήσεων» (όπου οι συσκευές θα μπορούν να μας τροφοδοτούν με πληροφορίες μέσω και των πέντε αισθήσεών μας).

Οι τεχνολογίες VR, AR, αλλά και MR (μεικτής πραγματικότητας) θα μας επιτρέπουν να εργαζόμαστε και να συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά από οπουδήποτε στον κόσμο, θα διευκολύνουν την εξ αποστάσεως υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση, αλλά και θα δώσουν μια νέα εντελώς εμπειρία στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Στον κλάδο της ενέργειας τα λεγόμενα utilities μετασχηματίζονται, ψηφιοποιούνται και αλληλεπιδρούν και με άλλες τεχνολογίες και υπηρεσίες, προκειμένου να δημιουργήσουν εναλλακτικούς τρόπους νέων ροών εσόδων και να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, όπου η έξυπνη διαχείριση της ενέργειας είναι μέγα ζητούμενο. Εξίσου σημαντικό πεδίο πλέον είναι και ο «Σχεδιασμός εμπειρίας χρήστη» (UX Design) και ο «Σχεδιασμός διεπαφής χρήστη» (UI). Ένας UX designer ασχολείται με ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής και ολοκλήρωσης ενός προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων πτυχών branding, σχεδιασμού, χρηστικότητας και λειτουργίας.

2ο & 4ο επιστημονικό πεδίο

Κλάδος Πληροφορικής: Κάθε φορά που «γκουγκλάρουμε» ή δεχόμαστε τις κατάλληλες διαφημίσεις στα social media, ερχόμαστε σε επαφή με εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αλλαγές στην τραπεζική, στο εμπόριο, στην Ιατρική, στη διαφήμιση και πολλά ακόμη πεδία έχουν αναπτυχθεί εκθετικά. Σε συνδυασμό με τη μηχανική εκμάθηση και την ανάλυση των δεδομένων, θα δώσουν ακόμη πρόσθετες λύσεις και φυσικά θα απασχολούν ολοένα και περισσότερα στελέχη πληροφορικής. Επαγγέλματα όπως Υπεύθυνοι Κυβερνοασφάλειας, Artificial Intelligence Engineers και Data Analysts είναι μερικά από τα δεκάδες που αναδύονται για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Συναφή προγράμματα σπουδών στο δεύτερο, αλλά και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο: Αναλυτές Συστημάτων – Αναλυτές Κυβερνοασφάλειας – Προγραμματιστές Εφαρμογών, Ειδικοί Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας – Αναλυτές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων – Yπολογιστικοί Στατιστικοί – 3D Specialists, Blockchain Developers και Specialists – Διαχειριστές Βάσεων Δεδομένων – Data Analysts, Μηχανικοί Τεχνητής Νοημοσύνης – Data Scientists.

1ο επιστημονικό πεδίο

Διά Βίου Μάθηση, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή, Πολυγλωσσία και Υπολογιστική Γλωσσολογία οι νέοι κλάδοι. Προγράμματα σπουδών που μεταδίδουν γνώσεις σε ορισμένους από αυτούς παρέχονται παραδείγματος χάρη στο Τμήμα Εκπαιδευτικής-Κοινωνικής Πολιτικής σε προπτυχιακό επίπεδο για τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή και σε μεταπτυχιακά προγράμματα που έχουν ως γνωστικό αντικείμενο την Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών σε διάφορες βαθμίδες και μορφές εκπαίδευσης. Επίσης, το νέο Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι το μοναδικό που, σε προπτυχιακό επίπεδο, αποσκοπεί στην προετοιμασία στελεχών Διαπολιτισμικής Αγωγής.

4ο επιστημονικό πεδίο

1. Κλάδος Ναυτιλίας και Μεταφορών: Σημαντικός και σταθερά αναπτυσσόμενος ο κλάδος της Ναυτιλίας και των Μεταφορών και σε τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Λόγω των μεγάλων οικονομικών μεγεθών του αλλά και των τεχνολογικών εξελίξεων, περιλαμβάνει αρκετές περιζήτητες ειδικότητες, στις οποίες μάλιστα η πανδημία έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση.

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα, η διαχείρισή της και ευρύτερα ο κλάδος των Logistics αποτελούσε ήδη ένα δυναμικό πεδίο στην Ελλάδα, για το οποίο μάλιστα, ειδικά σε επίπεδο Logistics στην Υγεία, όλοι μας αντιληφθήκαμε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει σε κάθε οικονομία. Συναφή προγράμματα σπουδών για τους κλάδους αυτούς εντοπίζουμε στο πεδίο της Οικονομίας και της Διοίκησης και φυσικά της Εμπορικής Ναυτιλίας. Αναλυτικά: Ναυτιλιακοί Οικονομολόγοι – Μεσίτες Ναυλώσεων, Στελέχη Logistics – ΑΕΝ, Εμποροπλοίαρχοι – Μηχανικοί – Διαχειριστές Στόλου.

2. Τουριστικός Κλάδος – Κλάδος Οικονομίας και Διοίκησης: Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο (αλλά και στο δεύτερο) έχουμε αρκετά προγράμματα σπουδών που καλλιεργούν γνώσεις σε δυναμικά αναπτυσσομένους κλάδους και συνδέονται με καινοτόμες επαγγελματικές εξειδικεύσεις στην Οικονομία και την Οικονομική Τεχνολογία. Συγκεκριμένα: Αναλογιστές, Business – Risk Analysts – Talent Acquisition Specialists, Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές, Digital Marketeers / Performance Marketeers, Διοικητικοί / Οικονομικοτεχνικοί Μηχανικοί – Αναλυτές – Product Managers, Ορκωτοί Λογιστές – Νόμιμοι Ελεγκτές, Στελέχη Τουριστικών Επιχειρήσεων, FinTech Specialists.

«Μεγαλώνει η ζήτηση για δεξιότητες»

Όπως δηλώνει στην «Α» ο Χρήστος Ταουσάνης: «Η ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανέλιξη κάθε μαθητή και αυριανού απόφοιτου εξαρτάται, πέρα από τις προοπτικές που παρέχει ένα πρόγραμμα σπουδών, από την προσωπικότητά του, τις ήπιες, ψηφιακές και άλλες δεξιότητες, από την εξειδίκευσή του και φυσικά από το πώς θα αξιοποιήσει διεπιστημονικά τις γνώσεις του στη μελλοντική αγορά εργασίας που θα συναντήσει.

Παράλληλα, η επέκταση της ζήτησης (demand expansion) δεξιοτήτων ανά επάγγελμα και επίπεδο διαφοροποιεί ολοένα και περισσότερο τις “προοπτικές” του κάθε πτυχίου. Δεν είναι τυχαίο πως η τάση αυτή ενισχύεται σταθερά για πολλές θέσεις εργασίας και κυρίως για περιζήτητες θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων».