: Διαβάστε αναλυτικά τι αναφέρει η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για την

Η εγκύκλιος:

Καλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α)/ Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.), οι Διευθυντές/ντριες,

Προϊστάμενοι/ες των δημόσιων σχολικών μονάδων και οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την εφαρμογή των ακόλουθων οδηγιών όπως και των επισημάνσεων του Κεφαλαίου Γ΄ σχετικά με την υποβολή και την τεκμηρίωση των αιτημάτων: α) έγκρισης παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, β) έγκρισης στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και γ) έγκρισης στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023

Η έγκριση για παροχή στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2022-2023 κατόπιν αιτήματος του/της γονέα/κηδεμόνα, αφορά σε μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που φοιτούν σε σχολικές μονάδες του δημοσίου αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ, για τους/τις οποίους/ες έχει εκδοθεί ανάλογη Γνωμάτευση/Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση υποστήριξης μαθητή/τριας από Σχολικό Νοσηλευτή είναι τα παρακάτω:

1. αίτηση του γονέα/κηδεμόνα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα που πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το σχολικό έτος 2022-2023, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του/της Τα αιτήματα υποβάλλονται στις σχολικές μονάδες φοίτησης των μαθητών/τριων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τις μέρες λειτουργίας τους, έως:

την Τρίτη 21/6/2022* για την Α/θμια Εκπ/ση
την Πέμπτη 30/6/2022* για την Β/θμια Εκπ/ση
και εκ νέου από Πέμπτη 01/09/2022 και μετά

* Κατά τις ημερομηνίες αυτές οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να έχουν καταθέσει το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά το πέρας των ημερομηνιών αυτών δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό ακόμα και αν αυτό έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα.