Δείτε αναλυτικά στο πότε αναμένεται η

Συγκεκριμένα, μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουνίου ή σε κάθε περίπτωση, μέχρι τη Δευτέρα 26 Ιουνίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση των γρατπών.

Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη περάτωση της βαθμολόγησης καθώς και η διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων, ανοιχτά θα παραμείνουν τα Βαθμολογικά Κέντρα στις ημερομηνίες αυτές (23 και 26 Ιουνίου), σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.

Οι λίστες με τις βαθμολογίες προγραμματίζεται να αποσταλούν από τα Βαθμολογικά Κέντρα προς το Υπουργείο Παιδείας τη Δευτέρα 26 Ιουνίου – ίσως και την Τρίτη 27.

Στη συνέχεια, το Υπουργείο,,  θα διεκπεραιώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για την , δηλαδή στο διάστημα 28-30 Ιουνίου.

Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι για τις βαθμολογίες τους

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών 2023 θα μπορούν να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους, είτε με γραπτό μήνυμα SMS, είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, είτε από τους καταλόγους, οι οποίοι θα αναρτηθούν στα σχολεία.

Μέσω γραπτού μηνύματος SMS: Υπενθυμίζεται πως μέχρι τις 23 Ιουνίου 2023, θα παραμείνει για τους υποψήφιους ανοιχτή η εφαρμογή για την εγγραφή τους, ώστε να ενημερωθούν σχετικά με τη βαθμολογία τους καθώς και τη Σχολή/Τμήμα Επιτυχίας τους με SMS. Οι συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές θα λάβουν αρχικά μήνυμα SMS με τη βαθμολογία τους στα μαθήματα, που εξετάστηκαν: οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, με την ένδειξη της Ομάδας Προσανατολισμού τους ενώ οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, ανά τομέα/ειδικότητα. Επιπλέον, οι μαθητές θα είναι σε θέση να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους τόσο στα ειδικά μαθήματα, όσο και στις πρακτικές δοκιμασίες – εφόσον συμμετείχαν.

Σε επόμενο στάδιο, θα γίνει ενημέρωση για τη Σχολή Επιτυχίας τους. Η εγγραφή των υποψηφίων μπορεί να γίνει είτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, , είτε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr, στην ενότητα ‘Εκπαίδευση’. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους. Πρέπει, όμως, να έχει προηγηθεί η συμπλήρωση του οκταψήφιου Κωδικού Υποψηφίου και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες και το κινητό τηλέφωνο του υποψηφίου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εισαγωγή του μοναδικού κωδικού, ο οποίος θα έχει σταλεί στο κινητό, που δηλώθηκε κατά την εγγραφή. Στην περίπτωση που καταχωρήθηκε λανθασμένος αριθμός, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει στην εφαρμογή το κινητό του μέχρι 2 φορές.

Η υπηρεσία «Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023: Ενημέρωση μέσω Κινητού Τηλεφώνου» λειτουργεί επικουρικά.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από την online εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στη διεύθυνση: , πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Εναλλακτικά, θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών από τους καταλόγους, οι οποίοι θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες.

Τα επόμενα βήματα για τους υποψήφιους

Στις αρχές Ιουλίου, αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών στα ειδικά μαθήματα. Μέχρι τα μέσα του μήνα, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους δελτία ενώ, καθώς και τα ονόματα των επιτυχόντων.

Σε ό,τι αφορά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού δελτίου, διαθέσιμα για συμπλήρωση από τους υποψήφιους, θα είναι μόνο τα τμήματα, στα οποία ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγή του κάθε τμήματος.

Πώς υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός μορίων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ στις Πανελλαδικές 2023

Για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα πρέπει να γνωρίζουν, πως ο βαθμός των γραπτών τους στα εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού τους Πεδίου, πολλαπλασιάζεται με τον Συντελεστή Βαρύτητας. Τα τέσσερα γινόμενα, που θα προκύψουν, προστίθενται. Το άθροισμα αυτών θα πολλαπλασιαστεί επί 1000. Με αυτό τον τρόπο, προκύπτει ο συνολικός αριθμός μορίων των υποψηφίων.